Något måste förändras i den svenska modellen Ulrika Boëtius, ordförande Finansförbundet. Foto: Alexander Donka, Finansförbundet
Debatt

Något måste förändras i den svenska modellen

Jämställdhet Jämställdhetsarbetet går för långsamt. Det kan behövas en utredning eller kommission för att förstå varför regelverken inte ger oss en jämställd arbetsmarknad, skriver Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet.
9 maj 2023 | 07:19
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jag är ordförande för det största fackförbundet i en av de branscher som har störst lönespridning i Sverige. Trots att branschen som sådan har ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor så återfinns de i olika yrken. Kvinnor finns generellt i yrken med lägre lönenivåer. Men jämställdhetsfrågan handlar inte enbart om Finansförbundets egna medlemmar utan är av ett övergripande intresse – det här är ett samhällsproblem som vi med gemensamma krafter behöver rätta till. 

Enligt organisationen ”Lön hela dagen” backade klockslaget då kvinnor slutar få lön med en minut för första gången på många år. Kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade yrken.

När vi tittar på vad som gör arbetsmarknaden ojämställd är det flera parametrar att ta i beaktande. Kvinnor tar ut mer föräldraledighet. Forskning visar att löneskillnader och karriärsutveckling ökar om uttag av föräldradagar och vabb fördelas ojämnt mellan föräldrar.  

Frågan om föräldraledighet arbetar TCO mycket aktivt med, utvecklingen mäts varje år och sammanställs i Jämställdhetsindex. I den senaste mätningen ökade skillnaderna och män tog ut färre föräldradagar under 2021 jämfört med året innan. Det är såklart tråkigt för både pappor och barn men en jämn fördelning av föräldradagar kommer inte i sig att lösa de osakliga löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Faktum är ju att det står i såväl lag som kollektivavtal att föräldraledighet ska räknas som arbetad tid. Arbetsgivarna ska värdera sin medarbetare som om hen hade arbetat på sin arbetsplats. Att löneutvecklingen skulle halka efter på grund av föräldraledighet strider alltså mot flera regler. 

Vi som fackliga organisationer behöver lägga ännu större kraft och inflytande på att kräva ytterligare verktyg som ger parterna möjligheter att snabba på utvecklingen genom partsdialoger och förhandlingar. 

Att titta på föräldraledighet är behjärtansvärt, men långt ifrån tillräckligt.

Vi behöver öka takten i jämställdhetsfrågan. Jag önskar att vi som samlade fackförbund, oavsett vilka delar av arbetsmarknaden vi organiserar tar ett skarpare grepp om politiken och föreslår tydliga utredningar för att utveckla jämställdhetslagstiftning och satsningar. Att titta på föräldraledighet är behjärtansvärt, men långt ifrån tillräckligt.

Behöver regeringen tillsätta en kommission? Kanske behövs det en utredning för att förstå varför de regelverk som finns inte räcker till för att skapa en jämställd arbetsmarknad?

Jag är övertygad om att det finns många lösningar och aktiviteter att agera på och verka för. Låt oss hitta dem. Något måste förändras i den svenska modellen. Trots att vi har lagstiftning, lönekartläggningar och på många fronter bedriver ett aktivt arbete för att komma till rätta med de oskäliga löneskillnaderna lyckas Sverige inte täppa igen glappet mellan kvinnors och mäns löner.

Samhället har allt att vinna på att vår partsmodell finner bättre sätt för att främja jämställdhet, att vår lagstiftning får större effekt och att vi som förbund får fler verktyg i händerna för att kunna göra verkstad och skillnad. 

Ulrika Boëthius
Ordförande Finansförbundet

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev