Max 30 ärenden per handläggare har blivit 100

Varje etableringshandläggare skulle ha högst 30 ärenden samtidigt, för att klara det komplicerade arbetet. Nu finns de som har över 100 ärenden.
Enligt Fackförbundet ST blir personalen alltmer pressad.
16 okt 2014
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En etableringshandläggare ska samordna stöd och insatser för varje nyanländ i Sverige som ingår i arbetskraften. Det är en komplex uppgift med tanke på att många nyanlända dessutom bär på trauman från krigshärjade områden, kan ha medicinska problem och ofta lever med oro för anhöriga.

Därför rekommenderade Arbetsförmedlingen innan reformen startade att antalet pågående ärenden per etableringshandläggare inte bör överstiga 30. Något som helt har fallit eftersom det saknas pengar till personalkostnaderna.

– I bästa fall är det 40-50 ärenden per handläggare, men det finns de som har över hundra ärenden samtidigt.
Det berättar Lars-Erik Backström, andre vice ordförande på ST Arbetsförmedlingen med ansvar för arbetsvillkor. Enligt Lars-Erik Backström är etableringshandläggarna i dag mycket pressade som en följd av långvarig underbemanning.

Hög personalomsättning

– Vi vet att många blir sjukskrivna, som en följd av underbemanning och hög personalomsättning.
ST-avdelningen har länge bevakat etableringshandläggarnas arbetssituation – 2012 gjordes en enkätundersökning som visade att bemanningen redan då var ett problem i reformen. Senare enkäter har inte delat upp etableringshandläggare och andra handläggare, men Lars-Erik Backström tror att situationen har blivit betydligt värre.

Lars-Erik Backström på ST Arbetsförmedlingen.

Lars-Erik Backström på ST Arbetsförmedlingen.

– Nästa år är det nog ännu större press, gissar Lars-Erik Backström. Nu har vi 60 000 nyanlända som är inskrivna i reformen, och Migrationsverket räknar med 80 000 år 2015.
Hos Arbetsmiljöverket finns två anmälningar som rör etableringshandläggarnas pressade arbetssituation i olika arbetsmarknadsområden och ett har pågått i snart ett års tid. I handlingarna framgår just att ett vanligt antal ärenden är mellan 50 och 60 för varje handläggare, men att vissa har fler än hundra.

Myndigheten har äskat 250 miljoner extra 2014 för att hålla den nivå på arbetsbelastning som var tänkt från början. Samtidigt är anslaget till etableringsuppdraget en egen post i statsbudgeten, vilket gör att Arbetsförmedlingen har svårt att flytta personalkostnader fritt mellan etableringsuppdraget och övrig verksamhet.

Vill söka sig därifrån

Problemet är att ju längre tiden går med knappa resurser, desto svårare blir det att förbättra situationen framöver.

– Andra blir rädda att söka sig till uppdragen. De ser ju att de som jobbar med uppdraget blir sjuka eller slutar. Vi känner till en del etableringshandläggare som vill söka sig till andra tjänster i myndigheten men stoppas av chefer.
Etableringsplanen regleras genom rättighetslag. Det innebär att Arbetsförmedlingen inte kan säga nej till etableringssamtal och att upprätta en plan för nyanlända i arbetsför ålder som har fått uppehållstillstånd. Med planen finns en rätt för deltagarna att få etableringsersättning.

Migrationsverkets snabba upphandlingar av privata asylboenden har också komplicerat Arbetsförmedlingens pussel.

– Det är ett stort problem att Arbetsförmedlingen inte vet vart de nyanlända kommer, och ibland placeras de i områden där det helt saknas etableringshandläggare. Då måste vi flytta dit personal, men man kan ju inte bara flytta runt personal över hela landet, säger Lars-Erik Backström.

Flera anmälningar hos Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har fått två anmälningar från skyddsombud på Arbetsförmedlingen om etableringshandläggarnas pressade arbetssituation.

Den ena gäller Skövdes arbetsmarknadsområde, där skyddsombudet larmade om en ohållbar situation redan i december 2013. Ärendet är fortfarande inte löst trots rekrytering av fler handläggare, delvis eftersom antalet nyanlända fortsätter öka.

Den andra anmälan kommer från Helsingborg.

+ Expandera

ST:s insatser just nu blir att se till att de 40 extra miljoner som myndigheten fick efter sommaren används effektivt. Planen är att rekrytera över erfarna arbetsförmedlare för att inte rekryteringsprocessen ska ta för lång tid. En etableringshandläggare behöver nämligen både en vanlig handläggarutbildning som tar runt sex månader, och någon månads utbildning för att bli behörig etableringshandläggare. Internrekrytering ska därför göra uppväxlingen snabbare.

– Men det gäller då att inte skapa för stora problem i övriga verksamheten som de nya etableringshandläggarna ska tas ifrån, säger Lars-Erik Backström.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar