Arbetsförmedlingen efterlyser fler utbildningsinsatser Både bland utrikes födda och inrikes födda sjunker arbetslösheten kraftigt i takt med utbildningsgrad. Foto: Pontus Lundahl / TT

Arbetsförmedlingen efterlyser fler utbildningsinsatser

Arbetslöshet Arbetslösheten minskar i takt med utbildningsgrad, både för inrikes och utrikes födda. I Arbetsförmedlingens nya rapport efterlyses fler utbildningsinsatser och större fokus på utsatta grupper.
31 jan 2017 | 15:52
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetslösheten fortsätter att minska, såväl i den officiella statistiken i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Svensk arbetsmarknad är fortsatt stark – framför allt för välutbildade.

I en ny rapport som tittar på hur arbetslösheten varierar med utbildningsnivå och födelseland noterar Arbetsförmedlingens analytiker, inte oväntat, att den tydliga vattendelaren är gymnasieutbildning.

”För de allra flesta går det väldigt bra.”

Arbetslösheten minskar i takt med utbildningsgrad, både för inrikes och utrikes födda.

– För de allra flesta går det väldigt bra. Tittar man på inrikes födda som är mellan 35-54 år så har vi närmast full sysselsättning, säger rapportförfattaren Andreas Mångs och fortsätter:

– Sedan är det så att i vissa grupper ser det inte lika ljust ut. Vissa har kärvare att komma in på arbetsmarknaden och framför allt är det de som saknar gymnasieutbildning som har det riktigt kärvt på arbetsmarknaden.

Skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är stora också när man tittar på de med högre utbildning. Framför allt bland de som är födda utanför Europa förblir arbetslösheten hög.

Mönstren går igen i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och i de officiella Arbetskraftsundersökningarna – men i Arbetsförmedlingens siffror är arbetslösheten för utrikes födda med eftergymnasial utbildning ungefär 4,5 procentenheter högre.

Mer aktuella siffror

En förklaring, enligt Andreas Mångs, är att Arbetskraftsundersökningarna ännu inte fångat upp de som kom till Sverige under 2015-2016.

– Tittar man på inrikes födda med eftergymnasial utbildning så är arbetslösheten i våra siffror endast 2,7 procent. Det är nästan ingen skillnad mot AKU för tredje kvartalet som ligger på 2,6 procent. Men för utrikes födda är skillnaden stor mellan våra siffror och AKU, säger Andreas Mångs, och fortsätter:

– Arbetslösheten för utrikes födda med eftergymnasial utbildning var enligt vår verksamhetsstatistik 15,5 procent 2016, men enligt AKU för tredje kvartalet 10,9 procent.

”De personer som kom till Sverige i fjol eller 2015 är inte med i AKU:s rullar eller i deras urvalsram än.”

Han påpekar att Arbetsförmedlingen fångar upp de som varit en kortare tid i Sverige snabbare än vad den officiella statistiken, alltså AKU, gör.

– De personer som kom till Sverige i fjol eller 2015 är inte med i AKU:s rullar eller i deras urvalsram än, men de kommer trilla in där 2017-2018, säger Andreas Mångs.

Personer som saknar utbildningsbakgrund på arbetsmarknaden skulle kunna få bättre hjälp genom att den aktiva arbetsmarknadspolitiken reformeras till att omfatta mer utbildning, enligt rapporten, som också föreslår ett större fokus på de mest utsatta grupperna.

31 jan 2017 | 15:52

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev