Arbetstagarsidan: ”Sänk inte pensionerna i år” En tusenlapp kunde tjänstepensionen sänkas med för vissa äldre pensionärer i offentlig sektor. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Arbetstagarsidan: ”Sänk inte pensionerna i år”

Samtal om sänkta pensioner Betala ut samma kompletteringspension som 2017. Det krävde arbetstagarsidan vid de samtal som inleddes igår. Motparten SKL vill inte kommentera samtalen som inletts efter att 120 000 före detta anställda i kommuner och landsting drabbats av sänkta kompletterande tjänstepensioner i år.
Carl von Scheele
24 jan 2018 | 11:50
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi föreslår att man även i år betalar ut samma kompletteringspension som individen har haft 2017, säger Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert på Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR som samlar mestadels Saco- och TCO-förbundsanslutna i offentlig sektor.

I går eftermiddag träffades parterna för att börja lösa den knepiga situation som framför allt äldre personer med pension enligt det tidigare tjänstepensionsavtalet, PA-KL, hamnat i.

För många av dessa personer, som är födda 1937 eller tidigare, blev årets första pensionsutbetalning en chock. De kunde notera en sänkning på i vissa fall över tusen kronor i månaden.

– Vi på arbetstagarsidan har markerat att det är väldigt viktigt att hitta en lösning på det komplicerade problemet, säger Cecilia Curtelius Larsson.

OFR presenterade tillsammans med Kommunal och Akademikeralliansen ett förslag i två delar när de i går mötte arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Förslaget skulle lösa problemet på både kort och lång sikt.

– Nu är det väldigt angeläget att hitta en omedelbar lösning för 2018. Sedan måste vi analysera vad som har hänt och varför effekten har blivit som den är. Vi har en viss bild av det, men måste gå på djupet med vad som har framkallat den här effekten.

Hur pass enkelt det är att återställa pensionerna i år i det komplicerade och tunga IT-system som styr utbetalningarna vågar hon inte spekulera i.

– Det finns säkert en massa hakar i denna lösning också, men det här är vårt förslag.

På SKL säger förhandlingschef Niclas Lindahl att organisationen inte kommenterar de samtal som pågår.

– Nej, det har vi inte för avsikt att göra.

Även Niclas Lindahl håller med om det olyckliga i ett pensionssystem som varierar upp och ner för den enskilde på detta oförutsägbara sätt.

– Den här typen av problem har inga snabba och enkla lösningar. Jag kan inte säga hur vi gör, för det finns i grunden ganska många uppsidor med den här överenskommelsen också. Man måste se på helheten.

Årets sänkning exceptionell

Nästa steg mot en lösning är att OFR, Akademikeralliansen och Kommunal inom kort kommer att lämna in en formell förhandlingsframställan.

På KPA Pension, som förvaltar merparten av kommunernas och landstingens pensionslösningar, konstaterar Thomas Månsson, att årets sänkning är en exceptionell händelse.

Vi några andra tillfällen har pensionen sänkts för denna grupp på omkring 120 000 pensionärer, men då har det varit med mindre belopp. Samtidigt har bromsen i det allmänna pensionssystemet slagit till och alla pensionärer i landet har fått känna av tunnare plånbok.

Den här gången är det bara pensionärerna med ersättningar enligt avtalet PA-KL som har drabbats, samtidigt som övriga pensionärer i landet får förbättrad levnadsstandard 2018.

”Bör inte ske igen närmsta 7-8 åren”

Om man utgår från den prognos som Pensionsmyndigheten har gjort kommer inte en liknande situation kunna inträffa de närmaste 7 – 8 åren, konstaterar Thomas Månsson.

– Men det är enligt den prognosen och den måste tas med en nypa salt. Den grundas på att inflationen ska ticka på framöver och det vet vi inget om.

Han konstaterar också att ändringar i det IT-system som styr pensionsutbetalningarna är en komplicerad åtgärd, men hur komplicerad den är beror på vad parterna kommer överens om.

Han jämför med 2003 då PA-KL anpassades till indexeringen i det nya allmänna pensionssystemet.

– Då var det ett väldigt stort arbete. Det krävdes ändringar i alla moduler i IT-systemet, som räknar fram ändringarna i kompletteringspensionerna.

Nyhetsbrev

Därför sänktes pensionerna i år

Bakgrunden till dagens problem är att Sverige bytte pensionssystem när ATP ersattes av dagens allmänna pension. År 2003 anpassades tjänstepensionen enligt avtalet PA-KL till dagens pensionssystem.

Syftet är att individen ska ha en garanterad total pensionsnivå, som i det här fallet kallas bruttopension. I den ingår både tjänstepensionen och den allmänna pensionen.

När den allmänna pensionen 2003 började värdesäkras med inkomstutvecklingen istället för prisbasbeloppet ändrades förutsättningarna. Risken var att den allmänna pensionen skulle öka mer än tjänstepensionen, som riskerade att urholkas, enligt OFR.

Parterna gjorde då en uppgörelse. Lösningen var att man beräknade ett frilagt belopp som undantogs från samordningen med den allmänna pensionen.

År 2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index än tjänstepensionen. Därför blir det inget belopp som undantas från samordningen och konsekvensen blir att den totala pensionen blir lägre, enligt information från OFR.

I huvudsak har detta drabbat pensionärer som är födda 1937 eller tidigare. Problemet kan även slå mot en mindre grupp pensionärer födda mellan 1938 och 1953, som omfattas av övergångsregler eller har beviljats partiell förtidspension före 1998.

 

Carl von Scheele
24 jan 2018 | 11:50

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev