Tre av fyra högskoleutbildningar håller måttet Foto: Tor Johnsson / SvD / SCANPIX
Studenter vid Uppsala universitet.

Tre av fyra högskoleutbildningar håller måttet

Utbildningskvalitet Nu har de svenska högskoleutbildningarna utvärderats och ungefär tre fjärdedelar håller hög eller mycket hög kvalitet. Men själva utvärderingssystemet kommer att reformeras.
5 nov 2014 | 15:36
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) har utvärderat cirka 2 100 utbildningar mellan 2010 och 2014. Om en utbildning får omdömet bristande kvalitet har lärosätet ungefär ett år på sig att antingen rätta till bristerna eller välja att lägga ned utbildningen. Två procent av utbildningarna har hittills lagts ned och för sju procent har man vidtagit åtgärder som lett till att de inte längre brister i kvalitet.

Utvärderingssystemet har varit kritiserat av många aktörer i högskolevärlden ända sedan det infördes, mycket på grund av den stora roll som studenters examensarbeten spelar i bedömningen. Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet fick dessutom inte längre vara medlem i den europeiska organisationen för kvalitetssäkring på högskolan, ENQA, eftersom systemet avvek för mycket från organisationens riktlinjer. Universitetskansler Harriet Wallberg ska den 1 december lämna ett förslag på en ny utvärderingsmodell till utbildningsdepartementet och nästa utvärderingscykel kommer tidigast att starta i januari 2016.

Se alla utvärderingsresultat i UK-ämbetets databas Resultatsök

5 nov 2014 | 15:36

Relaterad läsning

Ämnen:
#högskolan
Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar