Värdegrund blir fråga för Polisförbundets kongress Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet Väst, vill att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för bättre efterlevnad av förbundets värdegrund. Foto: TT, Pernilla Tofte

Värdegrund blir fråga för Polisförbundets kongress

Slitningar och hårda ord Polisförbundets värdegrund måste bättre omsättas i verklighet, menar Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet Väst, som lyfter frågan i en motion på den kommande kongressen. Hårda ord har flugit bland förtroendevalda under avtalsrörelsen.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

”Vi är i förtroendebranschen, våra ord måste ge utslag i våra handlingar annars mister vi vår trovärdighet.”

Kongressen

Polisensförbundets kongress hålls på Conventum i Örebro 25–28 september. På kongressen ska bland annat 113 motioner från medlemmar behandlas och en ny förbundsstyrelse väljas. Fem nya styrelseledamöter föreslås, liksom en ny vice ordförande.

Förbundsstyrelsen lägger också fram ett förslag till kongressen om att ta fram en ny varumärkesplattform för att göra förbundet mer attraktivt och tydligare med vad man står för.

+ Expandera

Så avrundar Katharina von Sydow motionen som hon lägger fram på Polisförbundets kongress i veckan. Där uppmanar hon kongressen att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för att öka efterlevnaden av förbundets värdegrund. Såväl förbundets arbete mot sexuella trakasserier som de förtroendevaldas bemötande av varandra måste bli bättre.

Vi behöver se till att vi alltid bemöter varandra med respekt.

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Här beslutas bland annat om inriktningen för förbundets arbete. I år hålls kongressen i Örebro den 25–28 september.

Professionalism, engagemang och delaktighet med medlemmen i fokus är sådant som lyfts fram i Polisförbundets värdegrund. Och i förbundets jämställdhets- och mångfaldspolitiska program står att medborgarna ska skyddas av en jämställd, jämlik och fördomsfri poliskår.

Men trovärdigheten för de här positionerna har fått sig en törn i samband med Metoo-uppropet och förtroendevaldas uppförande gentemot varandra under avtalsrörelsen, menar Katharina von Sydow.

– Kontentan av vår motion är att jag tycker vi ska arbeta mer internt och externt med hur vi behandlar och bemöter varandra. Vi behöver se till att vi alltid bemöter varandra med respekt. Det här värdegrundsarbetet har aktualiserats dels av Metoo-rörelsen, men också av avtalsrörelsen där alla inte höll med varandra och det blev mycket upprörda känslor med flera hårda ord, säger Katharina Von Sydow till Arbetsvärlden.

Interna slitningar och hård samtalston

Förbundsstyrelsen ger Katharina von Sydow uppbackning och föreslår kongressen att bifalla motionen. I styrelsens kommentar till motionen medges också att Polisförbundet haft interna slitningar och att samtalstonen ibland varit mycket hård. Diskussionen om kulturen i förbundet har varit en återkommande fråga vid olika möten. Förbundsstyrelsen har också under året kallat till tre ordförandekonferenser för att diskutera Polisförbundets kulturutveckling, där ett första steg varit att kartlägga förbundets kultur genom att samla in reflektioner från fokusgrupper.

”Om man inte vetat bättre hade man kunnat tro att ni har något ihop.”

– Vi har inte arbetat tillräckligt med detta inom Polisförbundet, säger Katharina von Sydow.

Att förbättra arbetet mot sexuella trakasserier är en del av motionens syfte.

– I berättelserna från Metoo-uppropet framkom att många inte gick till sina fackliga företrädare och berättade om vad de varit med om eftersom man upplevde att Polisförbundet var en del av problemet – för att man inte hade tilltro till förbundets förtroendevalda. Här måste vi bli bättre på att tydligt markera mot sexuella trakasserier och andra otillbörliga beteenden och skapa ett klimat där man vågar prata om det.

Men motionen handlar inte om att ta fram några fler dokument eller riktlinjer.

– Vi har bra dokument och fina riktlinjer. Det här handlar om att omsätta våra värderingar i praktiken. Vi har till exempel på Polisförbundet Väst tagit fram en utbildning i likabehandling/värderingar som alla våra förtroendevalda har gått, och som arbetsgivaren i Region Väst nu visat intresse för och börjat använda för sina anställda. Jag skulle gärna se att den utbildningen användes nationellt, säger Katharina von Sydow.

Vad går utbildningen ut på?

– Det är jätteenkelt. Utbildningsdeltagarna får utgå från berättelser från polisens Metoo-upprop, #nödvärn, och reflektera över hur de skulle agera om situationen uppstod som fackligt förtroendevalda. Det kan handla om sådant som kan hända på vilken arbetsplats som helst, en klapp på stjärten eller kommentarer och andra former av kränkande/otillbörligt beteende. Målet är att de förtroendevalda ska få en ökad medvetenhet för att kunna finnas där när medlemmarna behöver fackets stöd, säger Katharina von Sydow.

Jag blev helt paff. Det kändes otroligt förminskande

Hon poängterar att det är viktigt att säga ifrån och inte bara vara tyst.

– Sedan vill jag också påpeka att det redan påbörjats en process i polisförbundets interna kulturutveckling. Så det är saker på gång och det är positivt.

Har du något exempel på dåligt bemötande från avtalsrörelsen?

– Jag kan dela med mig av en egen historia. Under årets avtalsrörelse gjorde jag och arbetsgivarsidan en gemensam film där vi förklarade avtalet och vad vi hade kommit överens om som lades ut på vårt interna nät. Senare, på ett nationellt förbundsmöte, kom en förtroendevald fram till mig och sade att han hade sett den. Vad kul, tänkte jag, innan han fällde kommentaren: ”Om man inte vetat bättre hade man kunnat tro att ni har något ihop.” Jag blev helt paff. Det kändes otroligt förminskande, säger Katharina von Sydow.

Nu vill hon att det inte minst blir bättring i den interna jargongen.

– Vi måste se till att förtroendevalda behandlar varandra med respekt. Vi kan inte avfärda sådant här och förklara bort det med att det bara är på skämt. Man måste känna sig trygg också som förtroendevald.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar