Unionen: TCO bör justera policyn mot SD Martin Linder ordförande Unionen anser att TCO bör justera sin policy gentemot Sverigedemokraterna. Foto: Camilla Svensk respektive TT.

Unionen: TCO bör justera policyn mot SD

TCO-styrelsen kommer att se över policyn mot Sverigedemokraterna. Vad det kommer leda till är oklart. TCO-förbunden välkomnar översynen, men motiverar det på olika sätt.
Mats Wingborg
16 sep 2022
+1
5
+1
3
+1
0
+1
2
+1
3
+1
1

Sedan 12 år tillbaka har TCO en policy gentemot Sverigedemokraterna som går ut på att TCO inte har bilaterala kontakter med SD och inte bidrar till att skapa allianser där SD ingår. Däremot tar centralorganisationen emot SD-företrädare om exempelvis ett helt politiskt utskott bjuds in. I ljuset av SD:s framgång i valet och att SD ser ut att bli en del av Kristerssons regeringsunderlag ska policyn diskuteras av TCO:s styrelse.

Martin Linder, ordförande i Unionen, menar att TCO bör justera i policyn. Hans resonemang tar sin utgångspunkt i Unionens förhållningssätt.

För att få bästa utfall behöver vi träffa representanter, oavsett partitillhörighet.

– Vi är ett partipolitiskt oberoende fackförbund. Det innebär att vi samtalar och bedriver påverkansarbete mot de politiska partierna där vi bedömer att det gör störst nytta för medlemmarna. För att få bästa utfall behöver vi träffa representanter, oavsett partitillhörighet, där vi bedömer att det är relevant för den specifika frågan.

Martin Linder menar att TCO:s skulle vinna på att inta en liknande hållning som Unionen.

– Vi tror att TCO:s påverkansarbete skulle tjäna på att ha samma förhållningssätt.

Vårdförbundet har TCO-liknande policy

Även Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, tycker att det kan vara lämpligt att se över en 12 år gammal policy, men betonat att Vårdförbundet verkar utifrån förbundets egen policy som bygger på de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.

– Den ligger också i linje med den etiska koden inom professionen. Jag är själv akutsjuksköterska och där är det etiska perspektivet avgörande. Om en person söker vård är det inte viktigt var patienten kommer ifrån utan att kunna ge en bra vård.

När det gäller relationen till SD innebär Vårdförbundets ställningstagande att man svarar på frågor om SD-företrädare hör av sig och tar emot SD-företrädare om exempelvis ett helt politiskt utskott bjuds in, men att förbundet inte söker dialog med enskilda SD-företrädare.

– Det betyder inte att TCO:s policy behöver se ut exakt på det viset. Vårdförbundet har inte heller gjort någon analys av om valresultatet bör påverka vår framtida inställning.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, bekräftar att utgången av valet gör att TCO:s styrelse kommer att se över den tidigare policyn.

– Men vi har inte sagt mer än så, säger Britta Lejon och tillägger att varken ST eller TCO kommer att överge sina grundläggande värderingar.

SJF emot policyn från start

Journalistförbundet har tidigare ifrågasatt TCO:s policy och ställt frågan om den är förenlig med TCO:s partipolitiska oberoende. Redan när den nuvarande policyn antogs 2010 avstod Journalistförbundet från att delta i beslutet. Den dåvarande förbundsordföranden Agneta Lindblom Hulthén menade att policyn kunde göra det svårt för förbundets medlemmar att ”sköta sitt journalistiska uppdrag så opartiskt som vi eftersträvar”.

Ulrika Hyllert, som idag är ordförande i Journalistförbundet, säger att förbundet inte ändrat uppfattning.

– Vi var emot den här policyn från början. Som partipolitiskt obunden organisation bör TCO inte ha en policy som riktar sig mot ett specifikt parti. Sedan ska TCO vara väldigt tydligt i frågor som gäller demokrati och mänskliga rättigheter. På den punkten kan TCO till och med bli ännu tydligare och agera utifrån organisationens värdegrund.

Ulrika Hyllert betonar samtidigt att hon inte sett något underlag från TCO i frågan och att det därför är svårt att yttra sig om detaljerna.

Veronica Magnusson, ordförande i Vision, avböjer att kommentera frågan om TCO:s policy med motiveringen att hon inte vill föregå diskussionerna i TCO:s styrelse.

Ur TCO:s policy

Sverigedemokraternas valda riksdagsledamöter, liksom ledamöter i lands­tings­, region­ och kommunfullmäktige, ska respekteras i sin egenskap av valda parlamentariker. Om TCO exempelvis bjuder in alla riksdagspartier till en debatt, då bjuds även Sverigedemokraterna in. Om TCO bjuder in exempelvis arbetsmarknadsutskottet så bjuds utskottet in vilket innebär att vi bjuder in alla dess ledamöter.

När TCO möter företrädare för Sverigedemokraterna, till exempel i debatter eller vid möten med riksdagens utskott eller fullmäktigegrupper, ska vi vara mycket tydliga med att föra fram TCOs grundläggande värderingar och att detta innebär att vi har en helt annan uppfattning än Sverigedemokraterna när det gäller exempelvis invandrings­ och flyktingfrågor.

TCO ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna i nå­gon sakfråga och inte bidra till att skapa allianser där Sverigedemokrater­na ingår, även om vi skulle ha samma åsikt i sakfrågan. Detta skulle riskera ge partiet och dess grundvärderingar legitimitet, vilket vi inte önskar.

TCO ska följa hur politiska partier och organisationer förhåller sig till Sverigedemokraternas värderingar och politik och vara observant på för­sök till anpassning till deras värderingar.

+ Expandera

Relaterad läsning

Mats Wingborg
16 sep 2022
Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
  1. Länkad till från antiglobalisten.no - "Rights.no: Ville ikke ta i SD med ei ildtang – men nå har det snudd – Antiglobalisten" 29 sep 2022:
    […] Fagforeningsorganisasjonen TCO har lenge hatt en rigid policy om å markere avstand til Sverigedemokraterna. Den policyn skal nå «ses over», skriver Barh-Kron men henvisning til avisen Arbetsvärlden. […] - Läs hela texten här
  2. Länkad till från petterssonsblogg.se - "Fronten mot SD rasar ihop – Petterssons gör Sverige lagom!" 30 sep 2022:
    […] alla lägen ta och markera avstånd till Sverigedemokraterna. Den policyn ska nu ”ses över”, berättar tidningen […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar