Legitimationskravet gör lärarutbildningens omvandling tydlig Foto: Jessica Gow/TT

Legitimationskravet gör lärarutbildningens omvandling tydlig

Lärarutbildningen har genomgått många förändringar genom åren. Det märks när Skolverket nu värderar varje lärares behörighet för lärarlegitimationerna. Fram träder ett komplicerat mönster av tusentals olika kurser och ämneskombinationer.
Ewa Persson
23 jan 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Just nu sitter handläggarna på Skolverkets professionsutvecklingsenhet och bedömer 7 000 olika kurser som skulle kunna ge lärare olika undervisningsbehörighet när de ska få sina lärarlegitimationer. Det gör att man måste gå ända tillbaka till 1960- och 70-talens utbildningar.
– Lärarutbildningen har förändrats ungefär vart tionde år, och för varje reform blev regleringarna allt mindre detaljerade, säger Niclas Westin, ansvarig enhetschef.

Målstyrning har påverkat

Det gällde fram till 2011. Då infördes den senaste förändringen av lärarexamen som sedan dess tydligt reglerar hur många poäng som krävs för olika lärarexamina och vilka ämneskombinationer som är tillåtna.
– Förändringarna hänger samman med att statens styrning av utbildningssystemet har blivit alltmer målstyrt. Dessutom har högskole- och universitetsvärlden i sig fått allt större friheter att profilera sig, något som också har påverkat lärarutbildningarna. Till och med lärare som har gått på samma lärosäte med bara något år emellan kan ha olika utbildningar, förklarar Niclas Westin.

Spegling av samhällsutvecklingen

Han understryker att det inte ligger någon värdering  i konstaterandet att lärarutbildningen är komplex.
– Styrningen av högskolan och lärarutbildningen är en spegling av den övergripande samhällsutvecklingen. Förändringarna har skapat möjlighet till större variation, profileringar och möjlighet att attrahera fler studenter, och det har varit rätt då. Samma sak har ju skett på skolutvecklingsområdet med en allt större variation. Att handläggningen har blivit så komplicerad beror på att vi i efterhand ska göra en bedömning av äldre lärarutbildningar utifrån principer som inte gällde vid tiden för utbildningen.

Andra sätt att bli behörig lärare

Andra akademiska studier i ämnen som är relevanta för läraryrket kan byggas på med en kompletterande pedagogisk utbildning. Varje ärende prövas individuellt, men det krävs minst 90 respektive 120 högskolepoäng för att bli ämneslärare i årskurs 7-9 respektive i gymnasiet.

Har man utländsk lärarexamen finns möjlighet att komplettera den för att få behörighet att undervisa i Sverige.

Lärare som arbetar som obehöriga har möjlighet att komplettera genom en vidareutbildning till lärarexamen.

+ Expandera

Ewa Persson

/ Kontakta skribenten

23 jan 2015

Relaterad läsning

Dagens lärarutbildning

De lärare som examineras nu går den lärarutbildning som infördes 2011. Den har fyra olika lärarexamina:

Förskollärarexamen (3,5 år)

Grundlärarexamen, som kan ha inriktning mot arbete i fritidshem (3 år), arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 eller arbete i grundskolans årskurs 4–6 (båda 4 år)

Ämneslärarexamen, som kan ha inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 7–9 (4,5 år) eller arbete i gymnasieskolan (5-5,5 år)

Yrkeslärarexamen. Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng, det vill säga 1,5 år, men för att antas till utbildningen krävs kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet och/eller utbildning

+ Expandera
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Dagens lärarutbildning

De lärare som examineras nu går den lärarutbildning som infördes 2011. Den har fyra olika lärarexamina:

Förskollärarexamen (3,5 år)

Grundlärarexamen, som kan ha inriktning mot arbete i fritidshem (3 år), arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 eller arbete i grundskolans årskurs 4–6 (båda 4 år)

Ämneslärarexamen, som kan ha inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 7–9 (4,5 år) eller arbete i gymnasieskolan (5-5,5 år)

Yrkeslärarexamen. Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng, det vill säga 1,5 år, men för att antas till utbildningen krävs kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet och/eller utbildning

+ Expandera
Hämtar fler artiklar