Riksrevisionen är kritisk och regeringen vill ha en bred översyn

När Riksrevisionen granskade Etableringsreformen identifierades flera problem som har att göra med bristande samordning. Regeringen har inga konkreta förslag till förbättringar i boendefrågan, utan säger att frågan ska ses över brett.
31 okt 2014 | 14:52
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På den nya regeringens bord ligger tre olika kritiska rapporter om etableringsreformen som Riksrevisionen lämnade i somras.

Emil Plisch var projektledare för en av rapporterna, Nyanländ i Sverige – effektiva insatser för ett snabbt mottagande. Han känner igen bilden som ges av SKL och Boverket, men menar att Riksrevisionens granskning visar att problemen är mer komplexa än så och att bristerna är stora i Arbetsförmedlingens arbete.

–Det finns bostäder ute i landet men det saknas ofta upphandlade insatser av Arbetsförmedlingen, säger Emil Plisch till Arbetsvärlden.

Samma granskning visar att Arbetsförmedlingens kartläggning av nyanlända är bristfällig, där skarp matchning ofta saknas eller så flyttas personer från kommuner där deras kompetens borde kunna matchas över hela landet till kommuner utan samma arbetskraftsbehov.

Riksrevisionen har rekommenderat regeringen att se över möjligheterna att lägga ansvaret för bosättningen på en enda myndighet för att effektivisera processen. För bättre kontinuitet borde bosättningen också kunna styras mer mot samma kommun eller region där personen redan befinner sig.

Bred översyn

I budgetpropositionen i oktober kom flera besked om hur regeringen vill åtgärda några av de akuta problem som finns med etableringsreformen. Som att Arbetsförmedlingen får utökat anslag för bemanningen och att systemet med etableringslotsarna ska förändras i grunden 2016 efter en översyn.

Men när det gäller bosättningen finns inga uttalade åtgärder, i stället står i budgetpropositionen att frågan ska ses över brett, såväl när det gäller Migrationsverkets asylboende som bosättningsprocessen efter uppehållstillståndet.

– I detta kommer även myndighetsorganisationen inom bosättning och mottagande att ses över, en fråga som bland annat har lyfts av Riksrevisionen, skriver arbetsmarknadsdepartementet i ett mejl till Arbetsvärlden.

Tidigare integrationsministern Erik Ullenhag flankerad av samordnarna Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M). Foto: Foto: Bertil Ericson / TT

Tidigare integrationsministern Erik Ullenhag flankerad av samordnarna Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M). Foto: Foto: Bertil Ericson / TT

Regeringen kommer dessutom att höra vad de två nationella samordnare som förra regeringen tillsatte för att öka flyktingmottagandet i kommunerna har att säga. De lämnar sin slutrapport den 10 november men redan i somras avslöjade de några förslag:

  • Redan vid placeringen av Migrationsverkets asylboenden ska läggas vikt vid de nyanländas förutsättningar för etablering
  • Alla kommuner ska ha beredskap för hur man kan ta emot flyktingar
  • Regionerna ska få stöd att samverka för att kunna anpassa till exempel svenskundervisning mer till nyanländas skiftande behov
  • Statens stöd till kommunerna behöver  bli mer rättvist och förutsägbart
31 okt 2014 | 14:52
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev