Etableringsuppdraget: Reform med akuta problem Foto: Bertil Ericson/TT
Fler skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsreform, men personalresurserna ökar inte.

Tema Etableringsuppdraget: Reform med akuta problem

16 okt 2014 | 12:44

Alliansregeringens juvel i integrationen var etableringsreformen – nyanlända ska så fort som möjligt få hjälp av Arbetsförmedlingen att etablera sig på arbetsmarknaden.

Men Arbetsvärldens granskning visar att regeringen har underfinansierat bemanningen till etableringsarbetet trots att alla prognoser har visat på en stor ökning av nyanlända 2014. Enligt Arbetsförmedlingen har det fattats en kvarts miljard kronor.

Nu går många etableringshandläggare på knäna och Arbetsmiljöverket har flera pågående ärenden om deras arbetsbelastning.

Ett annat stort problem är svårigheterna att hitta boende i lämpliga kommuner åt de nyanlända.

16 okt 2014 | 12:44
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan