Ny utredning: ”Visar att skyddsombuden är effektiva” Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister, tog emot utredningen om de regionala skyddsombuden. Foto: Lars Schröder /TT

Ny utredning: ”Visar att skyddsombuden är effektiva”

Skyddsombud Utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet” slår fast att de regionala skyddsombudens arbete bidrar till en bättre arbetsmiljö. Ett av förslagen är att det regionala skyddsombudens bör få en utökad tillträdesrätt.
Mats Wingborg
5 sep 2022 | 11:27
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

– Men viktigast för TCO är att utredningen visar att skyddsombudens arbete, både lokala och regionala, är effektivt och ändamålsenligt, säger TCOs arbetsmiljöutredare Martine Syrjänen Stålberg som suttit med i en referensgrupp till utredningen.

Utredningen pekar på att de regionala skyddsombuden vanligen har en lång erfarenhet av arbetsmiljöarbetet. I genomsnitt har de haft sitt uppdrag under åtta år.

Martine Syrjänen Stålberg, TCO

– Utredningen ger en mycket bra och faktaspäckad genomlysning av skyddsombudens arbete i allmänhet och de regionala skyddsombudens insatser i synnerhet. Den ger ett starkt stöd för att vi bör värdesätta skyddsombudens arbete.

Skyddsombud på arbetsplatser med kollektivavtal

Antalet små arbetsplatser med mindre än 50 anställda har ökat. Vid dessa är den fackliga anslutningsgraden ofta låg, ibland saknas fackliga medlemmar överhuvudtaget. De anställda vid små arbetsplatser har också mer sällan tillgång till företagshälsovård och det är vanligt att det inte bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom har antalet lokala skyddsombuden minskat. Konsekvensen är att fler arbetstagare riskerar att sakna företrädare i arbetsmiljöfrågor. Utredningen menar att detta talar för en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

Utredningen föreslår därför att de regionala skyddsombuden även ska få utses vid arbetsställen som är eller brukar vara bundet av kollektivavtal med arbetstagarorganisation även om det saknas fackliga medlemmar.

– I den referensgrupp som jag deltagit i har detta emellertid inte varit en stor fråga. I TCO-yrken har de regionala skyddsombuden redan en god tillträdesrätt, men det är viktigt att arbetsmiljön blir jämlik i olika branscher. Däremot finns en rad andra viktiga förslag, som bättre samordningen mellan fackliga organisationer och Arbetsmiljöverket.

10 miljoner extra

Utredningen föreslår vidare att det statliga anslaget till skyddsombudsverksamheten höjs med 10 miljoner kronor årligen under en treårsperiod. Det är Martine Syrjänen Stålberg positiv till.

– De fakta som utredningen lyfter fram visar att verksamheten fungerar bra. Det motiverar att anslagen blir högre.

L och SD emot fackliga skyddsombud

Den utredning som nu har presenterats tillsattes efter att riksdagen avfärdat ett likartat förslag våren 2020. Då röstade C, L, M, KD och SD nej till att ge de regionala skyddsombuden ökad status och en utökad tillträdesrätt. Två partier har gått ännu längre i motsatt riktning jämfört med utredningen. L har föreslagit att lokala skyddsombud ska utses av arbetstagarna och inte som idag av de lokala arbetstagarorganisationerna och SD menar att fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud ska tas bort.

– Med stöd av utredningen kan de fackliga organisationerna nu ge ännu fler argument för att skyddsombudens verksamhet, inklusive de regionala skyddsombudens, är effektiv, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Den nya utredningen har genomförts av Magnus Sverke, professor vid Stockholms universitet. Totalt sett finns 94 400 (år 2020) lokala skyddsombud. Omfattningen av regionala skyddsombud motsvarar 300 heltidstjänster, varav drygt 50 finns inom TCO. Totalt sett genomför de regionala skyddsombuden 50 000 besök per år.

Mats Wingborg
5 sep 2022 | 11:27

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev