Strandhäll utesluter inte höjning av pensionsåldern

Pensionsålder Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utesluter inte en höjning av pensionsåldern. Men inget av pensionsåldersutredningens förlag kommer att genomföras under nästa år.
Strandhäll utesluter inte höjning av pensionsåldern
Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Den positiva utvecklingen med en stadigt ökande medellivslängd är en utmaning som vi måste hantera. Med bakgrund i den utvecklingen, där andelen pensionärer i förhållande till de som förvärvsarbetar ökar, så kan man på sikt inte utesluta förändringar av åldersgränserna i pensionssystemet, säger Annika Strandhäll.

Hon påpekar att regeringen dock aldrig kommer att enskilt lyfta frågan om höjd pensionsålder i ett läge där stora grupper samtidigt slås ut från arbetsmarknaden.

– Man ska komma ihåg att den viktigaste frågan för att höja den faktiska pensionsåldern är att minska andelen som lämnar arbetslivet tidigt. Idag vet vi till exempel att många, särskilt kvinnor, har fysiskt och psykiskt slitsamma jobb. Vi måste ha ett arbetsliv som gör att man kan orka fram till pension.

Vill ha dialog med arbetsmarknadens parter

2013 års pensionsåldersutredning föreslog ett antal förändringar som gradvis skulle genomföras från och med 2015, bland annat en höjning till 69 år i LAS. Enligt Annika Strandhäll finns dock inga planer på att genomföra något av förslagen redan nästa år.

– Det finns inga sådana förslag som ligger till nästa år. Det är flera olika förslag från pensionsåldersutredningen som processas nu. När det gäller pensionsåldern så är det viktigaste vi kan göra att se till att få ner arbetslösheten och se till att fler kan arbeta längre. Här är en dialog med arbetsmarknadens parter om hur vi kan få fler arbetade timmar väldigt viktig, säger hon.

Pensionsåldersutredningen föreslog även att regeringen skulle inleda samtal med arbetsmarknadens parter om bland annat åldersgränserna i tjänstepensionen. Några sådana har dock inte kommit igång under den förra regeringen och enligt Annika Strandhäll är de inte heller aktuella just nu.

– När det gäller pensionsfrågor så är samverkan och samtal med arbetsmarknadens parter alltid viktiga och ett ofta återkommande inslag, men just nu har vi inga specifika samtal om just avtalspensionen.

Relaterad läsning

Pensionåldersutredningens förslag

 • Högstaåldern i LAS höjs från 65 år till 69 år. Du omfattas alltså av anställningsskydd upp till 69 års ålder.
 • 2015 höjs gränsen för tidigaste uttag av pension från dagens 61 år till 62 år. 2019 höjs den med ytterligare ett år.
 • Garantipension och bostadstillägg ska inte påverkas av arbete efter 65 års ålder.
 • Från och med 2019 börjar "riktåldern" tillämpas. Garantipension och andra förmåner som bostadstillägg anpassas till riktåldern. Det innebär att den blir 66 år 2019 och sedan ökar successivt till 67 år 2022 och till 68 år 2034.

Dessutom föreslår utredningen att arbetsmarknadens parter bör komma överens om att lägstaåldern för att ta ut tjänstepension ska vara 62 år, i stället för dagens 55 år. Samma åldersgräns föreslås gälla för privat pensionssparande.

+ Expandera
Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Christina Evstedt 7 nov 2014:

  ”Man ska komma ihåg att det viktigaste när det gäller höjning av
  pensionsåldern är att minska andelen personer som lämnar
  arbetslivet tidigt.” Diskutera gärna att faktisk pensionsålder ligger
  på 40 när arbetsgivare börjar åldersdiskriminera och fundera
  även på vad en särskild löneskatt på 65+ gör för möjligheten
  att arbeta längre. Inkompetent svammel.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Pensionåldersutredningens förslag

 • Högstaåldern i LAS höjs från 65 år till 69 år. Du omfattas alltså av anställningsskydd upp till 69 års ålder.
 • 2015 höjs gränsen för tidigaste uttag av pension från dagens 61 år till 62 år. 2019 höjs den med ytterligare ett år.
 • Garantipension och bostadstillägg ska inte påverkas av arbete efter 65 års ålder.
 • Från och med 2019 börjar "riktåldern" tillämpas. Garantipension och andra förmåner som bostadstillägg anpassas till riktåldern. Det innebär att den blir 66 år 2019 och sedan ökar successivt till 67 år 2022 och till 68 år 2034.

Dessutom föreslår utredningen att arbetsmarknadens parter bör komma överens om att lägstaåldern för att ta ut tjänstepension ska vara 62 år, i stället för dagens 55 år. Samma åldersgräns föreslås gälla för privat pensionssparande.

+ Expandera
Hämtar fler artiklar