TCO: ”Viktigt att man inte snävar in utbildningsmöjligheten” Therese Svanström, TCO:s ordförande. Foto: Eva Edsjö.

TCO: ”Viktigt att man inte snävar in utbildningsmöjligheten”

Omställning Glädje över att anställda ges en ekonomisk möjlighet att ställa om, men en oro över att utbildningarna inte blir tillräckligt flexibla. Så reagerar TCO på förslaget om omställningsstudiestöd som presenterades av regeringen i går.
28 jan 2022 | 14:10
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi är glada att regeringen nu går fram med lagrådsremisser. Omställning är arbetsmarknadens riktigt stora utmaning, både relaterat till klimatomställning och digital omställning och vi har sett att TCO-förbundens medlemmar anser att omställning och kompetens är avgörande frågor, säger TCOs ordförande Therese Svanström.

I går presenterade regeringen två lagrådsremisser där förslagen till reformerna på arbetsmarknaden konkretiserats.

Fyra av tio behöver fylla på sin kompetens

En viktig del i omställningspaketet är det särskilda omställningsstudiestöd som innebär att personer som är etablerade på arbetsmarknaden, men behöver vidareutbilda sig, kan få ett särskilt ekonomiskt stöd för studier motsvarande ett års heltidsstudier.

– Redan innan pandemin svarade fyra av tio av TCO-förbundens medlemmar att de behövde fylla på sin kunskap och kompetens för att behålla de jobb man hade, utbildningar de upplevde sig inte få tillgång till på sin arbetsplats i dag.

Det behövs fler korta och flexibla utbildningar

Ett av skälen till att inte kunna ställa om uppgavs vara de ekonomiska förutsättningarna.

– Därför är det bra att det nu kommer på plats med bättre förutsättningar att kunna utbilda sig, säger Therese Svanström.

Utbildningsutbudet behöver kompletteras

Men hon säger också att det inte bara räcker med ekonomiskt stöd för den enskilde.

– Det behöver kompletteras med ett utbildningsutbud som svarar upp mot behoven på arbetsmarknaden. Där finns mycket kvar att göra och TCO vill se ett omställningsuppdrag till högskolor och universitet. Det behövs fler korta och flexibla utbildningar.

Viktigt att man öppnar upp för att vi kan behöva ta nya steg i livet

Den enskilde gör sin ansökan om stödet till CSN, men det är sedan trygghetsomställningsorganisationerna som prövar om den uppfyller kriteriet att studierna stärker individens ställning på arbetsmarknaden.

– Det är en viktig del att man inte snävar in utbildningsmöjligheten allt för mycket utan öppnar upp för att vi kan behöva ta nya steg i livet och inte bara finnas i den radie där vi finns i dag. Det handlar både om omtanke om individen och att arbetsmarknaden behöver ny kompetens. Det är ett win-win-perspektiv för alla.

28 jan 2022 | 14:10

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar