Så hamnar LO:s, TCO:s och Sacos pengar i Amazon och Kina Hennes & Mauritz klädfabrik norr om Peking, bilden tagen 2005. Foto Jonas Ekströmer/TTFör två år sedan slog omstridda Amazon upp portarna i Sverige. Foto: Amir Nabizadeh / TT

Så hamnar LO:s, TCO:s och Sacos pengar i Amazon och Kina

Arbetsvärlden granskar Knappt två miljarder kronor. Så mycket pengar förvaltade LO, TCO och Saco i värdepapper, främst fonder, under 2020. Men trots skarp facklig kritik mot Amazon som ett "antifackligt företag", starka skrivningar om att Kina inte respekterar mänskliga rättigheter och placeringspolicies som ska reglera demokrati och fackliga rättigheter har så väl LO som TCO och Saco innehav i Kina och i företaget Amazon.
15 mar 2022 | 06:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har svenska fondinnehav i ryska intressen hamnat under lupp. Flera stora svenska fondbolag har sålt av de ryska innehav som går att sälja. Det gäller även för de fonder som ägs av de fackliga centralorganisationerna.

AP-fondernas investeringar har också fått kritik för att svenska pengar hamnar i diktaturer.

Arbetsvärlden kan nu avslöja att flera av fonderna i centralorganisationernas portföljer har innehav i Kina, trots internationell facklig kritik mot hur landet hanterar demokrati och fackliga rättigheter.

LO och TCO har också via sina fonder andelar i företaget Amazon, som fått hård facklig kritik av bland annat just LO.

Mänskliga och fackliga rättigheter ska respekteras

Detta trots att alla tre centralorganisationer har policies, som förutom att reglera hur mycket avkastning fonderna ska ge åt sina ägare, säger hur mänskliga och fackliga rättigheter ska respekteras av de bolag fonderna investerar i.

Centralorganisationerna LO, TCO och Saco, äger tillsammans fonder på fondmarknaden för 1,8 miljarder kronor.

LO:s innehav är störst. I årsredovisningen för 2020 uppgick marknadsvärdet på fonderna till 1,7 miljarder kronor. Fonderna ägs av LO:s dotterbolag Bantorget förvaltning, som har i uppdrag att se över hur fonderna sköts.


TCO ägde 2020 fonder för 40 miljoner kronor och Sacos fondinnehav uppgick till 30 miljoner kronor.

TCO och Bantorget förvaltning redovisar öppet i sina årsredovisningar vilka fonder de äger.

Fonder i Kina och Amazon

Vår granskning av TCO:s och LO:s fondinnehav visar att organisationerna trots sina policies har fonder som äger företag i Kina. Och att de har innehav i Amazon, som fått hård kritik från fackligt håll.

Saco redovisar inte i sin årsredovisning vilka fonder de äger. Det går alltså inte för medlemsförbunden att granska om deras policy efterlevs. Men efter att Arbetsvärlden i två månaders tid efterfrågat vilka fonder Saco äger får vi till slut svaret att de i år bytt förvaltare och nu äger två fonder med lika mycket av fondkapitalet investerat i varje fond; SEB Stiftelse balanserad och Swedbank Roburs stiftelsefond.

Det är fonder som äger andelar i andra fonder, bland annat hedgefonder, som inte har samma strikta reglering kring vilka värdepapper de får investera i.

Genom att följa innehavet i de fonder stiftelsefonderna placerar i hittar vi även här innehav i både Kina och Amazon, trots att Saco på en rak fråga om de har innehav i Kina och Amazon svarar att de inte tror att de har det.

Vi har gått igenom centralorganisationernas fondinnehav och deras policies – så här svarar de på våra frågor:

LO:s bolag försvarar innehav i Kina och Amazon – ”ett sätt att använda pengarna som makt”

Trots policyn – TCO investerare i Amazon och Kina

Saco – ”Vi litar på att Swedbank och SEB gör sitt jobb”

Ledare: Dubbelmoral när facken investerar i Kina och Amazon

 

15 mar 2022 | 06:06

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar