Allt färre skyddsombud – men i vården ökar intresset Personal vid Intensivvårdsavdelningen på Nyköpings Lasarett tar på sig skyddsutrustning vid arbetet med patienter med covid-19. Foto: Magnus Andersson / TT

Allt färre skyddsombud – men i vården ökar intresset

Arbetsmiljö Medan skyddsombuden blir färre inom LO-yrken, så håller tjänstemännens skyddsombud ställningarna bättre. Det visar en undersökning av Du & jobbet. På Vårdförbundet det ökar intresset att bli skyddsombud i corona-tider.
Göran Jacobsson
28 apr 2020 | 14:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Coronakrisen sätter hård press på sjukvårdspersonalen, som jobbar långa arbetspass och utsätts för smittrisk. För Vårdförbundet innebär det ett ökat intresse bland medlemmarna för skyddsarbete och för att ta på sig uppdrag som skyddsombud.

– Det behövs mer skyddsarbete. Det kan ge våra medlemmar en god arbetsmiljö och ett säkert sätt att jobba, säger Ragnhild Karlsson, vice ordförande.

Hon berättar att coronakrisen också medfört att fler kan tänka sig att vara förtroendevalda och att Vårdförbundet får många fler medlemmar nu.

Ragnhild Karlsson. Foto: Dan Lepp.

Möjligen gör coronakrisen att Vårdförbundet kan att bryta en trend. I många branscher minskar antalet skyddsombud och sammantaget blir det glesar mellan skyddsombud. Det visar en genomgång som tidningen Du & Jobbet gjort om utvecklingen de senaste åtta åren. Genomgången är gjord under februari och början av mars – vilket innebär att den i huvudsak är gjord före coronakrisen.

Även Vårdförbundet tappar 20 skyddsombud de senaste 8 åren samtidigt som antalet sysselsatta sjuksköterskor ökar från 119 000 år 2012 till 125 000 år 2018, enligt Socialstyrelsen.

Det är viktigt att de får ta av sig skyddskläderna för att äta och umgås med sina arbetskamrater.

Ragnhild Karlsson berättar att det finns en stor oro bland sjuksköterskorna för att det ska finnas skyddsutrustning på plats och att det ska finnas tillräckligt med skydd.

– Läget är ansträngt för många av våra medlemmar.

Ragnhild Karlsson pekar på hemsjukvården och på sjuksköterskor som vårdar dem som är sjuka i covid-19. Hon tillägger att det också är påfrestande att stötta och trösta sjuka som är ensamma och göra det iklädd skyddsutrustning.

Lista: Så många är skyddsombuden

Du & jobbet har jämfört antalet skyddsombud i de olika fackförbunden. Den första siffran anger antalet skyddsombud i år medan siffran inom parentes är antalet skyddsombud 2012.

LO-förbunden: 54 477(64 438) minus 15 procent

Saco-förbunden: 7 294(4 961) plus 47 procent

TCO-förbunden: 32 625 (31 557) plus 3 procent

ST: 1 518(2 898)

Finansförbundet: 1 192(1 381)

Forena: drygt 260(ingen tidigare uppgift)

Försvarsförbundet: 95(ca 200)

Journalistförbundet: 150(275)

Lärarförbundet: 9 292(8 959)

Polisförbundet: 915(970)

SYMF:43 (23)

Teaterförbundet: 5 regionala och oklart antal lokala(150)

Tull-Kust: 84 (110)

Unionen: 8 120 (6 000)

Vision: 6 082(5 292)

Vårdförbundet: 4 900 (4 920)

+ Expandera

Dessutom arbetar många sjuksköterskor långa arbetspass.

– För att orka behöver sjuksköterskorna pauser, ordentlig natt- och veckovila. Det är viktigt att de får ta av sig skyddskläderna för att äta och umgås med sina arbetskamrater.

Fler skyddsombud bland tjänstemännen

Tidningen Du & Jobbet har undersökt hur antalet skyddsombud utvecklats de senaste åtta åren. Det växande intresset för skyddsfrågor hos Vårdförbundets medlemmar är inte vanligt i andra branscher. Sammantaget visar det sig att antalet skyddsombud- och arbetsmiljöombud minskat från ungefär 100 000 till 94 400. Samtidigt har antalet sysselsatta ökat med omkring en halv miljon, vilket gör att det blivit ännu mer glest mellan skyddsombuden.

Antalet skyddsombud har ökat med 3 400 bland tjänstemännen.

Utvecklingen är dock olika för arbetare och tjänstemän. Bland arbetare har skydds- och arbetsmiljöombuden gått ner med runt 15 procent, vilket motsvarar runt 10 000 skyddsombud medan antalet ökat med 3 400 bland tjänstemännen. Det är en uppgång med 9 procent.

Förslag stoppades i Riksdagen

Den största uppgången finns bland Saco-förbunden. Bland TCO-förbunden har antalet skyddsombud gått upp mest hos Unionen och Vision medan skyddsombuden minskat mest hos ST.

Nyhetsbrev

Även om antalet skyddsombud ökar bland tjänstemännen så blir det glesar mellan skyddsombuden, eftersom antalet anställda ökar. För åtta sedan fanns det ett skyddsombud på strax under 60 anställda bland tjänstemännen och nu går det ett skyddsombud på cirka 70 anställda. Motsvarande utveckling bland arbetare är en minskning från ett skyddsombud på 30 anställda till ett skyddsombud på omkring 35 anställda.

Regeringen vill att regionala skyddsombud ska få möjlighet att besöka arbetsplatser, där facket inte har några medlemmar, men förslaget stoppades i torsdags i riksdagens Arbetsmarknadsutskott. Det var regeringens samarbetspartier C och L, och även M och SD, som gick emot förslaget.

Göran Jacobsson
28 apr 2020 | 14:55

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar