Ylva Johansson: Utvecklingen helt oacceptabel Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S), presenterar nya åtgärder för Arbetsförmedlingen, under en pressträff i Rosenbad i Stockholm. Foto: Marko Säävälä / TT

Ylva Johansson: Utvecklingen helt oacceptabel

Arbetsförmedlingen Regeringen ska utse en överdirektör som ska styra över Arbetsförmedlingens interna arbete, och kommunerna ska få en mer aktiv roll i arbetsmarknadspolitiken. Det är några åtgärder som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) presenterar på torsdagen.
4 maj 2017 | 15:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen är missnöjd med flera av de resultat som Arbetsförmedlingen levererar. Myndighetens arbetsmarknadsutbildningar ger i dag knappt någon större chans till jobb för de som gått dem.  Allt större del, runt 70 procent enligt regeringen, av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör utsatta grupper och antalet långtidsarbetslösa utan insats är på kraftig uppgång.

Antalet personer utan registrerad aktivitet är växande på ett nästan lavinartat sätt

Under en snabbinkallad presskonferens på torsdagen presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) flera åtgärder för att förbättra Arbetsförmedlingens resultat.

– Antalet personer utan registrerad aktivitet är växande på ett nästan lavinartat sätt, säger Ylva Johansson.

Regeringens åtgärder

  1. Förbättra möjligheterna för kommunerna att medverka i arbetsmarknadspolitiken.
  2. Arbetsförmedlingen får i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer fysisk service och närvaro där den anses behövas i landet. Fokus ligger på områden med hög långtidsarbetslöshet.
  3. Regeringen ska i tilläggsdirektiv ge Arbetsmarknadsutredningen i uppdrag att föreslå metoder för samverkan mellan statlig arbetsmarknadspolitik, arbetsgivare och branschorganisationer på regional och nationell nivå.
  4. Ett annat tilläggsdirektiv ska ge Arbetsmarknadsutredningen i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur arbetsmarknadsutbildningarna bättre kan tjäna sitt syfte.
  5. Statskontoret får fortsatt uppdrag att se över om Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete ger resultat.
  6. En överdirektör utses för Arbetsförmedlingen.

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

+ Expandera

– Det är exempel på en utveckling som jag anser är helt oacceptabel och som definitivt måste vändas.

För att lyckas rullar regeringen ut en rad åtgärder. Bland annat öppnar man upp för kommunerna att hjälpa till i arbetsmarknadspolitiken.

Innebär det att kommunerna tar över delar av Arbetsförmedlingens uppdrag?

– Det innebär att de som vill medverka mer ska ha möjlighet att göra det. Exakta formerna för det får man titta på. I dag finns hinder i lagstiftningen för att göra det, enligt min bedömning. Jag vill göra det möjligt för personer att behålla sin ersättning när de deltar i en kommunalt organiserad arbetsmarknadspolitisk insats, säger Ylva Johansson.

Regeringen har också genom ett så kallat tillkännagivande i riksdagen ombetts utreda hur Arbetsförmedlingen kan privatiseras och läggas ut på andra aktörer, någonting som kommer ske genom ett tilläggsdirektiv till den pågående Arbetsmarknadsutredningen.

Jag är nöjd med generaldirektören. Om jag inte är det så byter jag honom.

– Det här är inte regeringens förslag men jag har med det här för jag vill redovisa att jag inom kort gör det som riksdagen har beställt, säger Ylva Johansson.

Regeringen avser också att i tilläggsdirektiv ge Arbetsmarknadsutredningen i uppdrag att analysera hur den statliga arbetsmarknadspolitiken borde samverka med arbetsgivare och branschorganisationer på regional och nationell nivå.

En överdirektör utses också för att sköta Arbetsförmedlingens interna arbete. Åtgärden föranledde frågan om ministern var missnöjd med nuvarande generaldirektör Mikael Sjöberg, någonting hon klart dementerade på presskonferensen.

– Jag är nöjd med generaldirektören. Om jag inte är det så byter jag honom, det gör jag alltså inte.

4 maj 2017 | 15:15

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar