TCO släpper handbok mot sexuella trakasserier TCO publicerar en handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet som riktar sig till fackligt förtroendevalda. Handboken tar fasta på diskrimineringslagen och OSA.

TCO släpper handbok mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljö Sedan Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, infördes har omkring 9 000 brister i efterlevnad registrerats hos myndigheten. I dag, måndag, släpper TCO en handbok för fackligt förtroendevalda som visar hur OSA och diskrimineringslagen kan användas mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
2 jul 2018 | 07:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

För att öka tillämpningen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, menar TCO att kunskapsläget behöver förbättras. I korthet konkretiserar OSA arbetsmiljölagen och ställer krav på arbetsgivarna att förebygga kränkande särbehandling, ohållbar arbetsbelastning och skadlig stress.

Exempel på åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att ordna är att utbilda chefer i hur de ska förebygga kränkningar. Arbetsmiljöverket har möjlighet att besluta om förelägganden med vite mot de arbetsgivare som låter bli.

Sedan OSA infördes för drygt två år sedan har omkring 9 000 brister i efterlevnad av föreskrifterna registrerats hos Arbetsmiljöverket fram till maj i år, fördelade på knappt 2 500 arbetsplatser.

– Det är fortfarande vanligt att arbetsgivare inte ens har kunskaper om OSA. Här kan man jämföra med GDPR där arbetsgivarna varit väldigt snabba med att uppdatera sig, eftersom man fruktat sanktionerna, säger Ulrika Hagström, arbetsmiljöutredare på TCO, till Arbetsvärlden.

TCO släpper i dag, måndag, en ny handbok riktad till fackligt förtroendevalda som visar hur både diskrimineringslagen och OSA kan användas mot sexuella trakasserier på jobbet.

Lise Donovan, TCO.

– I handboken blir det tydligt både vad för krav som ställs på förbyggande arbete och vilka krav som finns när sexuella trakasserier väl inträffar på arbetsplatsen. Handboken ger också råd om hur man som fackligt förtroendevald ska agera i olika situationer, säger Lise Donovan, chefsjurist TCO, till Arbetsvärlden.

Är OSA tillräckligt när det kommer till mobbning på arbetsplatsen?

– Nej.  OSA är huvudsakligen förebyggande och tar framför allt sikte på mobbning som företeelse på arbetsplatsen som helhet och inte på de enskilda anställda. När det kommer till mobbning som inte avser någon av diskrimineringsgrunderna i lagen kan man inte heller använda sig av diskrimineringslagen. Det här är ett glapp i lagskyddet som gör det mycket svårt för personer utsatta för mobbning att få ekonomisk upprättelse.

Vad saknas i OSA?

– En sak som jag tycker är anmärkningsvärt är att man inte passade på att införa särskilda sanktionsavgifter i OSA för att markera vikten av att förhindra kränkande särbehandling. I dag har man exempelvis särskilda sanktionsavgifter mot arbetsgivare som anställer truckförare utan truckkort. Det borde man ha också för arbetsgivare som inte förebygger kränkande särbehandling, säger Lise Donovan.

Jag tycker det är märkligt att det finns ett motstånd hos regeringen mot att utreda frågan.

Minister får bakläxa om mobbning

I en tidigare kommentar i Arbetsvärlden sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att fackrörelsen slutat driva krav om att utreda lagstiftning mot mobbning på jobbet.

Har ni det?

– Nej, både TCO och Saco driver fortfarande den frågan. OSA handlar inte om individuella rättigheter och det behövs ett stärkt lagskydd mot mobbning så att individer kan få upprättelse. Det skulle kunna vara en civilrättslig lag som gör det möjligt att driva fall av mobbning som skadeståndsärenden. Jag tycker det är märkligt att det finns ett motstånd hos regeringen mot att utreda frågan, säger Lise Donovan.

2 jul 2018 | 07:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev