Svenskt Flyg: Kunderna vill inte betala för bättre villkor

Generalsekreteraren i Svenskt Flyg har svårt att se hur den svenska flygbranschen skulle kunna överleva i längden med bättre anställningsvillkor än konkurrerande bolag. Att införa svenska flygskatter ökar problemen, i stället behövs globala åtgärder och billigare biobränsle.
Bengt Rolfer
4 feb 2015 | 15:35
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Hoten mot svenska flygbolag kommer från flera håll och handlar inte bara om tuffare konkurrens från lågprisbolagen. Även politikerna och inte minst Miljöpartiets krav på en flygskatt är ett riskmoment, enligt Anna Wilson, generalsekreterare i föreningen Svenskt Flyg.

– Det som skulle betyda allra mest för oss är att få tillgång till biobränsle, säger hon.

Anna Wilson, generalsekreterare i föreningen Svenskt Flyg. Foto: Anne Nyblaeus.

Anna Wilson, generalsekreterare i föreningen Svenskt Flyg. Foto: Anne Nyblaeus.

Men denna mirakelmedicin kan knappast skrivas ut på länge än. Idag är tillgången på biobränsle starkt begränsad och det är också betydligt dyrare än olja – även när oljepriset har en mer normal prisnivå än idag.

Anna Wilson säger att flygbranschen gärna arbetar på olika sätt för att få ner utsläppen, men att en flygskatt snarare skulle ta resurser från det utvecklingsarbete mot mindre miljöpåverkande bränsle som branschen ser sig som en del av.

– Det krävs samarbete för att få i gång en fullskalig produktion, säger hon.

Hon betonar att det krävs globala lösningar på utsläppsproblemen och då är det onödigt att ett enskilt land går före. Enligt Svenskt Flyg har dessutom bränsleförbrukningen per passagerare minskat med 70 procent de senaste 40 åren.

Avregleringen har förändrat kostnadsstrukturen

Miljöpartiets främsta motiv för en flygskatt är att styra om resandet mot andra färdmedel, främst tåg. Men Anna Wilson tror inte riktigt att det skulle fungera så.

– Flyget har kommit för att stanna och vi reser mycket i Skandinavien. Det är också det som lockar lågprisbolagen att etablera sig här.

”Svenska bolag är vana att ta socialt ansvar och det kostar pengar, men kunderna verkar inte vara beredda att betala för det. Därför bör politikerna underlätta för bolagen.”

Den ökade konkurrensen från dessa bolag har gjort det än svårare för de traditionella flygbolagen.

– Flygmarknaden är ju helt avreglerad och det innebär att vi får hit bolag med en helt annan kostnadsstruktur. Svenska bolag är vana att ta socialt ansvar och det kostar pengar, men kunderna verkar inte vara beredda att betala för det. Därför bör politikerna göra vad de kan för att underlätta för bolagen och inte krångla till det för mycket, säger Anna Wilson.

Ser inga hot mot flygsäkerheten

Att personalens arbetsvillkor pressas till följd av den nya konkurrenssituationen kommenterar hon med motfrågan: vad är alternativet?

– Om vi ska ha andra anställningsregler i våra bolag så har vi snart inga svenska flygbolag kvar. Samtidigt förstår jag att fackföreningarna fokuserar på medlemmarnas arbetsvillkor, säger hon.

Att den hårdare konkurrensen skulle innebära ett hot mot flygsäkerheten håller hon inte med om.

– Hittills har vi inte sett detta och det är farligt att säga så. Flygsäkerheten är det absolut viktigaste för alla flygbolag och skulle det hända något är det absolut kört. Sedan kan man ju ändå fråga sig om lågprisbolagens nya affärsmodell i längden är ett hållbart sätt att driva ett företag, säger Anna Wilson.

Bengt Rolfer
4 feb 2015 | 15:35

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev