Lärarförbundet begär utträde ur TCO Lärarförbundet med ordförande Johanna Jaara Åstrand planerar att lämna TCO med ordförande Therese Svanström. Foto: Lf och TCO.

Lärarförbundet begär utträde ur TCO

Lärarfacken I processen att närma sig Lärarnas riksförbund har Lärarförbundets styrelse begärt utträde ur tjänstemännens centralorganisation TCO. "Vi är idag Sveriges största akademikerförbund", säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Simon Markusson och Mikael Feldbaum
18 dec 2020 | 08:35
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Lärarförbundet, som med sina drygt 232 000 medlemmar är det näst största fackförbundet i TCO, har efter ett styrelsebeslut begärt utträde ur tjänstemännens centralorganisation.

TCO består i dag av 13 fackförbund med fler än 1,4 miljoner medlemmar.

Enligt TCO:s stadgar upphör medlemskapet vid frivilligt utträde vid utgången av kalenderåret näst efter det år när utträdet begärdes, vilket innebär att utträdet kan ske nästa årsskifte 2021/2022.

Först behöver dock även Lärarförbundets kongress, fackförbundets högsta beslutande organ, säga sitt vid en extrakongress i september 2021.

Strävar efter samgående

Varför lämnar då Lärarförbundet TCO?

– Beslutet är en konsekvens av extrakongressens beslut att se över organisationsstrukturen och vilken centralorganisation vi ska tillhöra. Vi inleder nu en utredning om var och med vilka vi gör mest nytta för våra medlemmar, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Vi är idag Sveriges största akademikerförbund.

Vad betyder utträdet för lärarnas röst i samhällsdebatten?
– Organisationsprocessen syftar till ett nytt starkare och bättre förbund för Sveriges alla lärare. Detta är en del i att öka den möjligheten. Det finns inget missnöje med TCO idag. Vi är idag Sveriges största akademikerförbund..

Lärarnas riksförbund tvekar

I höstas valde att Lärarnas riksförbunds kongress att inleda en egen utredning av ny organisation, istället för att som föreslaget ansluta till den gemensamma utredningen tillsammans med Lärarförbundet.

Kastas ni inte ut i osäkerhet om Lärarnas riksförbund inte vill gå samman?
– Vi gör ju processen utan Lärarnas riksförbund eftersom de valde att kliva ur vår gemensamma process. Vi går vidare med vad vår kongress klubbade igenom, som syftar till att bygga ett nytt starkare och bättre fackförbund som kan i samla alla lärare och skolledare och därmed dra nytta av kraften i att vara många.

Hur bedömer du intresset hos Lärarnas riksförbund för samgående?
– Det fanns inte i september. Nu äger de sin process och vi vår. Ingen kan beklaga deras beslut mer än jag. Men det är som det är.

Förvarnade du Lärarnas riksförbund om beslutet?
– Jag hade samtal med Åsa Fahlén igår, (det vill säga dagen efter att Lärarförbundets styrelse tog beslutet red. anm.) . Men det är ingen hemlighet vad vår kongress tagit beslut om, de hade ju samma proposition på sitt bord. Vi har respekt för att deras kongress landade i ett annat beslut.

Går ni med i Saco även om Lärarnas riksförbund säger nej till samgående?
– Det är inte den fråga vi är inne i nu, utan nu utreder vi vilken centralorganisation vi vill tillhöra i framtiden. Det är en kongressfråga.

Avbräck för TCO

Ett utträde skulle innebära ett ekonomiskt avbräck för TCO. Enligt Arbetsvärldens beräkningar står Lärarförbundet för cirka 15 procent av medlemsintäkterna hos TCO, som 2019 låg på 106 miljoner kronor.

Therese Svanström, TCO:s ordförande, vill dock inte spekulera i organisatoriska förändringar för TCO i det här läget.

– Men det är klart att om förutsättningarna för verksamheten förändras så kan det betyda att verksamheten behöver förändras. Jag är dock trygg i att TCO fortsatt kommer vara en aktuell och stark påverkansorganisation både nationellt och internationellt, säger Therese Svanström till Arbetsvärlden.

Hur reagerade du på det här beskedet?

– Det är känt sedan tidigare att Lärarförbundet har som målsättning att samla Sveriges lärare i en organisation och i det arbetet ingår att också utreda vilken centralorganisation man ska tillhöra. Det arbetet inleds nu, säger Therese Svanström.

Hade du hellre sett att man försökt bilda en gemensam organisation inom TCO?

– Varje organisation måste själv besluta hur den vill göra. Men jag tycker TCO är en välkänd och stark påverkansorganisation som gör nytta för alla medlemsförbund och tycker så klart att så många som möjligt ska vara med. Jag är säker på att TCO vore det bästa valet.

Kommer TCO:s röst i lärardebatten tystna nu?

– Jag spekulerar inte exakt i hur det här kommer att påverka TCO:s arbete men vi kommer att fortsätta arbeta i de frågor som TCO-kongressen beslutar om och det arbetet ser jag fram emot.

Lärarförbundet är det näst största fackförbundet inom TCO, kommer TCO:s inflytande att minska som en konsekvens av utträdet?

– Det hoppas och tror jag inte. TCO är en stark röst i samhällsdebatten som ständigt lyckas driva igenom breda och relevanta förändringar för arbetslivet. Jag tror inte vi hade fått en tredje öronmärkt föräldramånad utan TCO:s arbete, och vi drev även på för höjt tak i a-kassan 2015 och nu under coronapandemin. Vi har också senast fått gehör för våra krav på att göra det lättare att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden vid dag 180 i sjukförsäkringen.

Simon Markusson och Mikael Feldbaum
18 dec 2020 | 08:35

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev