Lärarnas Riksförbund går egen väg med utredning Åsa Fahlén blev omvald som LR:s ordförande den 29 augusti. Foto: Anders Wiklund / TT

Lärarnas Riksförbund går egen väg med utredning

Lärarfacken Lärarnas Riksförbund väljer egen riktning när den ska utreda hur förbundets medlemsgrupper bäst organiseras i framtiden, och nobbar på kongressen den likalydande propositionen med Lärarförbundet om en utredning av en gemensam organisation.
7 sep 2020 | 17:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kongressen för Lärarnas Riksförbund bedömer att det är viktigt att förbundet äger processen när möjligheterna till framtida organisering av medlemsgrupperna utreds.

Istället för att tillsätta en gemensam utredning med TCO-anknutna Lärarförbundet väljer LR:s kongress därför på måndagen att tillsätta en alternativ utredning, som dock fortfarande har hög grad av samverkan.

Inför kongressen gick Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand ut kraftigt i media med bland annat en intervju i DN där hon argumenterade för vikten av en gemensam organisation för Sveriges lärarkår.

Åsa Fahlén, nyligen omvald ordförande för LR, tror att Lärarförbundets agerande påverkade kongressen.

– Jag tror många kongressombud uppfattade det som, och var frustrerade över, att Lärarförbundet kommunicerat att det handlade om att ta ställning till en ny organisation snarare än en utredning. Jag själv valde att i princip inte ta intervjuer innan kongressen, säger Åsa Fahlén.

I diskussionerna framkom också att det var viktigt att poängtera den akademiska tillhörigheten

Formuleringarna i det förslag som antogs är betydligt försiktigare än den gemensamma propositionen med Lärarförbundet, som specifikt utlyser en utredning av en gemensam organisation. I uppdraget som LR:s kongress beslutade om står det i stället att utredningen ska ”uppdra till styrelsen att utifrån medlemmarnas bästa utveckla samverkan med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund.”

– Det handlar om att äga utredningen själva. I diskussionerna framkom också att det var viktigt att poängtera den akademiska tillhörigheten. Utredningen har fått ett väldigt öppet mandat, säger Åsa Fahlén.

I uppdraget som kongressen beslutade om ska utredningen också ta fram konkreta förslag på hur förbundet ska organisera sina medlemsgrupper i framtiden. En ny kongress kommer ta ställning till utredningens förslag när den är klar, men någon tidsplan finns ännu inte på plats.

Har också den här utredningen möjlighet att lägga fram förslag om en gemensam organisation för Sveriges lärarkår?

– Ja, det skulle den kunna göra. Den skulle också kunna lägga fram ett förslag som innebär något annat än en gemensam organisation.

Den 9 september återupptar Lärarförbundet sin extrakongress där propositionen om att utreda en gemensam organisation behandlas.

7 sep 2020 | 17:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev