TCO:s nya partipolicy nämner inte SD Therese Svanström, TCO:s ordförande. Foto: Eva Edsjö.

TCO:s nya partipolicy nämner inte SD

TCO har ersatt sin policy gentemot SD med en ny partipolicy. Dokumentet slår fast att TCO tar avstånd från nationalism och främlingsfientlighet.
Mats Wingborg
16 nov 2022 | 13:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

TCO:s styrelse har fattat beslut om en ny policy om hur man ska förhålla sig till politiska partier. I den nya policyn nämns inte SD specifikt. Däremot slår policyn fast att TCO tar avstånd från ”nationalism, antidemokratiska rörelser, främlingsfientlighet och rasism”.

Mikael Sjöberg, kanslichef på TCO, menar att det inte finns behov av att särskilt peka ut SD.

Mikael Sjöberg, TCO:s kanslichef.
Foto: Stina Stjernkvist / TT

– SD är ett maktparti med stort inflytande över regeringens politik. Ska vi lyckas med vårt uppdrag måste vi kunna ha kontakt med SD-företrädare och förklara våra åsikter. Sedan måste det göras en specifik analys av varje situation där vi värderar nytta och risker. Vårt mål är att främja tjänstemannakårens och landets intressen.

Nazistiska rötter är problematiska

En vanlig uppfattning är att SD skiljer sig från övriga riksdagspartier genom sin nationalistiska och auktoritära ideologi och det därför behövs ett särskilt förhållningssätt till SD. Mikael Sjöberg håller med om beskrivningen men drar en annan slutsats.

– SD har nazistiska och rasistiska rötter, det är mycket problematiskt. Mycket av SD:s politik går också helt emot de värden som TCO står för. På dessa områden kommer vi fortsätta att driva opinionsbildning. Men det betyder inte att vi bör avstå från kontakter med SD och att vi inte bör berätta för SD:s företrädare hur TCO resonerar. Det skulle kunna göra det svårare för oss att påverka.

TCO:s nya policy ersätter den tidigare policyn som specifikt handlade om hur organisationen skulle förhålla sig till SD. Den nya policyn slår fast sex punkter för hur TCO ska agera. I dessa framhålls att TCO står fritt från politiska partier, men att kontakten med partierna utgör en del av TCO:s påverkansarbete. Vidare slår policyn fast att TCO ska vara tydligt i värdegrundsfrågor.

Nyhetsbrev

Överklagad dom om uteslutning ur Transport

Fackliga organisationers relationer till SD är föremål för prövningar även utanför TCO. För närvarande pågår en rättegång i hovrätten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och sverigedemokraten Mats Fredlund. Fredlund uteslöts ur Transport på grund av sitt förtroendeuppdrag för SD i Kiruna kommunfullmäktige.

Det ledde till att han stämde Transport. Tingsrätten gick på Fredlunds linje, men Transport överklagade beslutet. Både SD och Mats Fredlund menar att Transport diskriminerar och kränker SD-medlemmar. Transports uppfattning är att SD:s högerextrema och rasistiska hållning strider mot de den syn på demokrati och människors lika värde som uttrycks i förbundets stadga. I hovrätten företräds Transport av LO-TCO Rättskydd som särskilt understryker att förbundet har rätt att tolka sina stadgar utan inblandning av myndigheter.

Mats Wingborg
16 nov 2022 | 13:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev