Specialisera SFI efter yrkes- och utbildningsbakgrund "Mot bakgrund av den verklighet som beskrivs i Unionens rapport ”Vi kan bättre” och i We Link Swedens slutsatser vill vi lyfta förslag för vilka åtgärder vi anser att politiker och samhälle bör vidta för att snabbare och mer effektivt öppna dörrarna till arbetsmarknaden för nyanlända", skriver företrädare för Unionen och We Link Sweden. Foto: Pontus Lundahl / TT

Debatt Specialisera SFI efter yrkes- och utbildningsbakgrund

Debatt Social innovation behövs för att skapa inkludering för nyanlända. Det är dags att våga tänka utanför ramarna. Unionen och We Link Sweden har flera konkreta förslag för hur integrationen kan förbättras.
7 feb 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En nyckelkomponent för en lyckad integration är tillhörighetskänslan.

Vad krävs för att nyanlända och minoriteter ska känna sig delaktiga och inkluderade i samhället? Att få vara med och ta fram lösningar som rör inkludering och migration är avgörande. Det går inte att skapa en tillhörighetskänsla utan att involvera målgruppen vi talar om.

Debatten om etablering har ofta handlat om utmaningarna i mottagnings- och integrationssystemen och antal personer vi klarar att ta emot på EU-nivå.  EU:s befolkning blir allt äldre och arbetskraftsinvandring blir en nödvändighet. Utan arbetskraftsinvandring skulle EU sakna 17,5 miljoner arbetstagare år 2025 – med minskad tillväxt och svårigheter att klara välfärden som följd.

Inom Unionens branscher, där både ekonomer och ingenjörer finns, ökar efterfrågan för att anställa fler akademiker

De kommande åren kommer till exempel PostNord att behöva 1 000 förare per år för att mäkta med rekryteringsbehovet. PostNord ser stora möjligheter bland nyanlända för att möta rekryteringsbehovet genom deras satsning “PostNord Driver Academy”.

Inom Unionens branscher, där både ekonomer och ingenjörer finns, ökar efterfrågan för att anställa fler akademiker. Unionen ser också stor potential bland nyanlända akademiker för att fylla det behovet.

Ett annat exempel är ÅF som genom sitt traineeprogram har anställt flera nyanlända ingenjörer.

Det är viktigt att fortsätta träffas på EU-nivå och utbyta erfarenheter och konkreta exempel för att bidra till att skapa ett mer tillgängligt Europa. De personer som söker och får asyl hos oss måste ha förutsättningar att så snabbt som möjligt forma en vardag där delaktighet i samhälls- och arbetsliv är självklara delar i en ny tillvaro, i ett nytt land. Det bidrar då naturligt till att möta de behov som Europa har att lösa utmaningarna på arbetsmarknaden.

Internationellt beskrivs Sverige som förändringsagent och möjliggörare. Trots att vi ser utmaningar så ser vi många möjligheter att öppna fler dörrar för bättre jobb efter utbildningsnivå.

Några slutsatser är:

 • Bjud in målgruppen att ta fram, utveckla och implementera metoder och processer för etablering
 • Arbeta aktivt med interna processer och investera i inkluderande ledarskap
 • Börja i mindre skala och se till att skapa förståelse i organisationen både på ledningsnivå och inom organisationen/företaget
 • Öka sektoröverskridande samarbetet för att hitta ett gemensamt angreppssätt där alla gör det de är bäst på

Mot bakgrund av den verklighet som beskrivs i Unionens rapport ”Vi kan bättre” och i We Link Swedens slutsatser vill vi lyfta förslag för vilka åtgärder vi anser att politiker och samhälle bör vidta för att snabbare och mer effektivt öppna dörrarna till arbetsmarknaden för nyanlända.

 • Påskynda utlandsfödda akademikers möjlighet att få sin utbildning bedömd
 • Skapa fler kompletterande och relevanta utbildningar
 • Förbättra kartläggning och matchning
 • Specialisera SFI efter yrkes- och utbildningsbakgrund
 • Ha en målsättning för de initiativ och projekt som ska leda till fler och bättre jobb
 • Involvera målgruppen på ledningsnivå och som bollplank
 • Underlätta för nyanlända och arbetsgivare att hitta varandra genom att snabbt införa modellen med etableringsjobb, som tagits fram av arbetsmarknadens parter

Relaterad läsning

Henrik Ehrenberg, Maria Nilsson, Hugo Ortiz Dubon
Samhällspolitisk chef Unionen, ordförande Unionen Stockholm, We Link Sweden
7 feb 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar