Unionens expert: Som strategi är den väldigt bra En man i Kina hyr en cykel via en app. Men Kina får se upp: Sverige ska bli bäst på digitalisering, enligt regeringen. Foto: AP Photo/Andy Wong

Unionens expert: Som strategi är den väldigt bra

Digitalisering Regeringens digitaliseringsstrategi kritiserades tidigare i Arbetsvärlden för att vara vag och sakna konkreta förslag. Fredrik Söderqvist, digitaliseringsexpert på fackförbundet Unionen, ser dock flera styrkor i strategin.
31 maj 2017 | 09:23
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringens digitaliseringsstrategi ska peka ut kursen för hur Sverige ska bli bäst på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Men konkreta vägmärken är det ont om.

Och det kan vara positivt, enligt Fredrik Söderqvist, som är expert på Unionen och har suttit med i Digitaliseringskommissionen. Frågorna om exempelvis plattformsekonomi måste nämligen ”stötas och blötas” under en längre tid, och vagheten kan bero på att framtiden är just oviss.

– Trots de korta skrivningarna finns det områden som är väldigt tydliga. Man signalerar att man är beredd att ta tag i det livslånga lärandet och statens åtagande och att man är tydlig med att parterna har en aktiv roll i det här, säger Fredrik Söderqvist till Arbetsvärlden.

Att strategin betonar vikten av utbildning framhåller han som en styrka.

– Som en strategi eller åsiktsförklaring är den väldigt bra.

Fredrik Söderqvist, Unionen.

En fråga som ligger honom särskilt nära är den om hur man kan digitalisera regelverken på arbetsmarknaden för att möta den framväxande plattformsekonomin.

– Det är framväxten av plattformsbaserat arbets– och uppdragsgivande. Där har de en skrivning att det här är en del för parterna att sköta, säger Fredrik Söderqvist, och noterar att han visserligen föredragit om regeringen inte använt termen ”delningsekonomi” i det här sammanhanget – vilket man gjort i strategin.

Delningsekonomi är en term från engelskans ”sharing economy” och beskriver situationer där man hyr, delar eller lånar saker i stället för att äga dem. Plattformsekonomi betonar just hur arbetsgivarens roll och funktion i vissa delar ”automatiseras” med nya digitala plattformar.

– Utifrån det faktum att fler och fler företag kommer att använda en app för att leda och dirigera arbetet så vill vi se över hur vi gör det enklare för sådana digitala företag att leva upp till de regelverk som finns i Sverige. Det rör allt ifrån avtalen, marknadsregleringar som exempelvis taxameter, och skatter, säger Fredrik Söderqvist.

Vill se ett trepartssmarbete

Unionens idé på området är ett trepartssamarbete: arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter sätter sig ner tillsammans och rullar i gång en digitalisering av existerande regelverk med nya standarder för tillämpning.

Ett konkret exempel på det här arbetet är att titta på hur man kan integrera en fungerande taxameter i en app, med medföljande insyn från kontrollerande myndigheter.

Jag hoppas att man klarar av det här om det är digitaliseringsministern som håller i det

– Från vårt perspektiv vill vi också göra det lättare för företagen att jobba in avtalens bestämmelser i appen. Det här är en möjlighet för regeringen att titta på en digitalisering av regelverken så nära parterna som möjligt, säger Fredrik Söderqvist.

Arbetsvärlden efterfrågade nyligen digitaliseringsdebattören Stefan Fölster och David Mothander, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen, också en starkare samordning av digitaliseringsarbetet nära statsministern. Det är tongångar Fredrik Söderqvist också känner igen.

– I Digitaliseringskommissionen kom frågan ofta upp att det behövdes ett tydligt samordnande ansvar för digitaliseringen. Det här är en departementsöverskridande fråga, och jag hoppas att man klarar av det här om det är digitaliseringsministern som håller i det.

31 maj 2017 | 09:23

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev