Arbetsliv efter 65 Foto: Istock
Hur länge ska vi orka jobba? Trots att det gått snart två år sedan pensionsåldersutredningen har mycket litet hänt kring förslagen om höjd pensionsålder.

Tema Arbetsliv efter 65

Mellan 2001 och 2011 ökade antalet svenskar i åldersgruppen 65-79 år med 200 000. Om tio år väntas en fortsatt ökning med närmare 300 000, och år 2060 väntas en miljon fler svenskar än i dag vara 65 år eller äldre.
Men vi arbetar inte högre upp i åldrarna. Den faktiska pensionsåldern har knappt höjts på trettio år. Och trots att forskarvärlden, politiken och arbetsmarknadens parter är överens om att fler måste arbeta längre händer mycket lite i frågan.

6 nov 2014
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan