Hoppas att det leder till en bättre bransch Foto: Karin Bromander
− I början tyckte jag nog det var mer politiskt konstigt, men nu har jag mer kommit in i rollen, säger Joakim Falk, ombudsman på Byggnads Skåne och kommunal kontrollant.

Hoppas att det leder till en bättre bransch

Upphandling I Vita jobb-modellen agerar facket avgiftsfritt som kommunens kontrollanter. Och eftersom de har tystnadsplikt får de inte gå vidare med eventuella överträdelser facklig väg.
26 feb 2015 | 14:13
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Joakim Falk arbetar som ombudsman på Byggnads Skåne och är en av de som verkat som kontrollanter av den upphandlade verksamheten som ingår i Vita jobb-modellen. När han ska genomföra en arbetsplatskontroll tittar han först igenom alla dokument som ska finnas på arbetsplatsen, sedan intervjuar han de som arbetar på bygget om till exempel lön och anställningsvillkor, och till slut går han tillbaka till sitt kontor och kontrollerar företagets skatteregister: betalningsanmärkningar, skatteskulder och inbetalningar av sociala avgifter. Inga upphandlingar inom byggsektorn har avslutats sedan Vita jobb-modellen blev permanent, men Joakim Falk kontrollerade två av de fem som ingick i pilotprojektet.

− Det har inte varit perfekt situation på något av byggena jag har kontrollerat. Till exempel har det förekommit att huvudentreprenören inte har vetat vilka alla underentreprenörer är där det har funnit entreprenadskedjor i minst tre steg, säger han.

Ser klara fördelar med modellen

Jämfört med andra arbetsplatser har de som ingått i Vita jobb dock hållit förhållandevis bra standard gällande villkor och arbetsmiljö.

− Det funkar inte till hundra procent, och det kommer det kanske aldrig att göra, men om man jämför de byggen som jag kontrollerat i Vita jobb med många andra så sköts de väldigt bra. Det man kan gissa är väl att det ger upphov till självsanering innan projektet har kommit igång. Risken att förlora kontraktet gör helt enkelt att man sköter sig.

”Det finns så många oseriösa företag, och många av dem är tyvärr inom kommunal upphandling”

Han har funderat mycket över den dubbla roll som facket får i Vita jobb-modellen, men tycker att det efter hand har fungerat väldigt bra.

− I början tyckte jag nog det var mer politiskt konstigt. Nu har jag mer kommit in i rollen där jag granskar, gör en rapport och sedan behöver jag inte ta ställning till vad den ska ge för konsekvenser.

När han inte fungerar som kommunens kontrollant arbetar Joakim Falk främst med avtal, vilket gör att hans arbete inte riktigt krockar med det han utför åt kommunen och att tystnadsplikten därför inte blir något stort problem.

− En gång har jag stött på papper på att en underleverantör som jag har jagat för att skriva kollektivavtal med, skulle ha funnits på ett bygge. Det är klart att det är frustrerande att jag inte då kan gå dit i min roll som ombudsman för att prata med dem om det, att jag i stället måste jaga dem på officiella vägar som kommer att gå mycket trögare. Men det är egentligen enda gången det har varit ett sådant dilemma.

Gynnar hela branschen

Joakim Falk menar att han gärna hade arbetat heltid med Vita jobb, särskilt om modellen nu kommer att innefatta i princip alla kommunens byggupphandlingar. Han säger att gratisarbetet är någonting de har diskuterat fram och tillbaka inom Byggnads, men att det finns klara fördelar med att medverka i Vita jobb.

− Vi på Byggnads har sagt att det här projektet gynnar hela branschen och att vi därför gör det gratis. Det finns så många oseriösa företag, och många av dem är tyvärr inom kommunal upphandling, säger han.

Han tror också att det skulle kunna finnas klara nackdelar med att vara anställd av kommunen som kontrollant.

− Jag vet inte om jag hade känt mig helt bekväm med att sitta vid samma fikabord som upphandlarna. Indirekt är det ju dem vi granskar, eftersom det är deras upphandlingar vi kontrollerar hur de sköts.

26 feb 2015 | 14:13

Relaterad läsning

Vita jobb-modellen

Förutom krav på kollektivavtalsliknande villkor förbinder sig de företag som vinner en upphandling som omfattas av kraven att:

  • - Inte anlita svart arbetskraft, samt att inte använda underleverantörer som anlitar svart arbetskraft.
  • - Aktivt kontrollera att underleverantörerna har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgifter.
  • - Inte föra ut vinstpengarna från en upphandling till ett skatteparadis. (Detta krav utreds just nu av SKL på uppdrag av Malmö för att säkerställa att det är lagenligt)

 

En variant av Vita jobb-modellen användes i Stockholm i mitten av 00-talet, men den avskaffades vid maktskiftet 2006. I det numera rödgrönrosa styrda Stockholm diskuteras nu att återinföra Vita jobb-modellen, och att eventuellt utöka den så att den även rör avtal inom tjänstemannasfären.

Vita jobb är inte den enda modell som används för att säkerställa att krav på sociala hänsyn. I till exempel Göteborg har man valt att lägga upphandlingarna i ett särskilt bolag.

+ Expandera
Kommentera
Kommentera

Vita jobb-modellen

Förutom krav på kollektivavtalsliknande villkor förbinder sig de företag som vinner en upphandling som omfattas av kraven att:

  • - Inte anlita svart arbetskraft, samt att inte använda underleverantörer som anlitar svart arbetskraft.
  • - Aktivt kontrollera att underleverantörerna har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgifter.
  • - Inte föra ut vinstpengarna från en upphandling till ett skatteparadis. (Detta krav utreds just nu av SKL på uppdrag av Malmö för att säkerställa att det är lagenligt)

 

En variant av Vita jobb-modellen användes i Stockholm i mitten av 00-talet, men den avskaffades vid maktskiftet 2006. I det numera rödgrönrosa styrda Stockholm diskuteras nu att återinföra Vita jobb-modellen, och att eventuellt utöka den så att den även rör avtal inom tjänstemannasfären.

Vita jobb är inte den enda modell som används för att säkerställa att krav på sociala hänsyn. I till exempel Göteborg har man valt att lägga upphandlingarna i ett särskilt bolag.

+ Expandera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev