Ny chans för den nordiska modellen i EU-parlamentet EU-parlamentarikern Johan Danielsson, Socialdemokraterna. hoppas att den nya omröstning nästa vecka ska innebära att parlamentet får ta ställning till ett nytt förslag i december. Arkivbild: Jonas Ekströmer/TT.

Ny chans för den nordiska modellen i EU-parlamentet

Minimilöner Nästa vecka kan EU-parlamentets rapportörer i minimilönefrågan stoppas från att direkt börja förhandla om direktivets utformning. Svenska och danska ledamöter har samlat tillräckligt många namn för att få upp frågan till omröstning i plenum. Vid ett nej kan frågan om undantag för Sverige få en ny chans.
Carl von Scheele
18 nov 2021 | 13:52
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I förra veckan beslutade sysselsättningsutskottet om innehållet i parlamentets förhandlingsunderlag i frågan om minimilönedirektivet. En majoritet av ledamöterna gav också grönt ljus till rapportörerna att inleda informella förhandlingar med ministerrådet och EU-kommissionen om direktivets slutliga utformning.

Förhandlingsunderlaget skulle därmed inte diskuteras av parlamentets över 700 ledamöter i plenum innan förhandlingarna inleds.

Direkt efter beslutet startade en kampanj för en plenumbehandling av frågan. I EU:s komplicerade regelverk kan ledamöter tvinga upp en fråga till omröstning i plenum om minst 71 ledamöter står bakom kravet. På svenskt och danskt initiativ har man fått ihop tillräckligt med namn och därmed måste omröstningen genomföras.

Kan bli ny diskussion i december

Om beslutet om direkta förhandlingar stoppas och skjuts upp innebär det att innehållet i förhandlingsunderlaget ska diskuteras på parlaments sammanträde i december. Då kan parlamentarikerna ändra i underlaget och de svenska och danska kraven på undantag för de nordiska förhandlingsmodellerna få en ny chans.

Vår förhoppning är att vi ska kunna stoppa förhandlingarna nästa vecka och fram till december få ett stöd för förändringar

– Det är väldigt glädjande att vi så pass snabbt har fått fram de namnunderskrifter som behövs. Vår förhoppning är att vi ska kunna stoppa förhandlingarna nästa vecka och fram till december få ett stöd för förändringar som bättre skyddar de svenska och danska förhandlingsmodellerna, säger Johan Danielsson (S) till Arbetsvärlden.

Minimilönernas försvarare försökte runda plenum och skicka frågan direkt till slutförhandling. Vi har satt stopp för det

Centerpartisten Abir Al-Sahlani är också mycket nöjd över att man åtminstone ska rösta i plenum om huruvida förhandlingarna kan inledas på ett underlag från utskottet.

– Minimilönernas försvarare försökte runda plenum och skicka frågan direkt till slutförhandling. Vi har satt stopp för det här demokratiska hånet, säger Abir Al-Sahlani i ett uttalande till pressen.

De svenska parlamentarikerna ser en något större chans till framgång i frågan om undantag om minimilönerna diskuteras i plenum. En anledning är att de politiska majoritetsförhållandena är något olika i plenum och sysselsättningsutskottet. I utskottet finns fler som är engagerade i sociala frågor och som vurmar för en reglering av minimilöner än i plenum.

Långtgående underlag från utskottet

Efter sysselsättningsutskottets behandling i förra veckan fanns en stor svensk besvikelse. I förhandlingsunderlaget skärptes direktivets utformning i jämförelse med förslaget från EU-kommissionen som är utgångspunkten i förhandlingarna.

Den svenska modellen med kollektivavtalade löner skulle bli än mer utsatt om utskottets förhandlingsunderlag skulle drivas igenom.

Parlamentets båda rapportörer, kristdemokraten Dennis Radtke och socialdemokraten Agnes Jongerius, har fått hård kritik från de svenska ledamöterna.

– Vi har upplevt ett kompakt motstånd från rapportörerna, som de sista månaderna har blivit principiellt och i praktiken intellektuellt ohederligt, säger Johan Danielsson.

Innan förhandlingarna kan starta måste också ministerrådet vara klar över sin ståndpunkt. Det kan ske tidigast i december.

Carl von Scheele

/ Kontakta skribenten

18 nov 2021 | 13:52

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar