Trots policyn – TCO investerar i Amazon och företag i Kina Mikael Sjöberg, kanslichef TCO, säger att TCO ska se över fondinnehavet när det visar sig att de bland annat investerar i Handelsbankens fond hållbar energi som investerar i solenergiföretag i Kina. Foto: Janerik Henriksson/TT och Sam McNeil/AP/TT

Trots policyn – TCO investerar i Amazon och företag i Kina

Arbetsvärlden granskar Precis som LO och Saco har TCO fonder som äger aktier i så väl Amazon som kinesiska bolag. ”Vi har inte valt bort specifika länder eller specifika branscher”, säger TCO:s kanslichef Mikael Sjöberg.
15 mar 2022 | 06:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

TCO äger fonder för 40 miljoner kronor. Förutom den Nordea-skötta fonden Tjänstemannarörelsens förvaltningsfond, som ägs tillsammans med andra förbund, har TCO fonder som förvaltas av Handelsbanken.

– Vi försöker se till att vår placeringspolicy funkar i grunden för att undvika att ta ställning till enskilda länders, branschers och företags utmaningar. Vi har diskussioner med vår fondförvaltare för att se att det fungerar och hittills har det inte föranlett att vi behövt ändra någonting, säger TCO:s kanslichef Mikael Sjöberg.

Jämförelsevis försiktig placeringspolicy

TCO kommer att ha ett avstämningsmöte med Handelsbanken de kommande veckorna för att gå igenom innehavet i ryska företag.

– Det finns några fonder där det kan finnas ryska aktier. Handelsbanken håller själv på att titta på att placera om i de fonderna. Jag tycker att vi vilar tryggt i att placeringsstrategin leder oss rätt.

TCO:s placeringspolicy är jämförelsevis försiktig, menar Mikael Sjöberg.

Det är inte välgörenhet det handlar om.

– Ytterst från början kommer de här pengarna från medlemsavgifter. Vi tror att etiska placeringar ger en rimlig avkastning, man måste väga in hur stor risk det är kontra avkastning. Då drar vår placeringspolicy åt det försiktiga hållet vad gäller risktagande och lägger man sig lågt i risktagande är det underförstått att man accepterar att man inte får den största avkastningen, säger Mikael Sjöberg.

– Vi ska ha avkastning, det är inte välgörenhet det handlar om, men vi tycker att våra investeringar i viss mån ska göra nytta, det är inte bara ett ensidigt avkastningskrav.

Inte särskilt aktiva ägare

Mikael Sjöberg säger att TCO inte är särskilt aktiva som ägare.

– Vi är ju inte på det viset en väldigt aktiv placerare, på en skala ligger vi ganska lågt där för då skulle man behöva vara väldigt mycket mer på i frågan. Däremot menar vi att om våra pengar som givetvis är ganska små, att de ska finnas i företag som faktiskt är långsiktigt hållbara utifrån ekonomiska, miljömässiga och affärsmässiga villkor.

Policyn säger att målet med den långsiktiga förvaltningen är att över rullande femårsperioder nå en genomsnittlig årlig reell avkastning om tre procent på kapitalet. Det står också att:

”Förvaltning av TCOs finansiella placeringar ska präglas och genomsyras av goda normer samt att särskild hänsyn till miljö och ett hållbart användande av naturresurser tas i beaktande. TCO placerar därför i fonder som har företag som bedöms vara långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle samt ha god affärsetik.

TCO placerar i fonder som har företag som bedöms vara långsiktigt hållbara.

TCO investerar inte i företag som är involverade i kränkningar av internationella normer eller i företag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner. Företagen måste följa UN Global Compact’s 10 principer om arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption.”

Äger aktier i Amazon och Kina

Men via Handelsbankens fond USA Index äger TCO aktier i Amazon motsvarande 100 000 kronor. TCO har också via Handelsbankens fonder Tillväxtmarknad Tema och Handelsbankens flaggskepp Hållbar Energi placeringar i kinesiska företag motsvarande 3,1 miljoner kronor.

TCO:s fonder vid utgången av 2020

Handelsbanken Sverige Selektiv
Handelsbanken S100 IX CR
Handelsbanken Svenska Småbolag
Handelsbanken Amerika Småbolag tema
Handelsbanken Hälsovård Tema
Handelsbanken Hållbar Energi
Handelsbanken USA Index
Handelsbanken Tillväxtmarknader Tema
Handelsbanken Japan Tema
Handelsbanken Europa Index Crit
Cliens Sverige Fokus
Fidelity Sustainable Water and Waste
Montanaro Better World

+ Expandera

– Vi har en övergripande policy som täcker in fler auktoritära stater med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. De senaste decenniernas utveckling i Kina och deras agerande internationellt är en politisk utveckling som går i fel riktning. Det aktualiserar frågor hur man ska agera eftersom det ofta dyker upp frågor som rör Kina.

Hur kommer det sig att TCO är ägare till fonder som har aktier i Amazon och Kina?

– Vi försöker se till att vår placeringspolicy funkar i grunden för att undvika enskilda länders, branschers och företags utmaningar. Vi följer det här regelbundet så skulle vi se att vi inte följer våra mål så får vi ändra på det.

– Skulle det visa sig att vi har något innehav i Kina som vi tycker är problematiskt, då agerar vi på det. Vill man vara politisk är det en intressant diskussion om handel leder till demokrati. Det har varit en rådande tanke, men vi ser inte det i Ryssland och Kina.

Han säger att om de får en signal om ett innehav som inte passar in i TCO:s placeringar så ta de upp det på placeringsmötena med banken.

– Då tar vi en diskussion om vi skriva om reglerna eller ta det individuellt och säga åt banken att ”det passar inte oss”.

15 mar 2022 | 06:06

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev