AF: Brist på arbetskraft håller tillbaka jobbtillväxten Arbetsförmedlingen spår att arbetskraftsbristen ökar till 2018 bland de som har utbildning, men gruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden växer också. Foto: Simon Markusson

AF: Brist på arbetskraft håller tillbaka jobbtillväxten

Arbetslöshet Arbetsmarknaden i Sverige utvecklas så starkt att arbetskraftsbrist håller tillbaka jobbtillväxten i både offentlig och privat sektor nästa år, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Arbetsförmedlingen får tydliga signaler om att arbetskraftsbristen slår mot offentlig service, exempelvis vården.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Högutbildade har en enormt stark arbetsmarknad i Sverige i dag, och den fortsätter att stärkas i år och nästa år. I Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 förutspås att 149 000 nya jobb tillkommer, och arbetslösheten ska 2018 ha minskat till 6,7 procent från dagens 7 procent.

Men allt är inte guld och gröna skogar. Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt mer framträdande och medan viktiga verksamheter som vård och omsorg drabbas av den omfattande arbetskraftsbristen står stora grupper utanför arbetsmarknaden – andelen inskrivna arbetslösa med en svag ställning på arbetsmarknaden ökar och väntas utgöra 78 procent av de inskrivna 2018.

Om arbetsgivarna ska kunna växa på det sätt som de vill och planerar så är det de utrikes födda som svarar för i princip hela tillväxten.

Arbetsförmedlingen förutspår att 8 av 10 jobb som skapas kommer gå till utrikes födda med gymnasieutbildning eller högre.

Håkan Gustavsson, Arbetsförmedlingens analytiker.

– Nu är arbetslösheten så låg bland inrikes födda och sysselsättningsgraden, alltså andelen som är sysselsatta av befolkningen, så hög att om arbetsgivarna ska kunna växa på det sätt som de vill och planerar så är det de utrikes födda som svarar för i princip hela tillväxten. Det är där utbudet finns, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen, till Arbetsvärlden.

Redan nu ser man tecken på den utvecklingen.

– Jobbtillväxten bland utrikes födda har både i antal och i förändring av sysselsättningsgraden varit mycket kraftig också i början av det här året, ännu kraftigare än under fjolåret, säger Håkan Gustavsson.

Brist på arbetskraft påverkar vården

Arbetskraftsbristen drabbar både offentlig och privat sektor och är så pass allvarlig att den kan störa verksamheten inom många områden.

– Vi ser tydliga tecken på det. Arbetsgivarna uppger klart och tydligt för oss att det här påverkar både kvalitén och omfattningen av den offentliga servicen, också inom vården, säger Håkan Gustavsson.

För att åtgärda bristen har arbetsgivarna börjat rekrytera på nya sätt, inte minst genom att sänka sina krav.

Man sänker kraven för anställningarna både vad gäller utbildning och erfarenhet.

– Bland de offentliga arbetsgivarna handlar det framför allt om att man sänker kraven för anställningarna både vad gäller utbildning och erfarenhet. Naturligtvis tar rekryteringar också längre tid, säger Håkan Gustavsson.

Arbetsgivarna ser sig också om efter sätt att avlasta specialiserad personal.

– Man tittar bredare yrkes- och kompetensmässigt och ser sig om efter administrativt stöd och yrkesgrupper som inte funnits tidigare så som lärarassistenter, vårdnära service, eller optiker inom ögonsjukvården.

 

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar