Avtal uppsagt: ”Kan inte ta ansvar för att alla får pensioner” KFO har sagt upp pensionsavtalet med PTK eftersom arbetsgivarna har svårt att betala in rätt pensionsavsättningar med flera olika aktörer. KFO:s medlemmar är verksamma inom exempelvis personlig assistans, förskola, skola och tjänsteföretag. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix / TT

Avtal uppsagt: ”Kan inte ta ansvar för att alla får pensioner”

Fel i pensionen Komplicerade pensionsavtal hos KFO med många aktörer gör så att anställda hamnar mellan stolarna när arbetsgivaren ska betala pensionsavgift, någonting som kan få svåra konsekvenser för individen. Problemet är så akut att KFO säger upp sitt avtal med PTK.
1 nov 2017 | 10:24
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Varje vecka upptäcks nya fel, och problemet har accelererat ända sedan 2009.

Det säger Jesper Neuhaus, förhandlingsledare på arbetsgivarorganisationen KFO, till Arbetsvärlden.

KFO har flera pensionsavtal vilket innebär att arbetsgivarna har kontakt med flera olika aktörer, så som Folksam, Collectum eller Fora, utan att det alltid är självklart för arbetsgivaren vad som gäller för den anställde. Det händer därför att arbetsgivarna gör fel och anställda blir utan pensionsavsättningar.

De anställda återfinns bland annat inom personlig assistans, förskola, skola och tjänsteföretag.

De som jag verkligen är orolig för är de vi inte upptäcker

Ibland upptäcks uteblivna betalningar genom att den anställde exempelvis skickar in en skadeanmälan till försäkringsbolaget som man tror att man har och får besked att de inte är försäkrade där.

Jesper Neuhaus, KFO.

– Vi upptäcker framför allt många fel när anställda gör anmälningar till Afa, för att de är en känd aktör. Arbetsgivaren kan inte hålla koll och det här har blivit ännu svårare med flexpension och att vissa fackförbund har avtal om extra avsättningar, säger Jesper Neuhaus.

Risken finns att anställda jobbar i många år utan att pensionsinbetalningarna sköts – vilket kan resultera i en betydligt sämre pension.

– De som upptäcks kan vi åtgärda. Den anställda täcks av en kollektivavtalsförsäkring som garanterar de här insättningarna. Men mörkertalet kan vara stort och de som jag verkligen är orolig för är de vi inte upptäcker, säger Jesper Neuhaus.

Uteblivna inbetalningar blir dessutom dyrt för arbetsgivaren när de upptäcks, då räntor och straffavgifter ska betalas.

Försäkringsbolagen saknar översikt

KFO organiserar en stor mängd olika yrkesgrupper, från handelsanställda i Coop och OKQ8 till bemanningspersonal och tjänstemän i skola, vård och omsorg.

Jesper Neuhaus illustrerar hur rörigt det kan vara för arbetsgivare som kan omfattas av flera löne- och villkorsavtal:

– Förmånsbestämd pensions hanteras av Folksam, premiebestämd pension kan för vissa betalas till Collectum (KTPK och KTP1) medan andra personalkategorier ska betalas till Pensionsvalet för sin KTPK och KTP1.

Människor tappas mellan stolarna och vi kan inte ta ansvar för att alla får pensioner

– Därtill ska arbetare på medarbetaravtal räknas som tjänstemän och betalas till Collectum eller Folksam, medan arbetare som omfattas av löne- och villkorsavtal med LO ska omfattas av en särskild arbetarpension (KAP) och ska rapporteras till Pensionsvalet.

Och försäkringsbolagen har ingen överblick över detta. De är alltså helt beroende av att arbetsgivarna rapporterar rätt person till rätt bolag.

– De utgår ifrån att arbetsgivaren gör rätt, säger Jesper Neuhaus.

För den som känner sig osäker påpekar han: Får man inte ett värdebevis hemskickat om pensionsavsättningarna är det någonting som inte fungerar.

– Människor tappas mellan stolarna och vi kan inte ta ansvar för att alla får pensioner, därför säger vi upp det här avtalet nu. Vi behöver en enda aktör.

Löper ut sista december

De uppsagda avtalen löper ut den 31 december och omfattar cirka 40 000 anställda. KFO sitter nu i förhandlingar om nytt pensionsavtal med LO, PTK och fristående tjänstemannaförbund. Ambition är att dagens fem olika pensionsavtal ska slås ihop till en gemensam lösning för de drygt 110 000 anställda som finns hos KFO:s medlemsföretag.

På så vis vill KFO förenkla administrationen för arbetsgivarna men också få till stordriftsfördelar som man saknat med splittrade avtal; alltså bättre kostnadsvillkor i försäkringen genom att den täcker ett större antal individer.

KFO har i samma vända som man sagt upp pensionsavtalet också sagt upp sitt omställningsavtal med PTK

KFO har i samma vända som man sagt upp pensionsavtalet också sagt upp sitt omställningsavtal med PTK. Anledningen är att man har stora personalgrupper, som personliga assistenter, för vilka man betalar in avgifter till Trygghetsrådet TSL trots att de på grund av sin anställningsform inte kan ta del av tjänsterna.

Mer om KFO

I oktober kom beskedet att KFO sagt upp avtalen om pensioner, omställning och tjänstegrupplivförsäkring med PTK.

KFO är en arbetsgivarorganisation för organisationer och företag inom välfärd, kooperation och civilsamhälle. Medlemmarna är verksamma inom exempelvis personlig assistans, förskola, skola och tjänsteföretag. KFO har över 4 000 medlemsföretag med sammanlagt omkring 110 000 anställda.

KFO har sagt upp pensions-, omställnings- och tjänstegrupplivförsäkring med PTK. De uppsagda avtalen omfattar totalt 40 000 anställda, däribland cirka 3 000 hos Unionen, och löper ut den sista december.

PTK är en samverksansorganisation för 26 fackförbund som tillsammans representerar 850 000 privatanställda tjänstemän.

Källa: KFO, Unionen, PTK

+ Expandera

– Vi betalar 0,32 procent av lönesumman för de här grupperna för ingenting. Det vilseleder också de anställda när de ser att det betalas in till trygghetsförsäkringar som de sedan inte kan ta del av, säger Jesper Neuhaus.

Anledningen till att personliga assistenter inte kan ta del av de möjligheterna i omställningsavtalet hänger enligt Jesper Neuhaus ihop med att de inte har en traditionell tillsvidareanställning. Anställningen är normalt knuten till en brukare.

– Vi vill få till ett omställningsavtal där också personliga assistenter omfattas, säger Jesper Neuhaus.

PTK: En betydande osäkerhet

Jaan Kolk är förhandlingsledare på PTK och menar att det är märkligt att KFO väljer att säga upp pensions- och omställningsavtalen med PTK.

– Nu försätter man sina medlemmar i en betydande osäkerhet när man säger upp avtalet utan någon annan lösning på plats. Om ambitionen hade varit att skapa lugn så är det inte särskilt väl genomtänkt. Nu vet man inte vad som händer kring årsskiftet, säger Jaan Kolk till Arbetsvärlden.

– Det här är förhastat. Det är också konstigt att man valt att endast säga upp avtalen som man har med PTK.

Han kan ha förståelse för att KFO efterlyser större enhetlighet i arbetsgivarnas administration men menar att det kan åstadkommas inom ramen för nuvarande avtalslösningar.

– Både ITP-planen för pensioner och Trygghetsrådet TRR är väl fungerande för privatanställda tjänstemän. ITP-planen har gett lägre avgifter och mer pension för pengarna, säger Jaan Kolk.

1 nov 2017 | 10:24

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev