Vision ansluter sig till las-avtalet – ”Ger bättre omställning” Veronica Magnusson, ordförande Vision, lyfter att medlemmarna nu får bättre möjligheter till omställning med det nya huvudavtalet. Foto: Vision

Vision ansluter sig till las-avtalet – ”Ger bättre omställning”

Las-överenskommelsen TCO-förbundet Vision ansluter sig till det nya huvudavtalet som tecknats av PTK och Svenskt Näringsliv. Tidigare har även LO-förbunden IF Metall och Kommunal anslutit sig. För Visions del berörs cirka 12 000 medlemmar i privat sektor.
2 jul 2021 | 14:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK, som reglerar frågor om omställning och anställningsskydd, gäller för privat sektor och i Visions fall innebär det att 12 000 medlemmar anställda inom Almega Tjänsteföretagen och Vårdföretagarna nu kommer omfattas.

Principöverenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter kommer ligga till grund för ny lagstiftning för hela arbetsmarknaden, men lagstiftningen är dispositiv vilket innebär att den kan ändras via avtal – men det sker i vissa delar via huvudorganisationen som är PTK. Genom att teckna huvudavtalet får Vision möjlighet att vara med och påverka.

Enligt Veronica Magnusson, ordförande Vision, överväger fördelarna med att ansluta sig till huvudavtalet.

Vilka nackdelar och fördelar innebär avtalet?

– Försämringen är de delar som är kopplade till turordningen. Däremot säkrar vi att våra medlemmar får tillgång till ekonomiska förmåner och stöd till omställning med större möjligheter att påverka, säger Veronica Magnusson.

De som inte omfattas av huvudavtalet har bara tillgång till bottenplattan i lagstiftningen

En annan fördel med att teckna huvudavtalet är enligt Vision att medlemmarna inte hänvisas till den nya offentliga omställningsorganisationen utan har tillgång till parternas omställningsorganisation Trygghetsrådet TRR, som har lång erfarenhet.

I en tidigare intervju i Arbetsvärlden drog även sociologiprofessor Anders Kjellberg, expert på arbetsmarknadens parter, slutsatsen att fördelarna överväger för de som tecknar huvudavtalet, med hänvisning till storleken på studiestöd till anställda och omställningsstödet.

Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, understryker att fördelarna är betydande för de som ansluter sig till huvudavtalet:

– De får framförallt ett betydligt stärkt kompletterande studiestöd. De som inte omfattas av huvudavtalet har bara tillgång till bottenplattan i lagstiftningen, vilket är ersättning med ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp, medan vi i huvudavtalet har tvingande bestämmelser om kompletterande studiestöd upp till 12 inkomstbasbelopp, säger Martin Wästfelt till Arbetsvärlden.

Får förbund som tecknar huvudavtalet möjlighet att göra egna undantag från lagen i sina centrala kollektivavtal som de inte har annars, eller är det alltid samma undantag som gäller för alla med huvudavtalet?

– Det är olika för olika bestämmelser. Jag skulle säga att undantag gällande sakliga skäl och de nya reglerna i lagen om uthyrning bara kan göras på huvudorganisationsnivå, medan det är möjligt att göra undantag från turordningsreglerna i kollektivavtalen precis som i dag – för det krävs inte huvudavtalet. För de delar som regleras på huvudavtalsnivå kan förbunden inte avtala om egna undantag utan att ha fått det godkänt av huvudorganisationerna. Undantagen för frågor som regleras på huvudavtalsnivå gäller alltså normalt på samma sätt för alla som har tecknat huvudavtalet, säger Martin Wästfelt.

Vision är det tredje förbundet utanför PTK som ansluter sig till huvudavtalet efter att LO-förbunden IF Metall och Kommunal också anslutit sig.

Från Svenskt Näringslivs och PTK:s sida välkomnas tillskottet.

– Det är glädjande att Vision ansluter sig till den breda överenskommelse som finns på arbetsmarknaden och inom politiken. Ju fler fackförbund och arbetsgivarparter som ansluter sig, desto bättre för den svenska arbetsmarknaden, näringslivet och de anställda, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Vision tecknade tidigare under 2020 ett nytt omställningsavtal med SKR och Sobona för medlemmar i kommun- och regionsektorn, som inte berörs av det nya huvudavtalet.

– Däremot kommer ändringarna i lagstiftningen göra att vi behöver se över också det avtalet, säger Veronica Magnusson.

2 jul 2021 | 14:32

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar