Många kommuner vill ställa sociala hänsyn
Strax över hälften av de kommuner som Arbetsvärlden varit i kontakt i svarar ja på frågan om de någon gång använt sig av sociala hänsyn i offentliga upphandlingar.

Många kommuner vill ställa sociala hänsyn

Upphandling Hälften av de 158 kommuner som besvarat Arbetsvärldens enkät använder sig redan av sociala hänsyn i upphandlingar. Det absolut vanligaste kravet är kollektivavtalsliknande villkor.
26 feb 2015 | 14:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsvärlden har i en enkät frågat upphandlare i alla Sveriges kommuner om de använder sig av krav på sociala hänsyn i upphandlingar. Strax över hälften av de svarande säger att deras kommun har använt sig av krav på sociala hänsyn i minst en upphandling. Merparten har ställt krav på kollektivavtalsliknande villkor, ibland i kombination med sysselsättningskrav såsom praktikplatser till unga arbetslösa.

”Sociala krav i upphandling är en het fråga i vår kommun och min bedömning är att den kommer att aktualiseras ytterligare” Eskilstuna

För många kommuner är det dock en relativt ny verksamhet och kraven har endast ställts i ett fåtal upphandlingar. Många svaranden säger därför att det är svårt att avgöra effekterna av kraven.

Märkte ni någon skillnad i antalet anbud?

Upphandling diagram 2

”Det här är svårt, varje gång vi provar så väntar jag mig att det ska bli överprövat, men det har gått bra hittills.” Strömsund

I de kommuner som inte har använt sig av sociala hänsyn i offentliga upphandlingar är det också mycket vanligt att diskussioner om framtida användning har förts på politisk nivå.

Har frågan om att använda sociala hänsyn i upphandlingar diskuterats på politisk nivå i din kommun?

Upphandling diagram 4

”Jag tycker att det är synd att upphandling blir politiserat som det verkar nu. Klart att vi ska ställa krav som gynnar ett bättre fungerande samhälle, men det kommer aldrig att finnas ett sätt som funkar för alla upphandlande myndigheter.” Nybro

 

”LOU förutsätter fri konkurrens, men som upphandlare krävs tid att göra rätt kravställning. Tid är en bristvara.” Gnesta

 

”Social hänsyn är ett brett begrepp som rymmer många områden, en gemensam nationell tolkning av begreppet hade underlättat.” Göteborg

26 feb 2015 | 14:32

Relaterad läsning

Om undersökningen

Arbetsvärlden har frågat samtliga kommuner om de har ställt krav på sociala hänsyn i upphandlingar. Det är dock inte helt ovanligt att kommuner samarbetar i upphandlingsfrågor, vilket gör att antalet tillfrågade blir något färre än de 290 kommuner som finns i Sverige. Av 250 tillfrågade har 158 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 63,2 procent.

Kommentera
Kommentera

Om undersökningen

Arbetsvärlden har frågat samtliga kommuner om de har ställt krav på sociala hänsyn i upphandlingar. Det är dock inte helt ovanligt att kommuner samarbetar i upphandlingsfrågor, vilket gör att antalet tillfrågade blir något färre än de 290 kommuner som finns i Sverige. Av 250 tillfrågade har 158 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 63,2 procent.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev