TCO öppnar för Sverigedemokraterna Mikael Sjöberg, TCO:s kanslichef. Foto: Stina Stjernkvist / TT

TCO öppnar för Sverigedemokraterna

Valet 2022 TCO:s styrelse har beslutat att göra om policyn gentemot SD. Kansliet ska ta fram ett nytt förslag. Men redan nu har styrelsen öppnat för samtal med Sverigedemokraterna. "Policyn vi har medger det", säger Mikael Sjöberg, som är kanslichef.
10 okt 2022 | 15:11
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
2
+1
0

Vid TCO:s senaste styrelsemöte diskuterades policyn gentemot Sverigedemokraterna. Tidigare har inte direkta samtal med partiet förts.

Sedan tolv år tillbaka har TCO en policy angående Sverigedemokraterna. Den går ut på att TCO inte har direkta kontakter med SD och inte bidrar till att skapa allianser där SD ingår.

Fattade beslut att se över policyn

Vid mötet fattade styrelsen beslut om att se över policyn.

– Kansliet har fått uppdraget om att arbeta om policyn i syfte att lyfta fram arbetet med våra värderingar, säger TCO:s kanslichef Mikael Sjöberg till Arbetsvärlden.

– Det är ett ganska snabbt arbete som ska vara klart förhoppningsvis inom en månad.

Han säger att TCO:s styrelse gör bedömningen att vi har ett nytt politiskt landskap.

– TCO är en pragmatisk organisation. Vi väljer att försöka åstadkomma förändring. Med det inflytande SD har är det viktigt att understryka att de inte får bli ansvarslösa. De ska behandlas som en maktfaktor, inte som outsiders. Det är viktigt att TCO kan påverka även dem, säger Mikael Sjöberg.

I väntan på den nya policyn kan TCO ha möten med Sverigedemokraterna om det behövs för att kunna påverka i sakfrågor, säger Mikael Sjöberg.

– Styrelsen har sagt att om vi gör bedömningen att det är ett viktigt möte eller en viktig kontakt kan vi göra det.

Nuvarande policyn medger samtal med SD

Han understryker att den nuvarande policyn redan medger det.

– Vi har haft en striktare tolkning än policyn.

Ska SD alltså behandlas som vilket parti som helst nu?

– Jag vill inte använda det begreppet. SD har grundläggande värderingar som står långt från TCO:s värderingar. Däremot ska vi i vårt påverkansarbete inkludera SD i det arbetet om det dyker upp frågor som vi bedömt är viktiga.

– TCO är för ett samhälle som är öppet och dynamiskt. Vi är oroliga för helheten i SD:s politik. Vårt uppdrag är att förflytta sakfrågor.

Kan du säga något om vad det kommer att stå i den nya policyn?

– Det styrelsen har sagt är att man vill att vi ska lyfta fram tydligare hur vi ska arbeta för våra värderingar. Vi har en syn på samhället och den grundläggande uppfattningen hämtar vi i vår stadgar, vad vi är för organisation.

Det finns fler partier vi kan bli tvungna att vara extra tydliga emot

– Det är inte bara SD utan det finns fler partier vi kan bli tvungna att vara extra tydliga emot.

Kan det inte ses som att man överger policyn just när den prövas i praktiken?

– Jag upplever inte att styrelsen ger upp eller bara viker sig i en sådan här fråga. Man anpassar sig efter ett nytt politiskt läge och man gör det medvetet.

10 okt 2022 | 15:11

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev