Sociala hänsyn i offentlig upphandling

Tema Sociala hänsyn i offentlig upphandling

I Sverige omsätts varje år över 600 miljarder kronor i offentliga upphandlingar. Regeringen utreder just nu möjligheten att tvinga offentliga aktörer att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor, någonting som är kontroversiellt i många läger. Vi har besökt Malmö stad, som kommit långt med sin modell.
26 feb 2015 | 14:35

I Sverige omsätts varje år över 600 miljarder kronor i offentliga upphandlingar. De senaste åren har offentliga upphandlingar alltmer diskuterats som ett medel för politisk styrning, till exempel genom att ställa krav på så kallade sociala hänsyn.

Arbetsvärldens genomgång visar att sociala hänsyn i upphandlingar har ställts i hälften av landets kommuner, och att frågan diskuterats av politiker i långt fler kommuner än så. Ett exempel är att anbudsgivaren ska garantera att de anställda vid företaget har kollektivavtalsliknande villkor, en fråga som på många håll är mycket kontroversiell. Inte minst för att det kan innebära att fackförbund anlitas av kommunen som kontrollanter.

26 feb 2015 | 14:35
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev