Allt tätare reformer i lärarutbildningen

Skolan och lärarutbildningen har genomgått ett flertal reformer bara under de senaste decennierna. Grundskolereformen 1962 blev startskottet för en högre förändringstakt.
23 jan 2015 | 10:28
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

1962 införs nioårig grundskola med ny läroplan.

1968 görs folkskollärarseminarierna om till lärarhögskolor för låg- och mellanstadielärare, en utbildning som kom att bestå i hela två decennier.

1969 revideras grundskolan med ny läroplan för att alla elever ska kunna fortsätta till gymnasieskolan.

1970 skapas en ny gymnasieskola som nu också omfattar en tvåårig fackskola och en ny yrkesutbildning.

1977 kommer en högskolereform som innebär att alla lärarutbildningar underordnas högskolelagen. Utbildningarna likriktas och kraven på vetenskaplighet i lärarutbildningarna ökar.

1988 införs ny lärarutbildning med två inriktningar för grundskolan som går omlott: en på 3,5 år mot grundskolans år 1-7, en på 4,5 år mot årskurserna 4-9. Gymnasielärarlinjerna ersätts av en gemensam gymnasielärarexamen.

1988 blir den tidigare detaljreglerade skolan och högskolan målstyrd. Ansvaret för hur målen ska uppnås flyttas ut till kommuner och skolor.

1991 kommunaliseras skolan, som följd av bland annat 1988 års ansvarsförändring.

1991 skapas en parallell utbildning för grundskollärare där allmänna ämnesstudier kan kompletteras med ett års praktiskt pedagogisk utbildning.

1994 kommer en ny läroplan för förskola, grundskola och fritidshem och en stor gymnasiereform gör om alla gymnasielinjer till treåriga program.

1998 får förskolan en egen läroplan.

2001 införs en gemensam lärarutbildning och -examen för alla skolformer, från förskola till gymnasieskola. Alla läser ett gemensamt allmänt utbildningsområde, därefter väljer man inriktning mot ämne/ämnesområde och till sist en egen fördjupning/breddning. Alla lärarkategorier får behörighet till forskarutbildning.

2011 förändras lärarutbildningen igen, och blir mer detaljreglerad. Fyra examina med tydliga inriktningar på varje som i sin tur får angivna ämneskombinationer.

2011 får grundskolan en ny läroplan med detaljerade kursplaner för varje ämne. Gymnasieskolan får också ny läroplan med större skillnader mellan yrkesförberedande och studieförberedande program.

Källor: lararnashistoria.se, Skolverket m fl.

23 jan 2015 | 10:28
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev