Undersökning: A-kassorna höjer avgifterna på grund av krisen Nära hälften av a-kassorna befarar att de inte kommer hinna utbetala ersättning i tid, visar Arbetsvärldens undersökning. Foto: Pontus Lundahl / TT

Undersökning: A-kassorna höjer avgifterna på grund av krisen

Coronakrisen Varselvågen har satt press på a-kassorna. Flera kassor planerar nu för avgiftshöjningar och rekryterar för att möta behovet från fler arbetslösa. Ändå befarar knappt hälften av a-kassorna att man inte kommer kunna betala ut ersättningen i tid, visar en undersökning Arbetsvärlden utfört.
20 maj 2020 | 09:46
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Coronakrisen har inneburit omfattande varsel och uppsägningar.

Under mars månad uppmätte Arbetsförmedlingen ett nytt bottenrekord i varseltal. Totalt är nu 431 007 personer inskrivna som arbetslösa och myndigheten spår en ökning.

Därutöver räknar finansdepartementet med att 1,3 miljoner svenskar kommer vara korttidspermitterade någon gång under året, enligt DN.

Samtidigt har regeringen infört generösare regler för arbetslöshetsförsäkringen, genom att dels höja taket för nivån för dagsersättning, dels sänka villkoren för att kvalificera sig som medlem.

Arbetslöshetskassornas svar

Följande 19 arbetslöshetskassor besvarade undersökningen:

Arbetslöshetskassan Vision, 145400 medlemmar (varav 4606 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar höjning)
Byggnads a-kassa, 127000 medlemmar (varav 5012 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar inte höjning)
Elektrikernas a-kassa, 29992 medlemmar (varav 277 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa, 50300 medlemmar (varav 1048 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
GS a-kassa, 47818 medlemmar (varav 1400 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar höjning)
Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa, 1267 medlemmar (varav 77 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar höjning)
Handelsanställdas arbetslöshetskassa, 183029 medlemmar (varav 7520 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
Journalisternas a-kassa, 10700 medlemmar (uppgift saknas för hur många som tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar höjning)
Kommunals arbetslöshetskassa, 591072 medlemmar (varav 23830 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar höjning)
Lärarnas a-kassa, 155600 medlemmar (varav 1990 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
Ledarnas arbetslöshetskassa, 82362 medlemmar (varav 1541 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa, 13435 medlemmar (varav 515 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
SAAK, 6629 medlemmar (varav 369 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
Säljarnas a-kassa, 8000 medlemmar (varav 334 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
Sekos a-kassa, 79000 medlemmar (varav 2999 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar inte höjning)
Småföretagarnas arbetslöshetskassa, 114391 medlemmar (varav 3132 tar del av arbetslöshetsersättningen. Kan inte besvara frågan om avgiftshöjning)
STs arbetslöshetskassa, 77000 medlemmar (varav 1254 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar höjning)
Transports a-kassa, 95000 medlemmar (varav 3967 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar inte höjning)
Unionens arbetslöshetskassa, 714000 medlemmar (varav 21355 tar del av arbetslöshetsersättningen. Planerar höjning)

Siffrorna inom parentes avser den 30/4 eller senast möjliga datum.
Fem a-kassor har inte inkommit med något svar. Akademikernas arbetslöshetskassa har avböjt att medverka i enkäten.

Enkäten skickades ut till landets 25 arbetslöshetskassor och pågick under perioden 7/5 till och med 15/5.

+ Expandera

Det sammantagna resultatet är en ordentlig tillströmning av nya medlemmar till a-kassorna. Inom loppet av två månader hade 200 000 nya medlemmar anslutit sig .

Arbetsvärlden har följt upp utvecklingen med en enkät till landets arbetslöshetskassor. 19 av landets 25 a-kassor besvarade undersökningen. Samtliga av dem rapporterar medlemsökningar i jämförelse med medlemsantalet vid årsskiftet och totalt samlar de drygt 2,5 miljoner medlemmar.

Alla förutom en rapporterar en ökning i antalet personer som tar del av arbetslöshetsersättning. Och samtliga a-kassor som gjort en prognos över utvecklingen bedömer att antalet kommer att fortsätta öka.

Totalt har antalet personer som tar del av ersättningen ökat med drygt 17 procent sedan årsskiftet, från 69 198 personer till 81 226 personer.

Planerar avgiftshöjning till a-kassan

En annan konsekvens av den stigande arbetslösheten och höjningarna av arbetslöshetsersättningen är att endast tre a-kassor (Seko, Byggnads och Transports a-kassor reds. anm.) inte planerar för avgiftshöjningar, resterande planerar för höjningar eller kan ännu inte meddela sin plan i frågan.

Risk för försenade utbetalningar

Den kraftiga tillströmningen av både medlemmar och arbetslösa som ansöker om ersättning innebär en påfrestning för a-kassornas handläggningsarbete. Majoriteten av a-kassorna rapporterar att de i nuläget hinner handlägga ärenden i tid, men knappt hälften – åtta a-kassor – ser en risk att ersättningarna inte kommer kunna utbetalas i tid.

A-kassorna rustar just nu för att möta resultatet av en högre arbetslöshet

– A-kassorna rustar just nu för att möta resultatet av en högre arbetslöshet. Såhär långt fungerar det bra på a-kassorna. Utmaningen är att vi är vana vid ganska säkra prognoser, som ger en väldigt säker bild på halvårsbasis och är hyfsat tillförlitlig på årsbasis. Nu vet ingen hur det kommer se ut i augusti. Så för att möta den osäkra prognosen, samverkar vi mycket och har en tät dialog med a-kassorna, säger Tomas Eriksson, kanslichef på intresseorganisationen Sveriges A-kassor.

Sveriges A-kassor bistår de enskilda a-kassorna med exempelvis utbildningar av nya handläggare. Tomas Eriksson pekar på att det finns en stark koppling mellan arbetslöshet och a-kassornas personalbehov. Knappt hälften av a-kassorna uppger också att de rekryterar ny personal med anledning av coronakrisen.

En stor ökning av varsel och uppsägningar inom branschen

Handelsanställdas arbetslöshetskassa rekryterar ny personal för att täcka de utökade behoven.

Kim Sandberg. Foto: Lennart Nilsson.

”Vi har en stor ökning av varsel och uppsägningar inom branschen vilket gör att antalet som söker ersättning kommer att vara hög under lång tid framöver. Vi har arbetat proaktivt med våra handläggningstider och klarar därför att hantera det som idag kommer in men för att klara detta hållbart har vi anställt ett stort antal medarbetare som går utbildning nu till mitten av sommaren och kommer kunna avlasta under semestertiden och långsiktigt”, skriver kassaföreståndaren Kim Sandberg i en kommentar.

Tomas Eriksson. Foto: Sveriges A-kassor.

Tomas Eriksson förklarar att a-kassorna hjälpt varandra på olika sätt, däribland genom att låna ut handläggare, för att möta behoven som uppstått hitintills.

Sveriges A-kassor räknar med att stora grupper av personer kan komma att söka ersättning samtidigt – vilket skulle kunna innebära en för hög belastning för en enskild a-kassa.

– Kassorna har som första prioritet att säkerställa att ersättningen går ut och att det sker i rimlig tid. Men det kommer sannolikt uppstå en puckel av ansökningar när exempelvis varsel och kortidspermitteringarna löper ut eller om något inträffar i en särskild bransch och då samarbetar vi för att minska risken för fördröjning, säger Tomas Eriksson.

Nyhetsbrev

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar