Dubbel lön välkomnas av läkarfacket Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor (KD) håller pressträff i riksdagen. Foto: Hanna Franzén / TT

Dubbel lön välkomnas av läkarfacket

Valrörelse 2018 Dubbel lön till läkare och sjuksköterskor som väljer att jobba på landsbygden där det råder stor brist på vårdpersonal. Det föreslår Kristdemokraterna, som hoppas att satsningen på 800 miljoner kronor ska minska beroendet av hyrpersonal. Läkarförbundet välkomnar satsningen medan Vårdförbundet invänder att sjuksköterskebristen är rikstäckande.
4 sep 2018 | 15:46
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska kunna få upp till dubbel lön om de väljer att jobba på landsbygden, enligt KD:s förslag.

Dubbel lön på landet

KD:s förslag innehåller:

  • Ett statligt stöd på 800 miljoner kronor per år införs som kan användas av landstingen för att ge läkare och sjuksköterskor förmånligare anställningsvillkor, där det har visat sig svårt att upprätthålla en kontinuerlig verksamhet med god kvalitet.
  • Landsting och regioner ska kunna söka medel ur satsningen för att kunna satsa på utveckling av i första hand det som kan karakteriseras som bemanning och kompetens inom den nära vården i sjukhusvården och inom primärvården.
  • En överenskommelse mellan åren 2019 – 2022 ska träffas där regeringen förbinder sig att stödja huvudmännen under perioden.

Källa: Kristdemokraterna

+ Expandera

För att bli berättigade till den högre lönen behöver de förbinda sig till att jobba minst 24 månader och minst halvtid i områden där det råder kompetensbrist.

Satsningen utformas på så vis att ett statligt stöd på 800 miljoner kronor per år införs, vilket landstingen kan använda sig av för att sockra lönevillkoren för läkare och sjuksköterskor där det är svårt att behålla och locka personal.

För att en läkare ska ta steget att flytta med sin familj och etablera sig på landsbygden måste det finnas incitament

Enligt Kristdemokraternas räkneexempel skulle satsningen på 800 miljoner räcka till dubbel lön för 700 specialistsjuksköterskor (med medianlön på 36 100 kronor) eller 352 specialistläkare (med medianlön på 71 700 kronor).

Kristdemokraterna har ännu inte presenterat finansiering av förslaget men noterar att det förmodligen skulle resultera i påtagliga kostnadsbesparingar på hyrpersonal.

Välkomnas av läkarna

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. Foto: Johan Knobe

Förslaget välkomnas av Läkarförbundet som ser ett behov av att skapa fler incitament för läkare att etablera sig i glesbygden.

– I dag kan landsting och regioner ha en lönepolicy som gör att det är svårt att jobba med löneincitament. Men för att en läkare ska ta steget att flytta med sin familj och etablera sig på landsbygden måste det finnas incitament, och den här satsningen kan vara ett sätt att jobba med frågan, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, till Arbetsvärlden.

Hon lyfter också fram Centerpartiets förslag att skriva av studielånen för personer som flyttar till glesbygden som positivt.

– Det är viktigt både för individen och samhället att det lönar sig att utbilda sig i Sverige och avskrivningar av studielånet är ett sätt att uppnå det, säger Heidi Stensmyren.

Vårdförbundet: ”Inget glesbygdsproblem”

Vårdförbundets vice ordförande Ragnhild Karlsson är inte lika förtjust i KD:s förslag. Däremot är hon glad över att vården har satts på agendan i valrörelsen.

Ragnhild Karlsson, vice ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

– Vi ser inte sjuksköterskebristen som ett glesbygdsproblem, den är rikstäckande och finns även i tättbebyggda områden, säger Ragnhild Karlsson till Arbetsvärlden.

I grunden beror sjuksköterskebristen på en brist på goda villkor och löner, menar hon.

– Vilket också gör att många sjuksköterskor säger upp sig och går till kompetensuthyrningsföretag i stället. Där får de både bättre lön och villkor, och kan styra sin arbetstid på ett annat sätt. Exempelvis kan de då gå hem när de är klara med sina pass, medan en fast anställd måste stanna kvar tills denne blir avlöst.

Förslaget kan även gälla befintlig personal.

Vårdförbundet har ett eget förslag på lönesatsning som skulle ge barnmorskor och specialistsjuksköterskor 2 000 kronor mer i månaden under fem års tid. Alltså 10 000 kronor mer i månaden efter fem år.

Ska politiker verkligen sätta lön?

– Vi ser att staten behöver ta ett ansvar för vården och det inkluderar lönesatsningar på barnmorskor och specialistsjuksköterskor. De stora arbetsgivarna inom vården måste kunna visa upp goda villkor för sin personal, säger Ragnhild Karlsson.

Uppdatering 2018-09-05

Arbetsvärlden skickade tre frågor till Kristdemokraternas pressavdelning för att få veta mer om förslaget, bland annat om det även gäller de som redan i dag är anställda på utsatta sjukhus. Krisdemokraternas kommittéhandläggare Tove Fridman skickar svar.

Gäller detta förslag endast för nyanställningar eller skulle också de som redan i dag jobbar på utsatta sjukhus erbjudas den här dubbla lönen?

”Ja, vårt förslag gäller för nyanställningar men dessa kommer naturligtvis bidra till en bra förhandlingssituation för redan anställd personal.”

Gäller förslaget bara landsbygden eller överallt där det råder brist på vårdpersonal?

”Det här förslaget riktar in sig på bristen på landsbygden.”

Är den dubbla lönen permanent eller gäller den bara för de 24 månaderna som man förbinder sig att jobba på orten?

”Ja, det är det som vi har föreslagit. Därefter får förhandling om ny lön ta vid.”

Politiker i lönebildningen

Lönesatsningarna på specifika yrkesgrupper avlöser varandra. Nedan följer några av de senaste.

Polisen

Polisen översköljs av lönebud från de politiska partierna i årets valrörelse. Moderaterna vill höja polislönerna med 3 000 kronor i månaden. Liberalerna säger 4 000 kronor mer i månaden. Centerpartiet vill höja lönerna med 2 000 kronor i månaden. Sverigedemokraterna vill höja polislönerna med 6 000 kronor i månaden. Och Kristdemokraterna vill att poliser i yttre tjänst och inom utredningsverksamhet ska få upp till 5 000 kronor mer i månaden.

Lärare

Moderaterna vill höja lärarlönerna och sockra lönerna extra mycket för lärare på utsatta skolor. Liberalerna vill satsa fyra miljarder kronor extra per år på höjda lärarlöner. Partiet vill införa 1 000 nya tjänster som metodiklektorer vid lärarhögskolorna med ett lönepåslag på 5 000 kronor, liksom 1 000 nya lektorstjänster på högstadiet och gymnasiet med 10 000 kronor extra i lönekuvertet. Partiledaren Jan Björklund (L) har också gått ut i media och sagt att de bästa lärarna bör tjäna inte mindre än 80 000 kronor i månaden. Regeringen sjösatte den 1 juli 2016 sitt lärarlönelyft på tre miljarder kronor per år. Enligt Skolverket har satsningen gett drygt 65 000 lärare i snitt cirka 2 600 kronor högre månadslön.

Vården

Kristdemokraterna vill att läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som väljer att arbeta på gles- och landsbygd där det finns brist på kompetens ska kunna få upp till dubbel lön. Lönen villkoras med att den enskilde förbinder sig till att jobba på orten åtminstone 24 månader, minst halvtid. Centerpartiet vill införa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor med ett lönepåslag på 5 000 kronor i månaden.

+ Expandera
4 sep 2018 | 15:46

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev