Journalistförbundet: TCO:s policy mot SD är problematisk Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, menar att det inte går att vara partipolitiskt oberoende och samtidigt ha en policy mot ett enskilt parti. Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet: TCO:s policy mot SD är problematisk

Partipolitiskt oberoende I en motion till TCO:s kongress vill Journalistförbundet att det partipolitiska oberoendet ska markeras tydligare. TCO har i dag en policy mot Sverigedemokraterna.– Så länge som man har en policy mot ett specifikt parti så kan man inte påstå att man är partipolitiskt obunden, säger Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet.
27 feb 2019 | 12:19
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sedan 2010 har TCO speciella riktlinjer mot ett riksdagsparti: Sverigedemokraterna.

Riktlinjerna finns samlade i ett policydokument och går i korthet ut på att TCO inte samarbetar med SD, inte bidrar till att skapa allianser där SD ingår och att TCO följer hur andra partier och organisationer förhåller sig till SD.

Policyn tar avstamp i TCO:s stadgar om grundläggande värderingar som mänskliga rättigheter, demokrati och frihet från diskriminering.

Så gör LO och Saco

När Arbetsvärlden kontaktar LO och Saco för att höra hur de hanterar Sverigedemokraterna framgår att de inte har något formellt policydokument rörande partiet.

Saco, som liksom TCO är partipolitiskt obunden, söker dock inte aktivt kontakt med Sverigedemokraterna för enskilda möten.

LO, som alltid haft nära band till Socialdemokraterna, tar tydligt avstånd från Sverigedemokraterna i praxis:

LO har inte möten med Sverigedemokraterna och deltar inte på seminarier tillsammans med dem. LO möter dem i debatter som ett sätt att konfrontera deras politik. LO bedriver också ett aktivt arbete för att minska Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik.

+ Expandera

Journalistförbundet ifrågasätter dock huruvida policyn går att förena med stadgarna om TCO:s partipolitiska oberoende.

I en motion till TCO:s kongress vill Journalistförbundet för första gången sedan policyn antogs att TCO tydligare markerar sitt partipolitiska oberoende.

Även fackliga organisationer tjänar på att vara partipolitiskt oberoende och i stället fokusera på sakfrågor och värderingar

Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet, betonar dock att den nya motionen inte bara handlar om Sverigedemokraterna.

– Motionen specificerar inget parti. Vi tycker aldrig att TCO ska vara partipolitiska över huvud taget. Men policyn mot Sverigedemokraterna är problematisk, ja, säger Ulrika Hyllert till Arbetsvärlden.

Redan när de ursprungliga riktlinjerna antogs 2010 så avstod Journalistförbundet från att delta i beslutet. Dåvarande förbundsordförande Agneta Lindblom Hulthén sade då till ST Press att man inte vill delta i beslut som knyter upp medlemmarna och ”gör att de inte kan sköta sitt journalistiska uppdrag så opartiskt som vi eftersträvar”.

Menar ni att TCO borde behandla Sverigedemokraterna som vilket annat parti som helst?

– Vår motion går inte in på det. Den handlar om hur TCO tar ställning och kommunicerar utåt. Exempelvis ska TCO aldrig ta ställning mot något parti i en regeringsbildning. Hur TCO:s kansli arbetar och vilka de för diskussioner med är däremot en arbetsledningsfråga, det lägger vi oss inte i, säger Ulrika Hyllert.

Varför är det olämpligt att TCO tar ställning mot ett parti som man anser bryter mot organisationens värdegrund?

– För oss i Journalistförbundet är det viktigt att tydligt visa att vi inte tar partipolitisk ställning för att kunna ha förtroende i yrkesrollen som journalister. Man måste kunna lita på att vi hanterar sakfrågor. Jag tror att även fackliga organisationer tjänar på att vara partipolitiskt oberoende och i stället fokusera på sakfrågor och värderingar. Det kan till exempel komma odemokratiska förslag också från något av de etablerade partierna, säger Ulrika Hyllert.

Räcker det inte att det står i TCO:s stadgar att man är partipolitiskt obundna?

– Jag menar att så länge som man har en policy mot ett specifikt parti så kan man inte påstå att man är partipolitiskt obunden. Det är viktigt för trovärdigheten att ord och handling överenstämmer, säger Ulrika Hyllert.

Bryter TCO mot sina stadgar?

– Vi har en pågående diskussion om hur man kan vara partipolitiskt obundna och samtidigt värna grundläggande demokratiska värderingar. Som det politiska landskapet ser ut i dag menar vi att man behöver ompröva gamla strategier och titta på dem i ljuset av hur samhället ser ut i dag. Jag ser fram emot att diskutera hur vi som organisation ska ta oss an kampen mot populism, anti-demokratiska krafter och rasism och vi vill gärna inleda ett arbete med hur vi i dag gör det på bästa sätt.

Vad är det som har aktualiserat frågan?

– Vi har medlemmar och förtroendevalda som lyft frågan om hur mycket politisk ställning man kan ta när man samtidigt är partipolitiskt obunden. I Journalistförbundet har vi många samhällsintresserade och engagerade medlemmar som intresserat sig för frågan och vill att vi tar upp detta.

Motionen kommer att behandlas av TCO:s styrelse och komma upp på kongressen den 15 maj.

27 feb 2019 | 12:19

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev