Lärarförbundet går vidare mot gemensamt fack Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, välkomnar LR att återansluta sig till lärarkårens gemensamma arbete när deras egen (LR:s) utredning är klar, Foto: Anders Wiklund / TT

Lärarförbundet går vidare mot gemensamt fack

Lärarfacken Propositionen att tillsammans med Lärarnas Riksförbund utreda en ny, gemensam organisation antogs med stort stöd på Lärarförbundets extrakongress – trots att Lärarnas Riksförbund bara dagarna innan röstade för en egen utredning.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Lärarnas Riksförbund nobbade i början av veckan den gemensamma, likalydande propositionen som lärarfackens respektive styrelser lade fram på sina kongresser om att tillsammans utreda en gemensam organisation.

Men Lärarförbundets kongress röstade på onsdagen för propositionen.

– Det blev ett massivt stöd för den gemensamma utredningen. Vi beklagar att LR inte vill gå vidare tillsammans med oss och välkomnar dem att återansluta till lärarkårens gemensamma arbete när deras egen utredning är färdig, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Vi välkomnar dem att återansluta till lärarkårens gemensamma arbete när deras egen utredning är färdig.

Johanna Jaara Åstrand menar att frågan om huruvida man borde ha en gemensam organisation redan är besvarad, och att lärarkåren lider av att det finns konkurrerande fack.

– Vi har konstaterat att det inte gynnar lärarkåren att ha två olika fackförbund och att detta bara går att lösa genom att skapa en ny, gemensam organisation. Vi har ett tydligt uppdrag att gå vidare med arbetet att skapa en ny organisation. För oss är det jätteviktigt att beskriva varför det är så angeläget för lärarkåren, säger Johanna Jaara Åstrand.

Varför är det viktigt för lärarna att ha en gemensam organisation?

– Därför att vi har enormt stora utmaningar som kräver att vi är en starkare part. Exempelvis är arbetsbelastningen och lärarbristen i dag mycket stor, och vi behöver återupprätta läraryrkets status och legitimitet, säger Johanna Jaara Åstrand.

LR vill hålla öppet

Enligt Åsa Fahlén föll den gemensamma utredningen på att kongressen betonade vikten av den akademiska tillhörigheten och att LR själva ville äga processen.

I den egna utredningen som LR:s styrelse fått mandat att genomföra är formuleringarna mer försiktiga än i den gemensamma propositionen. I stället för att utreda en ny, gemensam organisation för lärarkåren står det att styrelsen ska utveckla samverkan med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund utifrån medlemmarnas bästa.

Men LR:s utredning skulle kunna landa i ett förslag om en gemensam organisation.

– Ja, det skulle den kunna göra. Den skulle också kunna lägga fram ett förslag som innebär något annat än en gemensam organisation, säger Åsa Fahlén.

Gemensam utvärdering visar svagheter

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har under 2019–2020 gjort en gemensam utvärdering av sitt samverkansavtal där en av slutsatserna är att förbunden lägger mycket tid och kraft på att både samarbeta och motarbeta varandra. En annan slutsats är att arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och politiker spelar ut facken mot varandra.

I mångt och mycket är vi ganska nöjda med den organisation vi har

När LR:s Åsa Fahlén tillfrågas om utvärderingen säger hon dock till Arbetsvärlden att man är ganska nöjd med samverkansavtalet.

– Vi vill utreda hur våra medlemsgrupper bäst organiseras i framtiden och se vad utredningen kommer fram till. I mångt och mycket är vi ganska nöjda med den organisation vi har, säger Åsa Fahlén.

Sifo: Majoritet för enat lärarfack

Inget förbund säger sig ha undersökt medlemmarnas intresse av en gemensam organisation, men Johanna Jaara Åstrand hänvisar till en färsk Sifo-undersökning som tidningen Läraren låtit genomföra, som visar att två av tre lärare vill ha ett gemensamt lärarfack.

– Vi kommer gå ut i en bred dialog nu och hoppas att alla förstår hur viktigt det är att vi kan stå enade. Det vi behöver utreda är vad lärarna vill ha och vad som krävs för att skapa något nytt och bättre och vi tänker lyssna in och skapa det nya tillsammans med lärare och skolledare, säger Johanna Jaara Åstrand till Arbetsvärlden.

Ny organisation inom Saco

Men också på Saco-sidan mobiliseras det. Redan ett par dagar efter LR:s kongress undertecknar Åsa Fahlén en avsiktsförklaring om samverkan i initiativet Saco Utbildning tillsammans med ett annat Saco-förbund inom utbildningssektorn: Sveriges Skolledarförbund.

Ett av syftena uppges vara att strategiskt kunna driva opinion för en likvärdig skola.

– För mig är det viktigt att skapa en nationell kunskapsskola, där staten utgör en garant för kunskap och likvärdighet, säger Åsa Fahlén i en kommentar.

Johanna Jaara Åstrand kommenterar initiativet:

– Inom LR så har ju Skolledarna varit en svår fråga. Har man nu löst ut det så är det ju bra. Ska bli intressant att se vad de ska göra, men oavsett så är det ju viktigt att de nu vill agera tillsammans lärare och skolledare.

De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Nyheter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar