Gräsrotsrörelse kartlägger smittspridning i skolorna Informationen om covid-19-utbrott får man dels via media, dels via samtal och mejl från bland andra föräldrar och lärare. Foto: Alexander Olivera / TT / kod 200

Gräsrotsrörelse kartlägger smittspridning i skolorna

Covid-19 Det saknas bra nationell och regional statistik om spridningen av covid-19 i skolorna. Det anser föräldrar och lärare i föreningen "Covid-19, Skola & Barn" som nu själva kartlägger smittspridningen.
8 okt 2020 | 13:41
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Den stora frågan som vi försöker svara på är hur mycket covid-19 som finns där ute på våra svenska skolor.

Det säger Elisa Bastiani, elevassistent på högstadieskolan Karlbergsskolan i Köping och grundare av gräsrotrörelsen föreningen ”Covid-19, Skola & Barn”, som har ett 90-tal föräldrar och lärare som medlemmar och vill se ökad öppenhet kring smittspridningen och kämpar för att höja säkerheten för barn och vuxna i skolorna.

Föreningen startade i augusti då man ansåg att Skolverket under sommaren gjort för lite förberedelser ifråga om smittskyddsåtgärder.

Liknande organisationer har under pandemin vuxit fram i exempelvis Storbritannien Tyskland, Frankrike, Finland och Nederländerna, inte minst inför att skolor ska återöppnas efter lockdown.

Smittskyddsenheterna för ej statistik

I en mejlenkät som Arbetsvärlden tagit del av och som den svenska föreningen gjort bland landets 21 smittskyddsenheter – svarar de flesta av de 19 som svarat att man inte för statistik över utbrott i skolor.

”I de fall vi får anmält till oss vilken skola en person med covid-19 går eller jobbar på så finns denna  information hos oss. Om vi ser en anhopning av fall eller om vi skulle få rapporter om ett ökat antal fall på en viss skola kommer en utredning starta om detta. Vi för dock ingen separat statistik över smitta” skriver exempelvis Johan Hedlund, smittskyddssjuksköterska på Smittskyddsenheten i region Uppsala.

Under perioden noterar man 46 bekräftade fall där lärare insjuknat

– Det är oroande. Man kan inte säga att barn inte är drivande i smittspridning om man inte för en nationell statistik över hur många utbrott av covid-19 det sker i skolorna och hur många fall per månad det faktiskt finns, säger Jennifer Luetz, som är statistikansvarig och medlem i föreningens styrelse.

Själv har föreningen under augusti och fram till den 8 oktober lagt till 75 grundskolor och gymnasier på sin karta över skolor där bekräftade fall av covid-19 förekommit, och som sprids via Twitter och Facebook.

Under perioden noterar man 46 bekräftade fall där lärare insjuknat. Samtidigt är mörkertalet sannolikt stort, påpekar Elisa Bastiani och Jennifer Luetz.

Nyhetsbrev

Man följer också Folkhälsomyndighetens uppdateringar över nysmittade barn och unga och skapar veckostatistik med absoluta tal. Under vecka 40 testade 327 barn och unga mellan 0-19 år positivt. De allra flesta (296 stycken) var mellan 10 och 19 år, visar föreningens sammanställning.

Informationen om covid-19-utbrott får man dels via media, dels via samtal och mejl från bland andra föräldrar och lärare. Men hur verifierar de ansvariga i föreningen att uppgifterna är tillförlitliga?

Jennifer Luetz uppger att man arbetar i en grupp om fem personer som ses en gång i veckan över zoom och dagligen via Messenger-appen.

– Ofta blir vi kontaktade direkt via Twitter, Facebook eller mejl av vårdnadshavare, skolpersonal eller visselblåsare inom kommuner och skolor.

Verifierar uppgifterna

Vid sådana tillfällen, uppger hon, att föreningen ber att få foton eller skärmkopior av exempelvis internmeddelanden om bekräftad smitta som skolledare lagt ut på skolplattformar eller skickat till vårdnadshavare eller lärare. Ibland visar någon också sitt positiva testresultat.

– Men vi raderar omgående alla screenshots och foton ifråga om provresultat i meddelanden eller mejl. Vi samlar inte in information om vem som har skickat information till oss och avslöjar inte våra källor för någon, understryker Jennifer Luetz.

Sedan någon vecka inkluderar man även uppgifter som är obekräftade. 17 skolor betecknas på kartan som obekräftade fall under augusti och fram till hittills i oktober.

Hela den här problematiken har dumpats på skolledningar i Sverige och många rektorer är stressade

– Vi gör det mest för att kunna inkludera information från visselblåsare som inte vågar skicka oss kopior av skolans eller kommunens interna meddelanden. Tyvärr finns det också rätt många lärare som kontaktar oss som får information om att det finns fall på deras skolor, men som får instruktion att inte berätta om detta till någon. Detsamma gäller för andra anställda i kommuner som lägger locket på.

Hur använder ni kartan?

– Vi samlar in uppgifter eftersom informationen inte finns och föräldrar och lärare inte är nöjda med den information de får ifråga om covid-19 på skolorna. Sedan använder vi den rent praktiskt för att varje vecka göra grafer över utvecklingen över tid, säger Jennifer Luetz.

Enligt Elisa Bastiani finns det problem med att hantera smittspridning på skolorna. En del skolor har bra rutiner för hur de ska hantera och informera om smitta på skolan, men tyvärr är de väldigt få, uppger hon.

– Det saknas rutiner, metoder och resurser. Hela den här problematiken har dumpats på skolledningar i Sverige och många rektorer är stressade, säger hon.

Enligt svensk lag ska skolorna vara en trygg arbetsplats för elever och lärare. Arbetsmiljölagen säger att riskbedömningsplaner ska upprättas.

– Men jag uppfattar att det är få skolor som ens vet om de har personer i riskgrupper bland elever och personal, säger Jennifer Luetz, vilket Elisa Bastiani instämmer i.

FHM:s rapport ifrågasätts

Aspuddens skola i Stockholm är en av de grundskolor som haft fall av covid-19 i september. Rektorn Katrin Burström uppger att man haft utmaningar på daglig basis men att man fått god hjälp av experter och den egna utbildningsförvaltningen.

– Skolan har följt de rekommendationer som FHM anvisat och anpassat dem till den egna verksamheten och tillgängligheten till andra rektorer är god för att fatta kloka beslut som blir av mer lokal karaktär. /../ Det har varit ett fint teamwork i alla avseenden, uppger hon.

De lärare som hade klassrumsundervisning löpte 60-70 procent större risk

Gröndalsskolan i Värnamo är en annan högstadieskola som media rapporterade om för ett par veckor sedan. 25 elever och sex lärare uppges ha fått covid-19. Annika Thorén, skyddsombud på Lärarförbundet, uppger att man inte fått mer information sedan dess.

Inga särskilda smittskyddsåtgärder vidtogs annat än att man informerade vårdnadshavare.

– Allt tuffade på som vanligt, vi följde råden från Smittskyddsläkaren i Jönköping som vi haft ett väldigt gott samarbete med, uppger Johan Grahn, verksamhetsansvarig för elevhälsan i Värnamo kommun.

Enligt den studie över yrkesgruppers sjuklighet i covid-19 som Folkhälsomyndigheten gjorde i våras blir inte lärare mer sjuka än andra yrkesgrupper. De statistiska beräkningarna har dock ifrågasatts av statsvetare vid Uppsala universitet.

– Man måste gå vidare och korrigera för ålder och andra riskfaktorer och jämföra grupper som liknar varandra. Det enda man med någon säkerhet kan säga, enligt denna studie, är att de lärare som hade klassrumsundervisning löpte 60-70 procent större risk än de gymnasielärare som hade distansundervisning, säger Per Adman, docent i statsvetare som inriktat sig på statistiska analysmetoder.

FHM nu ska göra om sin yrkesstudie med särskilt fokus på lärarna.

Gräsrotskartor över covid-19 utbrott i skolor i andra länder

Tyskland

Kanada

UK

https://www.boycottunsafeschools.co.uk/reported-covid-19-cases/school-cases-after-12-8-20/

Nederländerna

Frankrike

+ Expandera
8 okt 2020 | 13:41

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev