Saco: ”Vi litar på att Swedbank och SEB gör sitt jobb” Saco uppdrar åt Swedbank och SEB som fondförvaltare att se till att Sacos placeringspolicy följs. FOTO: Henrik Montgomery och Stina Stjernkvist/TT

Saco: ”Vi litar på att Swedbank och SEB gör sitt jobb”

Arbetsvärlden granskar Saco äger fonder som äger andelar i fonder och känner inte till om de äger andelar i Kina eller Amazon. Men en snabb sökning visar att de via sina fonder har innehav på åtminstone flera hundratusen kronor i Kina och också innehav i Amazon.
15 mar 2022 | 06:05
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Saco ägde vid utgången av 2020 fonder för 30,5 miljoner kronor kronor. De ser över sin placeringspolicy årligen. I policyn står det att fonderna ska ge en genomsnittlig årlig avkastning på 2,5 procent över rullande femårsperioder. Det står också att Saco ska beakta ansvarstagande vid placeringar vad gäller avståndstagande från kriminalitet samt respekt för mänskliga rättigheter.

Placeringar får inte heller göras i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen. Även företag som på andra sätt är inblandande i framställning av fossila bränslen ska undvikas.

Lämnar placeringspolicyn till förvaltarna

En grundregel för alla placeringar är att FN:s Global Impact som innefattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och att motarbeta korruption alltid ska beaktas.

Hur ser Saco till att placeringspolicyn efterlevs?

– Vi lämnar vår policy till förvaltarna som sköter våra placeringar, säger Annika Lukasson, ekonomiansvarig hos Saco.

Hur granskar ni att förvaltarna sköter det?

– Vi ser vad vi har för innehav till exempel, det är full transparens vad de köper och säljer och vad de har och vi utgår från att de följer vår policy.

– Vi litar på att Swedbank och SEB gör sitt jobb. Men bara för att vi förlitar oss på att de förbinder sig att följa vår policy är det inte så att vi bara släpper det. Jag är inne och tittar på placeringarna ofta. Vi har en ekonomikommitté som behandlar det.

Saco trycker mycket på hållbarhet, klimat och miljö i sin policy.

Har kraven på hållbarhet blivit större med åren?

– De flesta placeringar vi har är enligt EUs – taxonomiförordning och de placeringar vi har är enligt artikel 8 och kan innehålla inslag av artikel 9. Det innebär strängare krav än policyn. Man kan säga att det är ett nytt språk, ett annat sätt att paketera det.

Har ni innehav i Kina eller Amazon i dag?

– Inte vad jag känner till i dag.

Saco redovisar inte sitt fondinnehav öppet i årsredovisningen.

– Generellt finns det olika krav på vad som ska vara med i en årsredovisning utifrån storleken på en verksamhet. Saco har inte lagmässiga krav på sig att redovisa det. Vi redovisar det som efterfrågas och det har inte varit någon efterfrågan på det. Det är inte något medvetet undanhållande – transparens och öppenhet är viktigt, men det här är inte något som har efterfrågats i årsredovisningen, säger Annika Lukasson.

Har bytt fondförvaltare i år

Först vill Saco inte heller lämna ut vilka fonder de äger när Arbetsvärlden ställer frågor. I januari får vi ett mejlsvar av den dåvarande presstjänsten: ”När Saco väljer att investera organisationens tillgångar i olika värdepapper så sker det i enlighet med den placeringspolicy som är antagen av styrelsen. Exakt omfattning på placeringarna, och i vilka konkreta värdepapper det sker, är dock inget vi lämnar ut.”

Men efter vår intervju den 9 mars får vi veta att det går bra att lämna ut uppgifterna och att Saco efter ett förvaltarbyte i år äger två fonder med lika mycket av fondkapitalet investerat i varje fond; SEB Stiftelse balanserad och Swedbank Roburs stiftelsefond.

Sacos fonder i mars 2022

SEB Stiftelse balanserad
Swedbank Roburs stiftelsefond

Det är fonder som äger andelar i andra fonder, bland annat hedgefonder, som inte har samma strikta reglering kring vilka värdepapper de får investera i.

Hittar innehav i Kina och Amazon

Genom att följa innehavet i de fonder stiftelsefonderna placerar i hittar vi även här innehav i både Kina och Amazon. Det är inte lika lätt att räkna ut de exakta andelarna, men Robur Swedbank stiftelsefond, där Saco har placerat runt 15 miljoner kronor, skriver på sin hemsida att fonden investerar 1,73% av tillgångarna i Kina.

Också fonderna i SEB:s stiftelsefond äger fonder med andelar i Kina, bland annat genom innehav i Brummer Multi Strategy, som investerar i Florin Court Exotic markets, som säger om sig själva att de var ”the first involved with chinese commodities”.

Och via SEB Exposure äger fonden åtminstone motsvarande 25 000 kronor i Amazon, lika mycket som via Swedbank Robur Access Edge Global.

– Det är förstås någonting Saco får ta en dialog med respektive förvaltare om. Just nu arbetar vi dessutom med att revidera vår placeringspolicy och det här en fråga vi tar med oss i det arbetet också, säger Annika Lukasson.

15 mar 2022 | 06:05

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev