Vision ska bli först med kollektivavtal mot sexuella trakasserier Vision Göteborg ska snart förhandla om ett kollektivavtal mot sexuella trakasserier. Hilda Johansson, ordförande Vision Göteborg, berättar för Arbetsvärlden om förslagen. Foto: Erik Simander / TT, Vision

Vision ska bli först med kollektivavtal mot sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier Vision i Göteborg har tagit fram ett unikt förslag på kollektivavtal med syfte att bekämpa sexuella trakasserier på jobbet. – Vi vill bland annat slå fast att en utredning i normalfallet ska påbörjas inom en vecka och avslutas inom en månad, säger Hilda Johansson, ordförande Vision Göteborg.
21 apr 2021 | 12:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Om två veckor sätter sig Vision i Göteborg i förhandlingar om det nya kollektivavtalet, som omfattar 55 000 kommunalt anställda i Göteborg.

I utformningen av förslagen har man tagit hjälp av Lena Svenaeus, tidigare JämO, som skrivit en rapport om att bekämpa sexuella trakasserier via kollektivavtal och tagit inspiration från Kanada.

– Våra förslag är egentligen inte någonting som en arbetsgivare borde ha något att invända mot. I så fall tycker jag man borde fråga sig vad för ansvar man egentligen har som arbetsgivare, säger Hilda Johansson, ordförande Vision Göteborg, till Arbetsvärlden.

Exempelvis kommer facket ha som förslag att en chef ska ha kompetens rörande trakasserier och veta vad som gäller när man tillträder sin tjänst. Innan de börjar ska de få utbildning i hur man ska agera mot sexuella trakasserier och vilka rutiner som finns.

Vi vill att det ska göras regelbundna uppföljningar av anmälningar varje helår eller halvår

Dessutom vill facket ha skrivningar som uttrycker att sexuella trakasserier inte tolereras, hur man ska gå tillväga om de inträffar och hur snabbt. Eftersom Diskrimineringslagen är av ramlagskaraktär vill man förtydliga flera punkter.

– Det ska vara tydligt vart man vänder sig som anställd. Vi vill tidsätta termen ”skyndsamt” och slå fast att en utredning i normalfallet ska påbörjas inom en vecka och avslutas inom en månad.

Anmälan på AW dröjde ett halvår

Hon berättar att man tidigare hade ett fall där en anmälan om sexuella trakasserier under ett AW dröjde ett halvår därför att chefen inte visste hur denne skulle förhålla sig till en händelse utanför arbetet.

Många startar arbetsgrupper

Under avtalsrörelsen 2020 har parterna på flera avtalsområden startat arbetsgrupper som jobbar med frågor om sexuella trakasserier.

Dessa inkluderar:

Visita och Hotell- och restaurangfacket som har en arbetsgrupp mot sexuella trakasserier från tredje man i sitt stora avtal "Gröna riks"

Plåt & Ventföretagaren som tillsammans med Svenska Byggnadsarbetareförbundet har en arbetsgrupp som arbetar mot sexuella trakasserier från tredje man i Plåt- och ventilationsavtalet.

Gröna arbetsgivare och Kommunal som har en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram text att föra in i avtal på områdena golfbanor samt djursjukvård mot sexuella trakasserier.

Installatörsföretagen och svenska Elektrikerförbundet samt Installatörsföretagen och Seko, Service- och kommunikationsfacket, som har arbetsgrupper mot sexuella trakasserier.

Byggföretagen och Seko har en arbetsgrupp mot sexuella trakasserier i Väg- och Banavtalet.

Maskinentreprenörerna och Seko har en arbetsgrupp mot sexuella trakasserier i Maskinföraravtalet.

Svensk Scenkonst och fackförbundet Scen och Film har en arbetsgrupp i Riksavtal för anställda vid offentligt finansierade teaterinstituttioner

Glasbranschföreningen och Byggnads har arbetsgrupp mot sexuella trakasserier i avtalsområde Glasmästeri.

Installatörsföretagen och Byggands har arbetsgrupp mot sexuella trakasserier från tredje man i Plåt- och Ventilationsavtalet.

Källa: Medlingsinstitutet

+ Expandera

– Vi ser det som oerhört viktigt att chefer verkligen vet om hur de ska agera. Detta är i många fall de som tar emot anmälningar och det är av yttersta vikt att de känner till våra rutiner, säger Hilda Johansson.

Regelbundna uppföljningar ska säkerställa att avtalet följs.

– Vi vill att det ska göras regelbundna uppföljningar av anmälningar varje helår eller halvår, där vi utvärderar hur anmälningarna har skötts. Vite är inte vårt primära mål om avtalsbrott sker, vi kan tänka oss en utbildningsinsats eller en genomlysning av förvaltningen om man inte följer avtalet, säger Hilda Johansson.

Vision Stockholm har inspirerats av kollegorna i Göteborg och även de påbörjat arbetet med att ta fram ett kollektivavtal som ska hjälpa till i kampen mot sexuella trakasserier. Även Vision Stockholm berättar att de tar hjälp av Lena Svenaeus.

21 apr 2021 | 12:02

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev