Arbetsgivarna vill att sjuksköterskorna jobbar mer än avtalet tillåter Janí Stjernström, vice ordförande Vårdförbundet, larmar om att vårdpersonal tvingats jobba många timmar övertid även i sommar. Foto: Ulf Huett och Gunnar Ask /Scanpix/TT

Arbetsgivarna vill att sjuksköterskorna jobbar mer än avtalet tillåter

Vårdkrisen Arbetsgivare runt om i landet kallar redan till förhandlingar om att få dispens för att lägga ut mer än de 200 övertidstimmar som är tillåtna per år. I Norrbotten har övertidsuttaget ökat tio procent jämfört med förra årets första sex månader.
Arne Müller
25 aug 2022 | 06:00
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
6
+1
0

– Arbetsgivarna försöker desperat att lösa problemen inom vården genom att få våra medlemmar att jobba mer än vad lagen tillåter. Det handlar om övertid, extra pass och dubbla pass och det är inte bara i vissa regioner, utan så ser det ut i hela landet.

Så sammanfattar Vårdförbundets vice ordförande Janí Stjernström hur sommaren varit för förbundets medlemmar.

– Vid till exempel akuten i Jönköping har personalen fått jobba 12-timmars pass i sommar. På andra platser har sjuksköterskor när de kommit till jobbet klockan sju fått veta att det inte finns någon avlösning så att de måste jobba till klockan tio på kvällen.

– Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det inte övertiden som är det största problemet utan att antalet personer som sjuksköterskorna har ansvaret för utökas, konstaterar Stjernström.

Tvingats gå upp i stabsläge

Norrbotten är en av de regioner där det redan var mycket kärvt i början av sommaren. Bland annat gjorde bristen på sjuksköterskor att regionen tvingades teckna ett avtal om att 200 patienter skulle flygas till Stockholm för att bli opererade.

– Under första semesterperioden var patienttrycket betydligt lägre än vanligt, men under den andra semesterperioden har det varit väldigt tufft. Patienttrycket har varit högre och regionen har tvingats gå upp i stabsläge, säger Vårdförbundets ordförande Elisabeth Lindblad.

Under första halvåret i år har Vårdförbundets medlemmar i Norrbotten jobbat 6000 övertidstimmar mer än under motsvarande period förra året. Det är en ökning med ungefär tio procent. Då ingår ändå inte den del av sommaren när personalsituationen varit särskilt ansträngd.

– Vi ser att många medlemmar redan efter halva året kommit upp i det maximala övertidsuttaget på 200 timmar per år, säger Elisabeth Lindblad.

Vill lägga ut mer än fem veckors övertid

Bilden att en hel del av Vårdförbundets medlemmar redan nu slagit i taket för övertid gäller på många platser i landet.

– Redan nu märker vi att arbetsgivare runt om i landet kallar till förhandlingar om att få dispens för att lägga ut mer än 200 övertidstimmar. Vi har sett det till exempel i Uppsala, Västra Götaland och Västmanland. Då ska man tänka på att 200 timmar faktiskt motsvarar fem veckors extra arbete, säger Janí Stjernström.

Även i Skellefteå är det extrainsatser från sjuksköterskorna som har räddat situationen över sommaren. Fram till vecka 30 har Vårdförbundet räknat ihop 571 extra arbetspass vid sjukhuset.

– Det har krävts väldigt många extrapass för att hålla det planerade antalet vårdplatser vid medicinkliniken och ortopeden öppna och det har varit överbeläggningar i princip hela sommaren. De medlemmar jag pratat med på de avdelningarna säger att det varit den värsta sommaren någonsin, konstaterar Caroline Lundqvist.

Kommunens befolkning växer

Inom primärvården är det bara en av hälsocentralerna som varit öppen som normalt under sommaren. Övriga har varit stängda eller haft en reducerad verksamhet.

– Våra medlemmar är trötta nu. Det tar på krafterna att inte få tid för återhämtning. Nu står vi inför en höst där vi vet att många sjukskötersketjänster vid medicinkliniken är vakanta och man löser det med hyrpersonal, konstaterar Caroline Lundqvist.

Det pressade läget för vården i Skellefteå är särskilt problematiskt med tanke på att kommunens befolkning växer i spåren på etableringen av Northvolts batterifabrik.

– Det pratas mycket om det nya sjukhuset som ska byggas och den moderna utrustning som kommer att finnas där, men det behövs framförallt en ökad grundbemanning. Dessutom behövs en satsning på primärvården, där behoven ökar när staden växer.

Det har behövts mycket övertid och extrapass

Sveriges kommuner och regioner (SKR) delar Vårdförbundets bild av en sommar som där läget inom vården varit ansträngt

– Vår uppföljning av sommaren är inte färdig ännu, men vi ser att utmaningarna har varit stora på många håll. Det har behövts mycket övertid och extrapass, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef inom SKR.

– Det som försvårat är att många av dem som tidigare har skapat marginaler i verksamheten genom att hoppa in och ta pass under sommaren redan har jobbat mycket tidigare under pandemin och med  Covid-19 vaccinationer och har inte kunnat tas in i samma utsträckning som tidigare.

Arne Müller
25 aug 2022 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev