Femton nordiska fack: Jämställdheten måste börja på jobbet Diskriminering på arbetsmarknaden är en av de saker som hindrar kvinnor i arbetslivet, skriver femton nordiska fack på 8 mars. Foto David Magnusson / SvD / SCANPIX
Debatt

Femton nordiska fack: Jämställdheten måste börja på jobbet

8 mars Inflationen slår hårt mot de med lägst inkomster, vilket ofta är kvinnor. Den oroande utveckling för jämställdheten måste vändas, skriver femton nordiska fack, däribland svenska Finansförbundet, Forena, Seko, Handels och Fastighets.
8 mar 2023 | 05:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nu när de nordiska länderna just tagit sig igenom pandemin ser vi en oroande utveckling. Inflationen är den högsta på länge och både el- och mat priser är på rekordnivåer. Det slår hårdast mot de med lägst inkomster, vilket ofta är kvinnor. För kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. För oss blir det en tydlig signal om att det finns mycket kvar att göra för jämställdheten på arbetsmarknaden i Norden. Vi är tillsammans 15 fackförbund inom tjänste-, service-, och andra sektorer från fyra länder. Från den nordiska fackliga rörelsen vill vi uppmana till samling. Vi ser behov av förbättringar på flera områden:

Lönegapet ökar eller står still

Jämställda löner: I flera av de nordiska länderna ökar nu för första gången på många år lönegapet mellan kvinnor och män, i andra står utvecklingen still. Norden uppvisar sammantaget ungefär samma löneskillnader mellan könen som övriga OECD: mellan 16 och 11 procent. Om man jämför lön för samma jobb kvarstår ändå löneskillnader mellan könen. Vi vill se insatser för att åstadkomma helt jämställda löner mellan kvinnor och män.

Kvinnor sällan på toppositioner

Inkluderade arbetsmarknad: Vi vill se insatser inom utbildningssystemen för att flickor och pojkar ska göra mer jämställda val. Det är val som följer med in på arbetsmarknaden, och har därmed en stor inverkan på kvinnor och mäns sysselsättning och arbete. Utbildningssystemen i Norden har viktiga uppgift att förhindra stereotypa val.  Delar av arbetsmarknaden är så könssegregerad att kvinnor sällan finns på toppositioner eller bolagsstyrelser trots att de har högre eller lika utbildningsnivå.

Löner som går att leva på

Fler trygga anställningar: Vi vill se mer trygga anställningar där avtal hålls och med löner det går att leva på. Deltidsarbete, tidsbegränsade anställningar och hyvling (när arbetstagare tvingas gå ner i arbetstid) urholkar tryggheten på arbetsmarknaden och är alla vanligt förekommande inom kvinnodominerade branscher.

Motverka sexuella trakasserier

Öka medvetenheten om fördomar i rekrytering: Jämställdhet och mångfald ska ingå i verksamhetsplanering på alla nivåer i företagen. Sexuella trakasserier ska inte få förekomma och diskriminerande lönesättning ska undanröjas. Vi vill se att arbetsgivare bedriver ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering. Företag bör värdera olikheter och ha en inkluderande arbetsmiljö där medarbetare kan vara sig själva.

Jobbar för jämställdhet idag och alla dagar

Jämställda pensioner: Kvinnor och män ska ha jämställda pensioner. Ojämställdheten gällande bland annat löner, arbetstid och föräldraledighet bidrar sammantaget till lägre pensioner för kvinnor.

Idag är det 8 mars, internationella kvinnodagen. I dag, och alla andra dagar, kommer vi fackförbund att arbeta för en jämställd arbetsmarknad i Norden. För om inte arbetsmarknaden blir jämställd kommer inte resten av samhället att bli det heller.

Finansförbundet, Sverige

Finansforbundet, Danmark

Dansk Metal, Danmark

Fackförbundet Pro, Finland

Fastighetsanställdas Förbund, Sverige

Finansforbundet, Norge

Forena, Sverige

Handel og Kontor i Norge, Norge

Handelsanställdas förbund, Sverige

HK Danmark, Danmark

Negotia, Norge

Post- och Logistikunion PAU, Finland

SEKO, Sverige

Servicefacket PAM, Finland

TEK, Finland

15 nordiska fackföreningar

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev