Skyddsombud hos Polisen får inte företräda individer En polis som skadat sig så illa att den behöver ha anpassning för att komma tillbaka till jobbet, kan inte ta hjälp av ett skyddsombud. Foto: Johan Nilsson / TT

Skyddsombud hos Polisen får inte företräda individer

Skyddsombud På Sveriges största myndighet ska inte skyddsombud företräda individer. Trots att Arbetsmiljöverket backat från den hårt kritiserad utredningen som sa samma sak. "De har inte ens samverkat med oss", säger Lena Amorøe, nationellt huvudskyddsombud hos Polisen.
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
4
+1
0

Det var i slutet av februari som Arbetsmiljöverket drog tillbaka den rättsliga utredning om skyddsombudens roll som vållat benhård kritik och skapat frågetecken på flera stora arbetsplatser.

Som Arbetsvärlden kunde berätta i november hade utredningen redan då blivit verklighet på flera arbetsplatser. Som till exempel landets största myndighet, Polisen.

I korta drag konstaterade Arbetsmiljöverket först att skyddsombud inte har rätt att företräda individer. Sedan backade man från hela dokumentet, men förtydligade att man saknar tillsyn över hur just samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare ska se ut.

Men trots att Arbetsmiljöverket tagit tillbaka sin utredning, fortsätter budskapet hos Polisen.

Där har nyligen ett pm skickats ut till alla som jobbar inom myndigheten om just skyddsombudens roll, och vilka de har rätt att företräda.

”En individs skada är inte arbetsmiljöfrågor”

Där går att läsa att skyddsombud vare sig har rättighet eller skyldighet att bli involverade i frågor som rör en ”individs sjukdom, skador eller annan ohälsa” eftersom det ”inte utgör arbetsmiljöfrågor”.

Lena Amorøe

– Jag är inte överens med skrivningen, utan kritisk. Och det är inte ens samverkat med oss i skyddet, säger Lena Amorøe, som är nationellt huvudskyddsombud på Polismyndigheten.

Enligt henne har skyddsorganisationen uppmanat myndigheten att tänka om kring skyddsombudens roll, efter att Arbetsmiljöverket tog tillbaka sin utredning.

Huvudskyddsombud: ”Gör om och gör rätt”

I stället kom pm:et med samma budskap som Arbetsmiljöverket hade tidigare.

– Jag hoppas ju på att man tar tillbaka det. Det behöver göras om och göras rätt. Och samverkas med oss. Polisen är Sveriges största myndighet och det här kan bli prejudicerande för hur andra myndigheter kommer hantera frågan. Därför måste det vara välgrundat.

Polismyndighetens tillförordnade chef för arbetsmiljö och hälsa, Patrik Kalmkind, svarar Arbetsvärlden via mejl att Arbetsmiljöverket nu klargjort att skyddsombud inte har rätt att delta i individärenden.

Han skriver också att inställningen har redovisats tidigare, inom samverkan. Och att pm:et som nu skickats ut är ett svar på en fråga från ett nationellt huvudskyddsombud.

Stödperson i stället för skyddsombud

I pm:et står att den som är anställd hos Polisen, och har varit sjuk eller skadad och behöver anpassning på väg tillbaka till arbete kan få ha med en stödperson i samtal med arbetsgivaren. Det ska ses som ett ”led i att vara en attraktiv arbetsgivare”.

En stödperson är enligt Polismyndigheten någon som kan utgöra ett ”konstruktivt stöd i processen”, ”bidra till god samverkan mellan olika aktörer, respektera arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning samt uppmuntra medarbetaren till att själv vara delaktig och aktiv i processen”.

– Skulle skyddsombudet uppmärksamma brister i arbetsmiljön eller i arbetsmiljöarbetet har denne givetvis rätt att uppmärksamma arbetsgivaren på detta i egenskap av skyddsombud, skriver Patrik Kalmkind i sitt mejlsvar.

”Man vill knuffa bort skyddsombuden”

För är stödpersonen även skyddsombud får denna inte använda sig av de rättigheter ett skyddsombud har.

– Ett skyddsombud är en lagstiftad roll. Vi har helt andra befogenheter. Det är självklart att det alltid blir upp till den enskilda att bestämma om den vill att vi ska vara med. Min upplevelse nu är att man vill knuffa bort skyddsombuden, eller har missuppfattat vår roll.

Den nationella skyddskommittén är kallad till möte med arbetsgivaren den 21 april.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar