Större klyftor i arbetsmarknadspolitiken För den som vill ha verkliga konflikter i valrörelsen funkar området arbetsmarknad utmärkt. Foto: Erik Simander / TT
Ledare

Större klyftor i arbetsmarknadspolitiken

27 aug 2018 | 12:04
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det finns stora skillnader mellan blocken i arbetsmarknadspolitiken. Det påminner en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé om. Märkligt nog talar vi denna valrörelse istället mycket om frågorna där nästan alla är överens och valresultatet spelar mindre roll: invandring samt brott och straff.

Arena Idés rapport visar på skillnaderna mellan en rödgrön arbetsmarknadspolitik och en alliansdito. Rapporten är praktisk eftersom den spekulerar i kompromisser och belyser SD:s inställning i samtliga frågor.

I princip finns förstås inget som hindrat Alliansen att redan nu gå fram med gemensamma alliansförslag som kan få stöd av SD, men det blir mer aktuellt med en regering bestående av ett eller flera allianspartier efter valet.

Att införa fler undantag från turordningsreglerna är en fråga som berör många svenskar (1,3 miljoner med Centerpartiets förslag). Arena Idé tror att en Allianskompromiss som kan få stöd av SD kan landa i att fem istället för två personer kan undantas från turordningsreglerna i företag med max 10 anställda. Rapporten konstaterar att Centerpartiet övertagit Moderaternas roll som pådrivare i arbetsmarknadspolitiken. Och Moderaterna har faktiskt inte landat i något konkret förslag och nämner, som enda Alliansparti, inte turordningsreglerna i sitt valmanifest.

Den andra stora Alliansreformen som kan få stöd av Sverigedemokraterna är inträdesjobben, arbeten till 70 procent av den avtalade lägstalönen i respektive område. Det är dock oklart om denna stora Alliansreform i praktiken skulle gå att genomföra. Om riksdagen ska reglera löner måste de flesta kollektivavtal på svensk arbetsmarknad ogiltigförklaras i delar som rör lägstalönerna vilket troligen strider mot föreningsrätten i Europakonventionen.

SD stödjer också Alliansförslaget att privatisera Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag. Jobbförmedlingen skulle helt skötas av privata företag.

Kan SD tänkas stödja ett alliansförslag om att utvidga provanställningstiden från 6 till 12 månader eftersom ett sådant upplägg ingår i SD:s lärlingsförslag? Det spekulerar rapporten i. Och konstaterar att SD också antas stödja alliansförslag om inskränkt rätt till sympatiåtgärder och att behålla allmän visstid, staplade visstider, delade turer och egenanställningar.

Arbetsrätten är ofta en höger-vänsterfråga. SD delar i mycket Allianspartiernas politik, men stödjer de rödgröna där man tror att invandringen kan minska som i frågor som utstationeringslagen, krav på arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring från tredje land och EU:s utstaioneringsdirektiv.

Och klyftorna i arbetsmarknadspolitiken har vidgats. Både för att Allianspartierna rört sig högerut med inskränkningar i turordningsregler, strejkrätten och nya privatiseringar, och Socialdemokraterna vänsterut med motståndet mot hyvling, allmän visstid och delade turer.

Så för den som vill prata om faktiska konflikter i valrörelsen – se hit!

27 aug 2018 | 12:04
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev