”Pensionerna borde inte bli en valfråga” Therese Svanström, TCO:s ordförande. Foto: Eva Edsjö.

”Pensionerna borde inte bli en valfråga”

TCO och valet Att en av TCO:s viktiga frågor hamnat mitt i valdebatten är inte något som gläder TCOs ordförande Therese Svanström. Tvärtom. ”Vi behöver långsiktiga förutsättningar för välfärden. Inte bara de korta tillskotten som kommer för sent. Den frågan kommer bli ännu mer ställd på sin spets i ljuset av ett krig,” säger hon.
30 mar 2022
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

TCO går inte in i valrörelsen 2022 med buller och bång och omvälvande förslag på förändring. I stället handlar det i mångt och mycket om att försvara och utveckla system som hotas.

– Styrelsen har prioriterat tre områden: omställningen på arbetsmarknaden, trygghetssystemen och arbetsmiljöfrågorna, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Oro för pensionssystemet

Det finns en oro för att pensionssystemet gungar och att det finns partier som vill avskaffa skyddsombuden. Men också för att tjänstemännens villkor ofta glöms bort i debatten.

– Vi vill lyfta rågången mellan tjänstemän och politiker och lyfta förutsättningen för tjänstemän att göra sitt jobb.

Ett av förslagen är en grundutbildning för nya politiker om vad tjänstemän i offentlig sektor respektive politiker gör.

–  Vi har en förvaltningsordning och TCO vill belysa att man ser ett värde av de institutioner som ska värna demokratin.

Omställningsstudiestödet som införs nu är TCO positiva till och ligger i linje med en av de prioriterade frågorna i valrörelsen, det vill säga omställningen på arbetsmarknaden.

– De största utmaningarna på arbetsmarknaden är omställningen som är positiv för ett grönare klimat och digitaliseringen, men det ställer nya krav på kunskaper och kompetens. Vi vill att Sverige ska kunna konkurrera och vara världsledande.

– Fyra av tio TCO-medlemmar kände redan före pandemin att de behöver fylla på sin egen kompetens för att ens klara det jobb man har nu.

Vill behålla höjd a-kassa

Andra saker i trygghetssystemen är dock skörare.

– Debatten om trygghetssystemen har förnyats där allt fler har börjat prata om det i termer av bidrag. Det är det inte. Det är trygghetssystem som är tänkta att skapa trygghet i omställning. Att vi har en arbetslöshetsförsäkring gör att facket har kunnat bejaka att jobb försvinner, för det kommer nya jobb, under den tid du som individ skaffar ny kompetens. Där vill vi återgå till det som varit grundtanken i trygghetssystemen. Det samma gäller sjukförsäkringen, för den stund du blir sjuk.

TCO vill därför att den tillfälliga höjningen i a-kassan som gjordes under pandemin ska bli beständig och underlätta för egenföretagare att ha sitt företag vilande under tiden de får a-kassa.

Och pensionerna borde aldrig ha blivit en valfråga, anser Therese Svanström som är rädd att pensionssystemet ska urholkas.

– Vi är kritiska mot de förslag som ligger. Vi tycker att politiken just nu är alldeles för kortsiktig och hittar fix och trix och blir beroende av vilken majoritet som sitter i riksdagen.

De regionala skyddsombudens framtid

Den tredje frågan som är central för TCO i valarbetet är arbetsmiljöfrågorna.

– Vi har delvis ett nytt arbetsliv i takt med digitaliseringen och vi har en arbetsskuld efter pandemin. Det gäller att vi verkligen använder oss av det organisatoriska systematiska arbetsmiljöarbetet.

TCO är oroliga för att vissa partier driver frågan att avskaffa de regionala skyddsombuden.

– Det är en mycket välfungerande verksamhet, för staten är det en liten kostnad eftersom vi som parter bidrar med resurser och delar på ansvaret.

Jag ser i dag en tendens att man ställer arbetare mot tjänstemän.

Och att just TCO-förbundens medlemsgrupper ibland glöms bort i debatten ser Therese Svanström som den fjärde frågan TCO som vill hålla ögonen på under valåret.

– Det handlar om den klassiska frågan, den psykosociala arbetsmiljön. I den politiska debatten exemplifieras arbetsmiljörisker i andra branscher, samtidigt toppas sjukfrånvarostatistiken av kvinnor i offentlig sektor. Och hot och våld drabbar alla i alla förbund.

– Det är synd att ställa olika grupper mot varandra och jag ser i dag en tendens att man ställer arbetare mot tjänstemän. Jag tycker att det är bättre att göra så mycket gemensam sak som möjligt och att vi gott ska kunna samarbeta om den typen av frågor.

Hon pekar framför allt ut LO som hon menar skapar den typen av motsättningar i debatten.

Nyheter

– Jag tycker att man i spåren av pandemin i det politiska klimat som råder pekar ut tjänstemännen som problemet. Alla beskriver det som så enkelt för oss som fick jobba hemifrån. Men då tänker de inte på den nyanställda socialsekreteraren som får ta emot hot hemma i soffan.

Hur kommer kriget i Ukraina att påverka TCO:s valarbete?

– Vi måste ha en lyhördhet för att omvärlden brinner. Vi har flera förbund som kommer påverkas kraftigt.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Michaël Larson 1 apr 2022:

    Angenäm läsning! Sympatiskt med en förbundsordförande som är klarsynt och själv har förstått sitt uppdrag. En facklig ledare för framtiden! Detta kan tyvärr inte sägas om alla!
    Mvh Michaël Larson

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar