S: Stopp för allmän visstid och hyvling efter valet Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, Susanna Gideonsson, suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott och ordförande för Handelsanställdas förbund ,arbetsmarknadsminister Ylva Johansson under pressträffen på partikansliet i Stockholm. Socialdemokraterna presenterar en handlingsplan för ökad trygghet på arbetsmarknaden. Foto: Anders Wiklund / TT

S: Stopp för allmän visstid och hyvling efter valet

Valrörelse 2018 Socialdemokraterna vill via lagändringar sätta stopp för allmänna visstidsanställningar och hyvling, det vill säga att arbetstiden för en tjänst förkortas. Partiet vill att anställningsskyddet också ska omfatta arbetstiden på kontraktet, och uppsägningstid och turordning ska gälla vid arbetstidsförkortning.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Socialdemokraterna växlar upp i valrörelsen genom att lansera en omfattande handlingsplan för att skapa en trygg arbetsmarknad. Statsminister Stefan Löfven (S), arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund, mötte pressen på Sveavägen 68 på onsdagen.

Partiet presenterade 10 punkter i handlingsprogrammet som sträcker sig från trygga anställningar till skydd mot trakasserier och omställning, men särskilt krut lades vid lagändringar för att avskaffa allmänna visstidsanställningar och hyvling.

De här är två mycket viktiga lagförslag som vi vill genomföra under nästa mandatperiod

Om inte särskilda skäl finns för allmänna visstidsanställningar ska arbetsgivare inte få använda dem, och anställningsskyddet ska täcka arbetstiden på kontraktet – inte bara tjänsten i sig. Vill arbetsgivaren sänka arbetstiden för en arbetstagare ska uppsägningstid och turordningsreglerna gälla.

– De här är två mycket viktiga lagförslag som vi vill genomföra under nästa mandatperiod, säger Ylva Johansson.

Det var den tidigare borgerliga regeringen som införde allmän visstidsanställning 2007, en anställning som alltså är tidsbegränsad och inte täcks av turordningsreglerna. Än så länge behöver arbetsgivare inte ange några särskilda skäl till att anställa på visstid, vilket S nu alltså siktar på att ändra efter valet.

– När det gäller hyvlingen så finns en dom i AD som kom för ett år sedan ungefär som tydliggör att arbetsgivaren får göra så här med nuvarande lagstiftning. Det är en tolkning som domstolen gjort och det föranleder för vår del att då blir det aktuellt att ändra lagen, säger Ylva Johansson.

Socialdemokraterna vill också stärka skyddet mot trakasserier i arbetslivet. Dels vill partiet införa utredningsansvar för arbetsgivare i diskrimineringslagen också för trakasserier från kunder och brukare, men också införa en särskild ordning för att motverka sexuella trakasserier i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet på arbetsplatser ska också utökas, med fokus på sexuella trakasserier.

Facken har länge ropat efter skärpt lagstiftning mot mobbning, varför har ni ingen punkt om det?

– Därför att vi har kommit med nya föreskrifter till Arbetsmiljöverket. Det är svaret på de krav som fanns tidigare, och efter det har den fackliga rörelsen inte krävt en sådan utredning om det civilrättsliga. I stället jobbar vi med det nya regelverket och det har bara varit i bruk i två år. Bedömningen är att det finns mycket mer att få ut av det nya regelverket, säger Ylva Johansson.

Vi ska pröva hur långt vi kan komma med föreskrifterna

En återkommande kritik har dock varit att Arbetsmiljöverkets föreskrifter på området är tämligen tandlösa och att arbetsgivare inte riskerar särskilt mycket i form av sanktioner om de utsätter medarbetare för mobbning. Ylva Johansson kan inte på rak arm nämna vilka sanktioner som finns, men understryker att de finns.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling reglerar dock endast vilken sorts förebyggande arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren ska kunna visa upp.

Du ser alltså inget behov av en civilrättslig lagstiftning?

– Vi ska pröva hur långt vi kan komma med föreskrifterna för jag tror vi kan komma mycket längre än vad vi har gjort hittills.

Vidareutbildning i yrkeslivet

Svenskt Näringsliv har i sina företagsenkäter funnit att kompetensförsörjning är det största bekymret som företag har i Sverige i dag – det vill säga svårigheter att hitta rätt kompetens för att tillsätta en tjänst.

Ylva Johansson håller med om den bilden och under punkten omställning i handlingsprogrammet lyfts frågan om att yrkesaktiva behöver bättre möjligheter att utveckla sin kompetens – exempelvis genom studier på högskolan.

Hur ska sådana här återkommande studier i yrkeslivet finansieras utan att försvaga löntagarnas ekonomi?

– Vi diskuterar tillsammans med parterna hur vi ska utforma det, säger Ylva Johansson.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar