Fackförbunden som ger alla koll på kollektivavtalen – och de som är lite hemliga Hur lätt är det att ta reda på om städföretaget har kollektivavtal? Arbetsvärlden har kartlagt förbundens söktjänster. Foto: Hasse Holmberg/TT, Scanpix

Fackförbunden som ger alla koll på kollektivavtalen – och de som är lite hemliga

Kollektivavtal Förra veckan blev det känt att statsminister Magdalena Andersson anlitat ett städföretag som saknar kollektivavtal. Men hur svårt är det att ta reda på om ett företag har kollektivavtal? Arbetvärlden har kartlagt hur öppna de olika fackförbunden är med att lämna ut uppgifter om vilka företag som tecknat avtal.
11 jan 2022 | 14:14
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
2

Flera fackförbund har öppna tjänster på nätet där det går att söka på företagsnamn eller organisationsnummer för att se om företaget har kollektivavtal med dem. Andra är mer ovilliga att lämna ifrån sig uppgifterna. Men för den som vill använda sig av rot- eller rutavdrag är det extra lätt. Såväl Kommunal som Byggnads och Elektrikerna har öppna tjänster där det går att söka efter vem som har kollektivavtal.

Det ska vara lätt att göra rätt

”Byggbranschen kan vara en djungel och för den oinvigde är det svårt att skilja de oseriösa företagen från de seriösa. Den här tjänsten gör det både lättare för våra medlemmar att kolla upp potentiella arbetsgivare, och för kunder att hitta seriösa företag”, svarar Gabriel Dahlander, pressansvarig Byggnads, när Arbetsvärlden frågar varför i en mejlenkät.

”Vi tycker att det ska vara enkelt att kolla om ett företag som har kollektivavtal, oavsett om man letar nytt jobb, lärlingsplats eller ska köpa eltjänster. Det ska vara lätt att göra rätt.”, svarar Diana Oldenburg, kommunikationschef Svenska Elektrikerförbundet.

Startade kollektivavtalskollen

De är två av de fackförbund som har öppna söktjänster på nätet. Båda förbunden finns med i Kollektivavtalskollen, skapat av företaget Auranest.

– Vi samlar och bearbetar arbetsmarknadsdata. Kollektivavtalskollen uppkom som en idé när förbunden undrade om vi kunde filtrera lediga jobb baserat på vilka arbetsgivare som har kollektivavtal. Vi föreslog då att vi även kunde ta fram en fristående tjänst också för detta då vi tyckte intresset borde vara stort hos såväl medlemmar som hos allmänheten, säger Frode Thorsén, vd & medgrundare, Auranest till Arbetsvärlden.

Det är ju medlemmarnas information och att tillgängliggöra den är primärt ett medlemsvärde, men har även stora positiva samhällseffekter

Sedan dess har Auranest byggt kollektivavtalskollen för Kommunal, Byggnads och Elektrikerna. Flera andra förbund ligger i startgroparna.

– Vi får många förfrågningar och har en dialog med ett tjugotal förbund just nu. Det handlar om att hjälpa förbunden att smidigt och smart tillgängliggöra informationen. Det är ju medlemmarnas information och att tillgängliggöra den är primärt ett medlemsvärde, men har även stora positiva samhällseffekter, säger Frode Thorsén.

”Viktigt när man ska söka jobb”

Även de förbund som har gjort egna lösningar lyfter fram fördelarna med att göra uppgifterna offentliga.

”Det är viktigt att veta vilka företag som omfattas av kollektivavtal om man exempelvis avser att söka ett arbete. Ett kollektivavtal ger medlemmar goda möjligheter att påverka och ger flera goda villkor. Det är också viktigt för konsumenter att kunna välja företag som har kollektivavtal som ger dess anställda goda arbetsvillkor. Kollektivavtalen säkerställer också en sund konkurrens i branschen”, säger Mikael Romero, pressansvarig vid Forena.

Andra förbund har inte kommit lika långt. En del har register som kräver att man är medlem för att kunna söka och andra saknar register helt.

alla är välkomna att ringa om man undrar om ett av de företag som finns inom vårt område har avtal eller inte

”Vår bedömning är att efterfrågan från allmänheten inte finns när det gäller de branscher som finns inom vårt organisationsområde. Men alla är välkomna att ringa om man undrar om ett av de företag som finns inom vårt område har avtal eller inte”, svarar Jonas Pettersson, planerings- och kommunikationschef på Seko.

Och alla som svarat på Arbetsvärldens frågor om register över företag med kollektivavtal svarar att medlemmar åtminstone alltid kan ringa för att fråga om just deras förbund har kollektivavtal med ett företag.

Fackförbund med öppna söktjänster:

Här är fackförbunden med öppna söktjänster över företag med kollektivavtal med det aktuella förbundet:

Byggnads: Byggnads har en tjänst där det går att söka efter företag som har tecknat kollektivavtal med Byggnads. Det ta några dagar för registret att uppdateras så om någon nyligen tecknat kollektivavtal finns här också kontaktuppgifter för att fråga Byggnads direkt om företaget har kollektivavtal.
Länk: https://www.byggnads.se/om-oss/kollektivavtalskollen/

Elektrikerna: Elektrikerna har ett sökbart register över företag de har kollektivavtal med.
Länk: https://sef.se/kollektivavtalskollen

Fastighets: Har anslutit sig till Auranests kollektivavtalskollen.

Länk: https://www.fastighets.se/Kollektivavtal/kollektivavtalskollen/

Forena: Har samlat alla företag som har kollektivavtal med Forena  på sin hemsida.
Länk: https://www.forena.se/fortroendevald/avtal-och-lagar/kollektivavtal/foretag

Hotell och restaurangfacket: Driver tjänst Schysta villkor där man kan söka på företagsnamn eller på en karta för att hitta hotell och restauranger med kollektivavtal.
Länk: https://www.schystavillkor.se

Kommunal: På Kommunals tjänst Kollkollen kan man skriva in ett företagsnamn för att se om företaget har kollektivavtal med Kommunal. Tjänsten är öppen och tillgänglig för alla, men listar bara företag med avtal med Kommunal.
Länk: https://www.kommunal.se/kollkollen

Målarnas förbund: Har anslutit sig till Auranests kollektivavtalskollen.

Länk: https://www.malarna.nu/arbetsgivare/kollektivavtalskollen/

Scen och Film: Har listor över arbetsgivare som har kollektivavtal med förbundet genom att de är anslutna till någon av de arbetsgivarorganisationer som har avtal med förbundet eller som har tecknat hängavtal direkt med förbundet.
Den finns som listor i bokstavsordning på förbundets hemsida.
Länk:  https://scenochfilm.se/kollektivavtal/scenomradet/institutionsteater/#tab-3
Länk: https://scenochfilm.se/kollektivavtal/scenomradet/fria-professionella-teatrar/#tab-3

Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf: Alla lärosäten har kollektivavtal och att kollektivavtalstäckningen inom offentlig sektor är hundra procent. Har en lista över alla företag med kollektivavtal på sin hemsida.
Länk: https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/lagar-kollektivavtal/hogskolerelevanta-lagar-och-avtal/

Öppna söktjänster på väg att lanseras:

Fastighetsanställdas förbund: Är ett av de förbund som anlitat Auranest och snart har ett öppet, sökbart register klart. Lanseringsdatum är inte satt, men det är bara några tekniska justeringar som återstår. Innan tjänsten är klar går det bra att kontakta förbundet för att ställa frågor om ett enskilt företag.
Länk: https://www.fastighets.se

Förbund som funderar på ett öppet sökbart register:

Akavia: Har i dagsläget inte något sökbart register över kollektivavtal, men det pågår en diskussion med Auranest kring att skapa ett sådant. Om det blir en öppen söktjänst eller om den bara ska vara till för medlemmar har förbundet inte bestämt än. På förbundets hemsida finns i dag en lista över aktuella kollektivavtal.
Länk: https://www.akavia.se/kollektivavtal-i-privat-sektor/

Handels: Har inte något öppet sökbart register i dag, men har påbörjat en dialog med Auranest för att undersöka möjligheten att skapa ett register som är tillgängligt för alla så att både kunder och anställda snabbt kan få information om vilka företag som har kollektivavtal med Handels. Om man vill kolla upp ett särskilt företag i dag går det bra att ringa till förbundets fackliga rådgivning.
Länk: https://handels.se/kontakt/

Förbund som saknar öppet sökbart register:

GS, Facket för skogs- trä- och grafisk bransch: Har inget sökbart register. Förbundet anser att det skulle kräva för stora resurser och att det är relativt få av medlemmarna som arbetar på företag som den breda allmänheten vänder sig till direkt.
Länk: https://www.gsfacket.se/sv/om-oss/kontakt/

Journalistförbundet: Har inte något register över företag med kollektivavtal som är sökbart varken för medlemmar eller allmänhet eftersom det register förbundet har innehåller uppgifter både om medlemmar och företag. Medlemmar och förtroendevalda kan vända sig till förbundet med frågor om företag och kollektivavtal.
Länk: https://www.sjf.se

Livsmedelsarbetareförbundet: Har inget öppet sökbart register eftersom det är svårt att hålla det aktuellt och förändras dagligen. Skälet till att Livs inte har en liknande tjänst som Kommunals ”Kollkollen” eller handels ”Schysta villkor” är att det kan bli förvirrande för konsumenten eftersom det handlar om flera leverantörsled. Ett exempel är när Ica säljer varor under eget märke. Livs har inte kollektivavtal med Ica, men exempelvis med Arla och Skånemejerier, och om Ica säljer mjölk under eget varumärke kan inte Livs märka den, trots att producenten har kollektivavtal. LO har enligt ett tidigare kongressbeslut bestämt att se över en möjlighet att skapa ett samlat register för alla anslutna förbund och det kommer Livs i så fall att vara med i. Det finns dock ett internt register över företag med kollektivavtal så medlemmar kan ringa och ställa frågor om enskilda företag.
Länk: https://www.livs.se/kontakt/

Lärarförbundet: Har inte något register, men medlemmar som hör av sig för att ställa frågor får svar.
Länk: https://www.lararforbundet.se/kontakt

Seko: Har inget öppet sökbart register över företag med kollektivavtal eftersom förbundet inte tror att efterfrågan från allmänheten för detta finns. Men det går att ringa om man har en fråga om ett specifikt företag har kollektivavtal med Seko.
Länk: https://www.seko.se/om-oss/kontakt/

Skolledarförbundet: Har inget register över företag som har kollektivavtal eftersom det är svårt att hålla aktuellt, bland annat på grund av många ägarbyten och sammanslagningar inom friskolesektorn. Det är företagen som väljer vilken arbetsgivarorganisation de vill vara medlem i.  Det avgör vilket kollektivavtal som gäller och det är arbetsgivarorganisationerna som vet vilka företag som har kollektivavtal; inom privat sektor Almega, Fremia och Arbetsgivaralliansen, inom offentlig sektor SKR, Sobona och Arbetsgivarverket.

Srat, Akademikem ni samhällsbärande funktioner: Har inte något sökbart register men medlemmar kan kontakta förbundet för att fråga om ett företag har kollektivavtal.
Länk: https://www.srat.se/Kontakt/

Svenska Hamnarbetareförbundet: Har inte något sökbart register, men har kollektivavtal med alla företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och som också finns listade i själva avtalet. Utöver detta har också Svea Hamn i Stockholm, som inte är medlem i Sveriges Hamnar, tecknat kollektivavtal.
Länk: Kajavtalet 2021 – 2023

Sveriges Arbetsterapeuter: Har inte något sökbart register för varken allmänhet eller medlemmar. Det är en resursfråga. Ungefär 90 procent av medlemmarna är anställda i offentlig sektor som har tecknat kollektivavtal.

Sveriges Arkitekter: Har inte resurser och möjlighet att lämna ut uppgifter om kollektivavtal till andra än medlemmar. Men eftersom bara företag med kollektivavtal kan teckna avtal med Trygghetsrådet, TRR, går det att använda deras söktjänst om man har företagets organisationsnummer.
Länk till TRR: https://www.trr.se/vart-stod/ar-ditt-foretag-anslutet/

Sveriges Ingenjörer: Har inte något öppet sökbart register eftersom det inte har funnits någon större efterfrågan. Medlemmar som vill veta om ett företag har kollektivavtal får hjälp via medlemsrådgivning och medlemsservice. Listar förbundets kollektivavtal på sin hemsida.
Länk: https://www.sverigesingenjorer.se/arbetsratt/kollektivavtal/avtalsomrade/

Sveriges Tandläkarförbund / Tjänstetandläkarna: Har inte något register eftersom det inte finns något kollektivavtal för privata tandläkare. 90% av medlemmarna arbetar i offentlig sektor, främst inom regionerna. Offentliga arbetsgivare har kollektivavtal.

Sveriges Veterinärförbund: Har inte något sökbart register för medlemmar eller allmänhet, men ett internt register för ombudsmän är under uppbyggnad.

Transport: Saknar ett öppet sökbart register över företag med kollektivavtal med förbundet. Hänvisar till en tjänst som hete ESA, vilket står för Ett samlat avtalsregister. Där kan behöriga från respektive förbund logga in för att stämma av uppgifter om företag. Transport hänvisar till att det är krångligt och resurskrävande att uppdatera ett register där många företag är små och där ägarförhållanden och liknande ändras kontinuerligt.
Länk till ESA: https://www.fora.se/parter/esa-ett-samlat-avtalsregister/

Tull-Kust: Har inte någon öppen sökbar tjänst. Förbundet organiserar bara medlemmar som arbetar på Tullverket och Kustbevakningen. Kollektivavtal tecknas mellan Arbetsgivarverket och Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR och finns uppdaterade på deras hemsidor. De få lokala avtal som tecknats finns på Tull-Kusts hemsida för medlemmar som kan logga in och söka.
Länk: https://www.tullkust.se/

Unionen: Har inget sökbart register för varken medlemmar eller allmänhet, men om en medlem vill veta om ett företag har kollektivavtal och vad det innebär så kan man kontakta Unionens medlemsrådgivning.
Unionen har dock en tjänst där det går att söka efter Unionens kollektivavtal för olika branscher, den tjänsten går att söka i både som inloggad medlem och som allmänhet.
Länk: https://www.unionen.se/rad-och-stod/om-kollektivavtal/sok-kollektivavtal

Vision: Har ett internt register där medlemmar och förtroendevalda kan logga in för att se uppgifter om sin egen arbetsgivare. Däremot finns inget öppet sökbart register eftersom det är arbetsgivarorganisationerna som rapporterar in vilka företag som tecknat kollektivavtal och alla tillhandahåller inte öppna listor. Samlar alla Visions kollektivavtal bransch för bransch på en egen sida.
Länk: https://vision.se/din-trygghet/avtal/sok-kollektivavtal/

Vårdförbundet: Har inget sökbart register utan hänvisar till arbetsgivarorganisationerna som är de som sitter på uppgifterna om vilka företag som tecknat kollektivavtal. Medlemmar kan kontakta Vårdförbundets medlemsrådgivning för att fråga om ett företag har kollektivavtal.
Länk: https://www.vardforbundet.se/kontakt/

Fotnot: Några av de fackförbund Arbetsvärlden har kontaktat har bett att få återkomma. Artikeln uppdateras successivt. Vet du mer? Mejla vår reporter Malin Crona.

11 jan 2022 | 14:14

Relaterad läsning

Relaterade dokument

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
  1. Länkad till från sulf.se - "Fackförbunden som vill ge alla koll på kollektivavtalen – och de som är lite hemliga – SULF" 12 jan 2022:
    […] SULF nämns i Arbetsvärlden: Fackförbunden som vill ge alla koll på kollektivavtalen – och de som är lite hemliga […] - Läs hela texten här
  2. Länkad till från miltton.se - "Miltton Thoughts: Valet i Finland och dramat Trump fortsätter - Miltton" 6 apr 2023:
    […] privatpersoner och företagare kan vi själva aktivt välja att handla hos och med företag som har kollektivavtal. Hållbarhet handlar inte bara om klimat och miljö, utan också om sociala villkor och ekonomi […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Relaterade dokument

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev