Stämningar mot svenska journalister – ”Ett ovanligt hårdhänt försök att tysta” Manifestation utanför domstolen på Malta för att uppmärksamma den mördade maltesiska undersökande journalisten Daphne Caruana Galizia. Foto: Malin Crona

Stämningar mot svenska journalister – ”Ett ovanligt hårdhänt försök att tysta”

Tystnadsstämningar mot journalister På söndag är det fem år sedan journalisten Daphne Caruana Galizia mördades. Vid sin död hade hon ett fyrtiotal stämningar mot sig från korruptionsanklagade politiker. Storbritannien är centrum för dessa stämningar som också hotar att tysta svenska journalister.
Carl von Schele
14 okt 2022 | 14:40
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

På söndag är det fem år sedan mordet på Daphne Caruana Galizia. Hon dödades av en bilbomb i hemlandet Malta. Hennes död satte inte bara fokus på de politiska korruptionsskandaler som hon granskade, utan också på de så kallade munkavlestämningarna eller SLAPP-stämningarna. SLAPP står för Strategic lawsuits against public participation, eftersom de handlar om att tysta den som skriver.

Vid sin död hade Daphne redan försökt att stoppas genom ett fyrtiotal stämningar från de korruptionsanklagade politiker som utsattes för hennes avslöjanden.

– Det var en orkestrerad kampanj för att tysta henne och som skulle dränera henne på tid, kraft och pengar. Detta har även fortsatt efter hennes död, säger hennes syster Corinne Vella.

Skyhöga skadeståndskrav

Hon sitter nu i ledningen för stiftelsen The Daphne Foundation, som verkar i den mördade journalistens anda, och deltog i onsdags på ett seminarium i London med anledningen av årsdagen för mordet.

I Europa och USA har förtalsstämningar med skyhöga skadeståndskrav och hot om sådana blivit ett allt vanligare verktyg för att tysta journalister, forskare, aktivister eller andra som avslöjar oförrätter.

I fallet med Daphne Caruana Galizia beskrev hennes syster stämningarna som ett verktyg män med makt använder. I ett fåtal fall låg kvinnor bakom stämningarna med då handlade om kvinnor med koppling till maktmännen.

Om en enskild journalist tystas berövas alla andra rätten att få veta

– Varför gör de det? Därför att de kan och lagarna tillåter det. Det påverkar inte bara den som måste försvara sig i ett SLAPP-mål, utan bokstavligen alla i Europa, därför att om en enskild journalist tystas så berövas alla andra rätten att få veta, säger Corinne Vella.

Corinne Vella är syster till Daphne Caruana Galizia. På söndag är det fem år sedan Daphne mördades. Familjen tvingas nu försvara sig mot stämningsansökningarna mot henne. Foto: Sachelle Babbar/Zuma Press/TT

Hon är kritiskt mot den maltesiska regeringens passivitet när det gäller åtgärder mot SLAPP. Vella, liksom det maltesiska journalistförbundet, anser att landet borde bli en förebild i lagstiftningen mot SLAPP.

– Vår regering verkar inte alls i rätt riktning. Det sker mer i Europa beroende på enskilda individer, ideella organisationer och deras nätverk. De arbetar för att få slut på SLAPP-stämningar, men detta kommer inte att inträffa utan en kamp.

London är centrum för förtalsstämningar

Hon ser ett kommande EU-direktiv som ett positivt steg, men enbart som en miniminivå för lagstiftningen mot munkavlestämningar.

Lagstiftning på Europanivå via EU-direktiv kan enbart stoppa gränsöverskridande stämningar, men inte sådana som sker i samma land där publiceringen av missförhållandet sker.

Enligt förslaget till direktiv ska den som lämnat in ansökan om stämning betala motpartens juridiska kostnader om domstolen avvisar en uppenbar SLAPP-stämning. Personen kan också drabbas av höga böter.

Det var ingen slump att onsdagens seminarium hölls i London, som blivit ett centrum för dessa förtalsstämningar mot undersökande journalister. Oavsett i vilket land publiceringen sker kan den berörde stämma i Storbritannien om personer har minsta anknytning till landet, till exempel äger en bostad där.

Svenska journalister stämdes av affärsman

Det har de svenska journalisterna på Realtid fått erfara. Efter en granskning av affärsmannen Svante Kumlin stämdes chefredaktören och två frilansande medarbetare i London på över 100-miljoner kronor. Kumlin bor i Monaco men tilläts ändå lämna in en stämning till landets rättsväsende.

I stället för att svara på skriftliga frågor som hade mejlats från Realtid i samband med granskningen av hans affärer lät han sina brittiska advokater stämma Realtid, de två frilansarna och Realtids chefredaktör och även hota dem med rättsliga åtgärder i Monaco.

Ett ovanligt hårdhänt försök till tystande av journalister

Tillvägagångssättet betecknas som ett ovanligt hårdhänt försök till tystande av journalister av den brittiska organisationen The Foreign Policy Center i deras kartläggning av internationella SLAPP-fall.
Tvisten har pågått sedan slutet av 2020.

Domstolen har avvisat en stor del av stämningen eftersom Kumlins företag Eco Energy World inte kunde visa på något ekonomisk skada av publiceringarna.

Däremot tilläts han av domstolen att personligen driva förtalsmål mot tre av artiklarna, som enbart har publicerats i Sverige på svenska men som Kumlin hävdar även kan läsas av personer i Storbritannien med hjälp av översättningsverktyg på nätet.

I nästa månad ska domstolen hålla en förberedande hearing i målet. Om det blir rättegång kan det ta två år till förtalsmålet är avgjort. Skulle en dom överklagas kan hela processen dra ut på tiden i ytterligare flera år.

Journalisterna måste anlita egna jurister

I Sverige tillåts inte SLAPP-stämningar eller att enskilda journalister ställs till svars i domstol, utan Kumlin hade varit tvungen att inleda ett tryckfrihetsmål mot Realtids ansvarige utgivare.

På seminariet i London vittnade ett par brittiska journalister om hur man försökt tysta dem. För fem år sedan började Clare Rewcastle Brown rapportera om en stor politisk skandal i Malaysia, vilken ledde till regeringens avgång och en fängelsedom mot premiärministern. Hon stämdes i London av en malaysisk politiker.

Det handlar om att ruinera ens ekonomi och liv

– Det finns ett mönster i det som sker över hela världen och stora advokatbyråer drar fördel av situationen. De har verktygslådor med olika åtgärder och kan hävda på hur många sätt som helst att man brutit mot lagen, säger hon.

Med en stämning på halsen måste journalisten anlita egna jurister och kostnaderna drar snabbt i väg.

– Mina räkningar skulle närma sig miljonbelopp innan vi ens kommit till rätten. Det är vapnet så länge lagen tillåter detta. Det handlar om att ruinera ens ekonomi och liv.

Men de som angrep Clare Rewcastle Brown använde inte bara advokatbyråer, utan också PR-firmor och privatdetektiver. Hon har blivit skuggat på ett sätt som uppenbart syftade till att visa hur bevakad hon var. Vid privata möten kunde hon bli fotograferad och genom falska Facebook-konton fördes kampanjer mot henne på nätet.

– Du måste vara rätt tuff, konstaterar hon.

Upprörd över advokaternas agerande

De brittiska advokatfirmorna har ändrat beteende mot sina internationella klienter. Förr fanns en slags sportmannamässigt uppträdande bland juristerna, som inte åtog sig alltför betänkliga uppdrag. Idag verkar även många av de mest välrenommerade firmorna göra allt för sina klienter.

Advokat Caroline Kean har försvarat många drabbade journalister och medier. Hon var upprörd över hur advokatbyråerna beter sig och berättade om ett fall där juristerna skrivit ett 17 sidor långt brev med fyra anklagelser mot journalisten, var av tre var nonsens och den fjärde kunde parterna möjligen juridiskt tvista om.

– Detta var från en verkligt kunnig och etablerad advokatbyrå. Vad som gör mig reellt förbannad är att denna etablerade byrå skrev ett brev som det vet inte håller juridiskt.

En av orsakerna till de många SLAPP-stämningarna i Storbritannien är utformningen den brittiska lagen. I dessa fall rådet omvänd bevisbörda. Den anklagade måste bevisa sanningshalten i den publicerade texten eller dess allmänintresse.

Rika makthavare använder metoden för att tysta

Munkavlestämningarna beskrevs också som Davids kamp mot Goliat. Oerhört rika makthavare använder metoden för att tysta ofördelaktiga avslöjanden från ekonomiskt underlägsna journalister och mediehus.

Advokatbyråerna åtar sig gärna dessa mycket inkomstbringande stämningar.

De verkar heller inte ha någon större kontroll av om penningtvätt ligger bakom klienternas möjlighet att betala dyra arvoden, vilket bland andra The Foreign Policy Center konstaterat i en rapport.

Jag har lyckats spåra exempel på hur stulna pengar använts för betalning till berömda advokatbyråer

Den erfarenheten av har också den drabbade journalisten Clare Rewcastle Brown.

– Advokatbyråerna har ingen skyldighet att kontrollera varifrån pengarna kommer till deras arvoden. Jag har lyckats spåra exempel på hur stulna pengar använts för betalning till berömda advokatbyråer, säger hon.

En annan obalans i den brittiska lagstiftningen är att ombudet som driver förtalsstämningen inte behöver hålla sig till sanningen. En av de andra drabbade journalisterna, Franz Wild på The Bureau of Investigative Journalism, tog upp detta på seminariet.

– För oss journalister är det viktigt att ha alla fakta rätt. Annars riskerar vi vår ekonomi, hus och hem och ytterst fängelse. Men om någon av dessa advokater som driver SLAPP-stämningar har fel finns inga åtgärder som vidtas mot dem. Advokaterna borde ha ansvar för innehållet i stämningarna, säger han.

Lagförslag på gång

I somras föreslog den brittiska regeringen ett paket som skulle begränsa användandet av SLAPP i landet. Stämningsansökningar i förtalsmål ska prövas i tre steg för att sortera bort sådana fall innan de tas upp i domstolsförhandlingar.

Man vill också ha ett tak för de juridiska kostnader som kan drabba den som stäms samt höja sanktionsavgiften mot advokater som i dessa fall missköter sig.

Inom EU pågår arbetet med att få fram en slutlig text i direktivet mot SLAPP, vilket sker i förhandlingar mellan Europaparlamentet och ministerrådet. EU-kommissionen talade om en mycket snabb handläggning när direktivförslaget publicerades i våras, men frågan har nu bromsats upp på tjänstemannanivå i ministerrådets behandling av ärendet. Medlemsländernas regeringar har därför inte kunnat anta sin ståndpunkt i förhandlingarna.

Frågan om direktivets slutliga utformning lär därför bli en punkt på dagordningen när Sverige tar över ordförandeskapet i EU nästa år.

Uppdatering 2022-10-17:

Under fredagen erkände två bröder att de monterat bilbomben som dödade Daphne Caruana Galizia.
Det rapporterar Times of Malta.

Carl von Schele
14 okt 2022 | 14:40

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev