LO:s bolag försvarar innehav i Amazon ”Ett sätt att använda pengarna som makt” LO äger via sitt dotterbolag Bantorget förvaltning fonder för 1,6 miljarder kronor. Foto: Terje Pedersen / NTB/TT och Bantorget Förvaltnings årsredovisning 2020

LO:s bolag försvarar innehav i Amazon ”Ett sätt att använda pengarna som makt”

Arbetsvärlden granskar Förra året antog LO en Kina-strategi som konstaterar att Kina inte följer mänskliga eller fackliga rättigheter. LO:s ordförande Susanna Gideonsson har kallat Amazon "antifackligt". Men genom sina fonder äger LO andelar i så väl kinesiska företag som Amazon.
15 mar 2022 | 06:05
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Sedan 2014 förvaltas LO:s egendom av det helägda bolaget Bantorget förvaltning. Avkastningen från fonderna utgör i dag en viktig del av LO:s ekonomi och kraven på utdelningar ökar. 2020 delade Bantorget förvaltning ut 125 miljoner kronor till sin ägare.

2017 blev Christoffer Jönsson vd. Han berättar att det är en medveten strategi att skifta över från fastighetsinnehav till aktier och räntepapper.

– Det har historiska rötter. Fackföreningsrörelsen hade stora fastighetsinvesteringar. I en annan typ av värld så behöver vi inte den allokeringen längre. Vi har en tydligare investeringsfilosofi i dag, säger Christoffer Jönsson.

Genomgår årlig screening

Hela fondinnehavet genomgår årligen en screening utifrån olika variabler där ett företag kan få tio betyg, från grönt till rött, på olika uppställda parametrar.

– Vi byter inte ut fonder bara för att vi är ombytliga utan det ligger ett ganska långt researcharbete bakom när vi väljer dem. Det ska mycket till att vi kliver ur, om vi inte vill in på ett mer tematiskt spår så att vi behöver frigöra kapital, säger Christoffer Jönsson.

Det ligger ett ganska långt researcharbete bakom.

Morgan Zerne började som kapitalförvaltningschef för Bantorget efter att Christoffer Jönsson tillträtt. Han berättar vad som händer när något dyker upp i screeningen.

– Då finns det två steg – antingen att sälja, vilket oftast föranleder en dialog. Är det här en engångsgrej? Delar de vår syn? Eller kommer det här att upprepas? Då kommer vi naturligtvis att lämna den produkten.

– Men det är inte alltid så att bara för att något är dåligt behöver man vända ryggen till. Kan man vara med och förbättra? Kan det vara en större risk att lämna? Påverkan eller exkludering – det är de två huvudsakliga spåren, säger Morgan Zerne.

Ska respektera mänskliga rättigheter

LO:s investeringspolicy regleras via ägardirektiv till Bantorget Förvaltning AB.
Policyn är inte offentlig i sin helhet.

– Vi kommenterar inte vår placeringspolicy, säger Christoffer Jönsson.

Men det framgår av LO:s verksamhetsberättelse för 2020 att ägandet ska:
”baseras på de universella värderingar som utrycks i FNs allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna samt FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (1966) samt FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966). Den Internationella Arbetsorganisationen ILOs konventioner ska vara vägledande för vad som är etiskt acceptabla placeringar. Bantorget Förvaltning AB får inte placera i verksamhet som direkt eller indirekt avser tillverkning, distribution eller användning av landminor och klusterbomber och därmed bryter mot FN:s vapenkonventioner.”

Bantorget förvaltning ska årligen med hjälp av screeningbolaget ISS ESG granska alla fondinnehav utifrån de uppställda villkoren.

”I de fall bolag identifieras att bekräftat bryta mot dessa kriterier så inleds en dialog med ansvarigt fondbolag för att samla in så många screeningrapporter som möjligt för dessa bolag samt undersöka fondbolagets hållning i frågan. Om slutsatsen är att det inte rör sig om engångsföreteelser eller att bolagets förebyggande arbete framåt är undermåligt så avyttras fonden vid lämpligt tillfälle”, står det också i verksamhetsberättelsen.

Äger fonder med innehav i kinesiska bolag

2021 antog LO en Kina-strategi som slår fast att Kina inte följer mänskliga eller fackliga rättigheter. Trots det äger LO i dag fonder med innehav i kinesiska bolag som vid utgången av 2020 uppgick till 100 miljoner kronor.

En av fonderna, SEB Hermes Invest Fund Global Emerging Markets, ägde ett tag andelar i ett företag som hamnade på USA:s sanktionslista för att de samarbetat med kinesiska militären. Samma fond har också haft innehav i ryska intressen, som nu drabbats av sanktioner, men fonden har nu sålt de innehav som går att sälja.

Kina är komplicerat. Det är tveksamt om de följer mänskliga rättigheter.

– Jag tror inte att det finns någon seriös kapitalförvaltare som kan säga att händelserna i Ryssland/Ukraina inte har någon påverkan på fondinnehavet. Vi kan konstatera att våra fondförvaltare som har exponering mot Ryssland har valt att sälja av eller är i färd med att sälja av sina innehav i Ryssland, säger Christoffer Jönsson.

Men hur går innehaven i kinesiska företag ihop med LO:s Kina-strategi?

– Kina är komplicerat, de har förbjudit fackföreningar, det är tveksamt om de följer mänskliga rättigheter i hela landet, säger Morgan Zerne, CIO Bantorget förvaltning.

– Vi har diskuterat om det är investerbart i Kina och vad alternativen skulle vara. Vi har inte landat i hur vi ska agera, säger han.

Det har funnits en förhoppning att de ska bli mer demokratiska.

–  Man har släppt in Kina i WTO och olika stora sammanhang för att det har funnits en förhoppning att de ska bli mer demokratiska och respektera mänskliga rättigheter, snarare än om man skulle isolera dem. Bygger man upp ett ömsesidigt beroende så kan man ställa krav.

Hur tänker ni att ni kan påverka Kina?

– Vi kan påverka våra fondförvaltare, säger Christoffer Jönsson.

Investerar inte i små bolag på nya marknader

Bantorget har dock som praxis att inte investera i små bolag i så kallade ”emerging markets”, alltså marknader på framväxt.

– Där vet vi att vi kommer hitta massa problem – där kan man säga att där har vi röstat med fötterna, säger Morgan Zerne.

– Men de stora bolagen som är med, där finns det också ett internationellt tryck.

Upptäckte er screening att en av era fonder investerat i företag med kopplingar till kinesiska militären?

– USA svartlistade vissa typer av företag. Det är inte något som dykt upp i vår screening av Hermes, säger Morgan Zerne.

– Investeringar i Kina innebär att du har med kinesiska staten att göra. Om det är militären eller något annat statlig organ – det är Kina helt enkelt, säger Christoffer Jönsson.

– Om Hermes gjort tillräckligt kan inte vi kontrollera, fortsätter han.

Äger aktier i Amazon

Bantorget förvaltning har också andelar i fonder som äger aktier i Amazon. Innehavet i bolaget uppgår till åtminstone 12,5 miljoner kronor, enligt värderingen av fonderna vid 2020 års utgång.

2020 sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson till SVT att: ”Amazon är antifackligt. De jagar alla som över huvud taget försöker organisera sig.”

– Det är inte vi som väljer bolagen. Om du tar en global fond där man investerar i bolag över hela världen där inte kollektivavtal existerar kan vi inte kräva att den här globalfonden ska ha kollektivavtal. Däremot när vi väljer förvaltare säkerställer vi att de har kollektivavtal, om det inte finns en särskild produkt, till exempel hos någon amerikansk förvaltare, som inte har svenska kollektivavtal, säger Christoffer Jönsson.

Bantorget förvaltnings fonder i årsredovisningen 2020

European Corp Sust Bond
SHB Nordiska Småbolag
SHB Norden Index Criteria
SHB Global Småbolag Index Criteria
Nordea Flex lncome Fund
Robur Förbundsräntefond
Robur Småbolagsfond Norden
SEB Hermes lnvest Fund Glob EM
SEB Microfinance Fund VIII
RBC Funds Global Equity Foc Cl
SEB Danish Mortage Bond Fund
SPP Global Plus A
SPP Global Plus B
SPP Emerging Markets Plus A
Öhman Global Marknad Hållbar
Öhman Etisk Emergin Markets A
Global Småbolag Hållbar A

+ Expandera

Amazon fastnar inte heller helt i filtret i den screening Bantorget använder sig av.

– Vissa bolag är duktiga på att undvika att hamna i en rättsprocess. Amazon är ett bra exempel. Hos ISS som vi använder oss av för screening, blir de amber och inte röda. De är ju anklagade på massa olika ställen, i bland annat USA och Tyskland, men har inte blivit rödflaggade för att de inte är juridiskt fällda för anklagelserna som har med arbetsrätt att göra, säger Morgan Zerne.

Vi kan inte för evigt ha en dialog.

– Det vi ställer som krav och använder certifieringen för är att om man är rödflaggad så ska du antingen avyttras eller så ska det ske en strukturerad påverkansprocess.

Lägga fram förslag på bolagsstämman

Morgan Zerne berättar att fondbolagen SPP, Öhman och Folksam har samarbetat kring Amazon, för att försöka påverka dem när det gäller deras arbetsrättsliga villkor.

– Jag har haft en dialog med både SPP och Öhman. De har försökt få till en dialog på nivån med IR-chef och då är problemet att då händer det ingenting. Som jag uppfattat det som de tänker, är att det kommer bli någon form av slutparantes med Amazon fram till deras bolagsstämma. Då kan man de facto lägga fram förslag på bolagsstämman. Det blir väldigt krasst – kommer vi nånsin kunna påverka dem? Vi kan inte för evigt ha en dialog. Vi väljer antingen att ha kvar fonden eller inte.

Han menar också att det kan bli problem om Bantorget skulle dra en annan slutsats än alla andra kapitalförvaltare.

– Vi behöver hitta sätt att få avkastning.

Christoffer Jönsson menar att det finns ett värde i att kunna påverka som ägare.

– Fackföreningsrörelser världen över har enorma summor förvaltat kapital. Då kommer de tvingas lyssna på fackföreningsrörelsen.

Så det är ett sätt att använda pengarna som makt?

–  Absolut.

15 mar 2022 | 06:05

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev